IZQUIERDA  Y  ESPERANTO

SATeH

MALDEKSTRO  KAJ  ESPERANTO


LIBROS

 

ENVÍOS POR CORREO

Al precio indicado se han de añadir los gastos de envío.
Los envíos se realizan por correo certificado.
El pago se hace contra reembolso.
Se pueden estimar los gastos de envío consultando la página de Correos.
Para realizar un pedido, o para conocer más detalles, escríbenos.

 

A continuación detallamos los libros y otros materiales disponibles actualmente en nuestro servicio de librería:

 

Novedades en nuestro servicio de librería

TÍTULO PRECIO (€)
Tagoj kaj ruinoj (Jaume Grau Casas) 24,00
Nova mondo en niaj koroj (Varios autores) *
La korto (Kristian Lundberg) 8,00
Memorindaj anarkiistoj kaj anarkiisma esperantismo (Miguel Fernández) *
Kazaroza (DVD) *
La kirasŝipo Potemkin (DVD) *
La kubo (DVD) *
Dek du seĝoj (DVD) *
Teorías económicas del Dr. Selten (DVD) *
“La fajra milito” – Filmo de Jean-Jacques Annaud (DVD) *
Poezio: armilo ŝargita per futuro (Miguel Fernández) *
“Esperanto” – Dokumental de Dominique Gautier (para uso privado) 18,00
“Esperanto” – Dokumentfilmo de Dominique Gautier (para uso público) 40,00
La aliulo (Serĝo Elgo) 12,00
Ĉe la lago (Serĝo Sir’) 10,00
Manifesto por nova civilizado (Michel Eliard, Patrick Pappola) 3,00
Kiel traduki (Andreo Andrio) *
Ĉirkaŭ Karmeno (Federacio Esperanto-Bretonio) 4,00
Du klasikaĵoj pri sennaciismo (V. Elsudo kaj E. Lanti) 8,00
BoRoKo – Bildaj Resumoj de Klasikaĵoj (Serĝo Sir’) 15,00

 

Libros en castellano

TÍTULO PRECIO (€)
Crónicas del Movimiento Obrero Esperantista (Antonio Marco Botella) *
Germinal – 8 (Varios autores) *
Gran Diccionario español-esperanto (Fernando de Diego) *
Diccionario “Amika” (Miguel Gutiérrez Adúriz) *
Diccionario “2002” (Miguel Gutiérrez Adúriz) *
Nuevo método de esperanto (Fernando de Diego) *
Esperanto. Curso del Idioma Internacional (Miguel Gutiérrez Adúriz) *
El esperanto: lengua y cultura (Antonio Valén) *
El hombre que desafió a Babel (René Centassi, Henri Masson) 20,00
Donkiĥoto parolas esperanton (Diversos autores) *
Con el esperanto en la mochila (Manel Vinyals) *
El esperanto: fenómeno de la comunicación (W. Auld) *
Historia del esperanto en Madrid (Lupe Sanz) *

 

Ediciones de SAT

TÍTULO PRECIO (€)
Nova Plena Ilustrita Vortaro – 2005 *
“Esperanto” – Dokumental de Dominique Gautier (para uso privado) 18,00
“Esperanto” – Dokumentfilmo de Dominique Gautier (para uso públiko) 40,00
La aliulo (Serĝo Elgo) 12,00
Manifesto por nova civilizado (Michel Eliard, Patrick Pappola) 3,00
Du klasikaĵoj pri sennaciismo (V. Elsudo kaj E. Lanti) 8,00
BoRoKo – Bildaj Resumoj de Klasikaĵoj (Serĝo Sir’) 15,00
La abolo de la laboro (Bob Blak) *
Kompendio de la Kapitalo de Karlo Markso (Carlo Cafiero) *
La Pariza Komunumo de 1871 (Diversos autores) 5,00
Parizo Lumurbo… kaj ties ombraj zonoj (Djémil Kessous) 2,50
La itala socialismo kaj esperanto (Gramsci y otros autores) 5,00
Plano B – Mobilizo por savi civilizacion (Lester R. Brown) *
Traktaĵo pri ateologio (Michel Onfray) *
Ĉu ili diras al ni la veron? (Traducción de Franciska Toubale) 12,00
Mortopuno: faktoj & dokumentoj (Diversos autores) 8,00
Tuikero, la harkio kaj la cetero (Roger Condon) 15,00
Vivbruligita (Suad) 15,00
La Universalismo (Djémil Kessous) *
Vualo de l’ silento (Ĝura) 10,70
La fremdulo (Albert Camus) *
Japanaj vintraj fabeloj (Miyamoto Masao) *
Sepmil tagoj en Siberio (Karlo Ŝtajner) *
Vortoj de kamarado E. Lanti (Lanti) *
Vivo de Lanti (Ed Borsboom) 11,50
Ne plu ludo (Norberto Bartelmes) *
Interesa arkeologio (Marinko Ĝivoje) *
Infanoj de la malriĉuloj (John A. Lee) 4,60
Manifesto de la sennaciistoj (E. Lanti) *
Kanto Ĝenerala (Texto: Pablo Neruda – Música: Mikis Theodorakis) 4,00
For la neŭtralismon! (Lanti) *
Petro (Norberto Bartelmes) 1,50
La revolucio de Ĉinio (Hanna Kobylinski) 3,80
La nuna stato de l’evoluismo (Jean Rostand) 2,80
Vartejoj (Norberto Bartelmes) *
Skizo de ekonomia geografio (J. F. Horrabin) *
Scienco kaj pseŭdoscienco pri heredo kaj raso (Paul Neergaard) *
Laborista esperanta movado antaŭ la mondmilito (Gerrit Paulus de Bruin) 1,30
Skizo pri filozofio de la homa digno (Paul Gilles) *
Frateco en la vivpraktiko (Henrieta Roland Holst) 1,30
Komentoj al la Komunista Manifesto (F. Engels, A. Petersen) *
Ĉu socialisma libereco aŭ kapitalisma servuteco? (Socialista Labor-Partio de Usono) 1,30
La liberecana socio (Georgo Bastjan) *
Kristanismo kaj patriotismo (Leon Tolstoj) *
Nia teatro (Varios autores) *
La vojo al scienco de estonto (A. Fersman) *

 

Ediciones de SAT-Broŝurservo

TÍTULO PRECIO (€)
Prenu plu! (Gbeglo Koffi) 5,00
Prelegoj kaj aliaj artikoloj (Roland Levreaud) 4,40
Mia vivo – Artikoloj – Poemoj (Bartelmes) 3,90
Naciismo kaj esperantismo (Simon Aarse) *
La Laoco. Tao-Te-Ĉing aŭ La Libro de Moralo (Lao-Tan. Traducción de Seiho NISHI) 1,10
Nekonato: la Zamenhofa Homaranismo (“An Kaŭ” – André Caubel) *
Kontraŭflue (Valo) *
Kiel diri… ? (Lentaigne) *
La poemo de Rodano (Frederi Mistral) 3,90
Tradiciaj rakontoj (con CD) *
Ne tiel, sed tiel ĉi ! (F. Faulhaber) *
Kordobaj akvafortoj (Magistro Eŭgo) 4,40
Neĝulino kaj aliaj fabeloj (hermanos Grimm. Traducción de Kabe) 3,90
Liberecanaj pensoj (compendio de obras anarquistas en dos volúmenes) *
La veraj interparoladoj de Sokrato (Han Riner) 7,50
La krimoj de Dio (Sébastien Faure y Johann Most) *
Atomcentraloj (Roland Levreaud) 8,00
La mondo ne havas atendejon (Maurits Dekker) 2,20
Fronte al la vivo – Eduko kaj vivsignifo (Jiddu Krishnamurti) *
Vojaĝo al Kazohinio (Sándor Szathmári) *
Mondcivitanoj – Tutmondiĝoj (Jacqueline Lépeix) *
“Ne nur vortoj, sed agoj” (Roland Levreaud) 5,00
Malneŭtrale pri la neŭtrala (Nikolao Gudskov) *
Ĉaso je rememoroj (Kazimierz Szczurek) 3,30
Rakontoj ĉe kandela flamo (Kazimierz Szczurek) 2,20
Individuista manlibreto (Han Riner) *
La racia kaj ateista budhismo (traducción de T.F.) *
Laboristaj kronikoj pri la hispana E-movado (Antonio Marco Botella) *
Sin nutri en la naturo (Edmond Dazun y André Andrieu) *
La travivaĵoj de la brava soldato Ŝvejk dum la mondmilito (Jaroslavo Haŝek) *
Historio pri la skismo en la laborista esperanto-movado (Platiel) *
Individuismo en antikveco (Han Riner) 2,20
Instrui esperanton por komuniki (Catherine Samain) *
Kongreso de la popoloj (Ciudadanos del mundo. Documentos) 5,00
La rajto de pigro (Paul Lafargue) 1,10
Poemoj de Omar Kajam (Omar Kajam. Traducción de G. Waringhien) *
Rakontoj (Kafko) *
Naciecaj problemoj (Roza Luksemburg) 1,10
Esperanto kaj literaturo (“Valo” – Rajmundo Laval) *
El verkoj de E. Lanti (1) (E. Lanti) 5,00
Unu aŭ nul (Guy Marchand) 3,30
Tra la mondo per biciklo kaj Esperanto (Lucien A. Peraire) *
Por tutmonda civitismo – la necesa civitana edukado (Andrée Gaymard-Rollet) 3,30
Migrante tra metioj (Valo) 4,40
Lingvaj anguloj (Félicien Baronnet) 3,30
La forto de la fortaj (Jack London) 1,10
La Evangelio de la Horo (Paul Berthelot) *
Kial mi estas ateisto (André Lorulot) *
Civila malobeemo (Henry-David Thoreau) *
Kancero kaj ekologio (Maurice Touchais) *
La antaŭvenantoj de anarkiismo (E. Armand) 0,60
Legendo pri la bela Pekopeno kaj la bela Boldura (Viktoro Hugo. Traducción de Valo) 2,20
La Ribelo (novela de Joseph Roth. Traducción de Tarsen Regis) 2,80
La konflikto (F. le Dantek. Traducción de E. Lanti) 3,90
Leteroj de E. Lanti (E. Lanti) 10,00
Naciismo (E. Lanti) 1,70
El la “pensoj” de Blazio Paskalo (Blazio Paskalo. Traducción de Valo) 2,80
El verkoj de E. Lanti (3) (E. Lanti) 4,50
Sveda novelaro (traducción de Ferenc Szilagyi) *
La nova paradigmo en psikologio (Rubén Feldman González) *
Konstrui fajron (Jack London) *
Jaro 2000 – Revolucio sen perdantoj (Henri Muller) 5,00
Elekto de tekstoj (Bakunin) *
Ĉu militista nacidefendo estas kredebla? (Jean Lasserre) *
…el la kara infaneco (Valo) *
La turo de l’ popoloj (Han Riner) 4,40
Por ekologia socio (Murray Bookchin) *
El verkoj de Leo Tolstoj (Leo Tolstoj) *
La aperoj de Ahasvero (Han Riner) 5,00
Sindikatismo – Sovetoj (Anton Pannekoek) 1,10
La kvina Evangelio (Han Riner) 5,00
Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio? (E. Lanti) *
Filozofio zoologia (Lamark) 3,30
Naturaj historioj (Jules Renard) 2,20
La ŝtona gasto (Michel Duc Goninaz) *

 

Revistas

TÍTULO PRECIO (€)
Sennaciulo (revista bimensual) 30,00

 

Literatura

TÍTULO PRECIO (€)
La inĝenia hidalgo Don Quijote de la Mancha (M. de Cervantes) *
Tagoj kaj ruinoj (Jaume Grau Casas) 24,00
Poezio: armilo ŝargita per futuro (Miguel Fernández) *
Sanga nupto / La domo de Bernarda Alba (F. García Lorca) *
Sanga nupto (F. García Lorca) *
Miguel Hernández, poeto de l’ popolo (Miguel Hernández) *
Sentempa simfonio (Diversos poetas en lengua castellana) *
Tirano Banderas (Ramón del Valle-Inclán) 8,00
Astura bukedo (Diversos autores asturianos) 7,30
La stultaj infanoj (Ana Mª Matute) *
La arbo de la sciado (Pío Baroja) *
Suzana kaj la ĉasistoj de muŝoj (Pío Baroja) *
Omaĝe al Aldecoa (Ignacio Aldecoa) 3,00
La malica komizo (Wenceslao Fernández-Flórez. Traducción de F. de Diego) 7,50
Filozofio de fantomo (Wenceslao Fernández Flórez) *
Eterneco (Amalia Núñez Dubús) 0,40
XVIII-aj Internaciaj Floraj Ludoj *
Pandemonio (A. López Luna) 3,60
Fundamenta Krestomatio (L.L. Zamenhof) *
Marta (Eliza Orzeszko. Traducción de Zamenhof) 12,00
Faktoj kaj fantazioj (Marjorie Boulton) *
La korto (Kristian Lundberg) 8,00
Samideanoj (21 aŭtoroj) 7,50
La hobito (J.R.R. Tolkien) *
Angla antologio (Diversos autores) *
Hamleto, reĝido de Danujo (W. Shakespeare) *
Hamleto, princo de Danujo (W. Shakespeare) *
La vivo de Henriko Kvina (W. Shakespeare) 9,00
La vintra fabelo (W. Shakespeare) *
Reĝo Lear (W. Shakespeare) *
La sonetoj (W. Shakespeare) *
La tempesto (W. Shakespeare) *
Somermeznokta sonĝo (W. Shakespeare) *
La dresado de la megero (W. Shakespeare) 4,20
La fremdulo (Albert Camus) *
Kalevala (Traducción de J.E. Leppäkoski) *
Sagao de Njal (Traducción de B. Ragnarsson) *
La travivaĵoj de la brava soldato Ŝvejk dum la mondmilito (Jaroslavo Haŝek) *
La aliulo (Serĝo Elgo) 12,00
La mondo ne havas atendejon (Maurits Dekker) 2,20
Pri vagabondoj kaj friponoj (Louis Couperus) 9,90
Rakontoj ne nur ŝercaj (Vladimír Váňa) 9,00
Ĵim’ la migrulo (Siegfried Stampa) 13,80
Hundo de Flandrio (Ouida) 6,00
Humuro laŭ la skota maniero (Andrzej y Remigiusz Pettyn) *
Kanto Ĝenerala (Texto: Pablo Neruda – Música: Mikis Theodorakis) 4,00
Ĉirkaŭ Karmeno (Federacio Esperanto-Bretonio) 4,00
Poemoj de Omar Kajam (Omar Kajam. Traducción de G. Waringhien) *
Mia vivo – Artikoloj – Poemoj (Bartelmes) 3,90
La poemo de Rodano (Frederi Mistral) 3,90
Legendo pri la bela Pekopeno kaj la bela Boldura (Viktoro Hugo. Traducción de Valo) 2,20
Rakontoj (Kafko) *
Konstrui fajron (Jack London) *
La forto de la fortaj (Jack London) 1,10
Sveda novelaro (traducción de Ferenc Szilagyi) *
Verkoj de Verda Majo (Verda Majo) *
Montara vilaĝo (Chun-Chan Yeh. Traducción de W. Auld) *
La Ribelo (novela de Joseph Roth. Traducción de Tarsen Regis) 2,80
La turo de l’ popoloj (Han Riner) 4,40
Vojaĝo al Kazohinio (Sándor Szathmári) *
Perfekta civitano (Sándor Szathmári) *
Rakontoj ĉe kandela flamo (Kazimierz Szczurek) 2,20
La Ŝtona Urbo (Anna Löwenstein) *
Morto de artisto (Anna Löwenstein) *
Karnavale (Abel Montagut) *
Ĉu vi konas Blaise Cendrars? (Manuel de Seabra) *
La tago kiam Jesuo perfidis Judason (Manuel de Seabra) 11,80
Promeso en obskuro (Manuel de Seabra) *
La lupo sur Kapitolo (Stellan Engholm) *
La vidvino kaj la profesoro (Ronald Cecil Gates) *
La paneo (Serĝo Elgo) *
Surklifa (Serĝo Elgo) *
Ŝia lasta poŝtkarto (Serĝo Elgo) *
Ĉu vi kuiras ĉine? (Johán Valano) *
Ĉu ŝi mortu tra-fike? (Johán Balano) *
Tien (Johán Valano) *
Malmalice (Johán Valano) *
La kisa malsano (Sándor J. Bako, Claude Piron) *
La meteoro (Sándor J. Bako, Claude Piron) *
Kaj staros tre alte… (Trevor Steele) 21,00
Apenaŭ papilioj en Bergen-Belsen (Trevor Steele) *
Neniu ajn papilio (Trevor Steele) 14,30
La fotoalbumo (Trevor Steel) *
Ibere libere (Gonçalo Neves, Georgo Kamaĉo, Liven Dek, Miguel Fernández) *
Beletra Almanako 9 (Jorge Camacho, Probal Daŝgupto, István Ertl) 9,90
Beletra Almanako 8 (Jorge Camacho, Probal Daŝgupto, István Ertl) *
Beletra Almanako 7 (Jorge Camacho, Probal Daŝgupto, István Ertl) 9,90
Beletra Almanako 6 (Jorge Camacho, Probal Daŝgupto, István Ertl) 9,90
Beletra Almanako 5 (Jorge Camacho, Probal Daŝgupto, István Ertl) 9,90
Beletra Almanako 4 (Jorge Camacho, Probal Daŝgupto, István Ertl) 9,90
Beletra Almanako 3 (Jorge Camacho, Probal Daŝgupto, István Ertl) 9,90
Beletra Almanako 2 (Jorge Camacho, Probal Daŝgupto, István Ertl) 9,90
Beletra Almanako 1 (Jorge Camacho, Probal Daŝgupto, István Ertl) 9,90
Eklipsas (Jorge Camacho) *
Saturno (Jorge Camacho) *
Celakantoj (Jorge Camacho) *
El miaj sonoraj soloj (Miguel Fernández) *
Kie boacoj vagadas (Eija Salovaara) *
Glaŭka lum’ (Diversaj aŭtoroj) 8,70
Verdaj Donkiĥotoj (Julio Baghy) *
La dorsosako de panjo Rut’ *
La fermita urbo (István Nemere) *
Tena *
Infanoj de la malriĉuloj (John A. Lee) 4,60
Nia teatro (Varios autores) *
Japanaj vintraj fabeloj (Miyamoto Masao) *
Ne plu ludo (Norberto Bartelmes) *
Vartejoj (Norberto Bartelmes) *
Medalionoj (Zofia Nałkowska) 1,80
Naturaj historioj (Jules Renard) 2,20
La ŝtona gasto (Michel Duc Goninaz) *

 

Literatura infantil

TÍTULO PRECIO (€)
Winnie-la-Pu (A.A. Milne) *
Pipi Ŝtrumpolonga (Astrid Lindgren) *
Alico en Mirlando (Lewis Carroll) *
Aventuroj de Pinokjo (Carlo Collodi) *
La hobito (J.R.R. Tolkien) *
Ĵim’ la migrulo (Siegfried Stampa) 13,80
Hundo de Flandrio (Ouida) 6,00
Arne, la ĉefido (Leif Nordenstorm) *
Tradiciaj rakontoj (con CD) *
Neĝulino kaj aliaj fabeloj (hermanos Grimm. Traducción de Kabe) 3,90
Makako kaj Antono (Alfredo Gómez Cerdá) *
Aventuro de ĉasisteto dum ekspediciado (Ĉen Ŝjaŭji) *
Magia ŝipo (Cuentos populares) *
Papilia fonto (Cuentos populares) *
Cent ĉinaj fabloj (Cuentos populares) *

 

Métodos de aprendizaje y diccionarios

TÍTULO PRECIO (€)
Esperanto por el método directo (Stano Marček) *
ABC-Gramatiko de Esperanto (C. De Vleminck, E. Van Damme) *
Prenu plu! (Gbeglo Koffi) 5,00
Baza Esperanta Radikaro (Wouter F. Pilger) *
Ilustrita Oficiala Radikaro Esperanta por Lernanto (Luiz Portella) *
Originala Esperanta bildvortaro (Sylla Chaves) *
Esperanto Elektronike (Varios autores) 5,00
Nova Plena Ilustrita Vortaro – 2005 *
Gran Diccionario español-esperanto (Fernando de Diego) *
Diccionario “Amika” (Miguel Gutiérrez Adúriz) *
Diccionario “2002” (Miguel Gutiérrez Adúriz) *
Esperanto by direct method (Stano Marček) 7,50
Esperanto: learning and using the International Language (David Richardson) *
Pocket Esperanto Dictionary (Andrew McLinen) *
L’Espéranto par la méthode directe (Stano Marček) 7,50
Esperanto prjamym metodom (Stano Marček) 7,50
Tyokusetuhou de manabu esuperanto nyuumon (Stano Marček) 7,50
Jikjob goyukbangbob oro beunon esperanto (Stano Marček) 7,50
Esperanto metodą bezpośrednią (Stano Marček) 7,50
Esperanto priamou metódou (Stano Marček) 7,50
Mathaino Esperanto (Stano Marček) *
Esperanto via de directe methode (Stano Marček) 7,50
Esperanto tríd an Modh Díreach (Stano Marček) 7,50
Esperanto prin metoda directă (Stano Marček) 7,50
Esperanto – den direkte metode (Stano Marček) 7,50
Esperanto tiesioginiu metodu (Stano Marček) 7,50
Esperanto direktna metoda (Stano Marček) 7,50
Esperanto bă’ng phu’o’ng pháp trų’c tiê’p (Stano Marček) 7,50
Eszperantó egyenesen és közvetlenül (Stano Marček) 7,50
Esperanto mat der direkter Method (Stano Marček) 7,50
Klara Vortaro Esperanta-Araba (Georgo Abraham) *
Kurso de Esperanto (arablingva) (Georgo Abraham) *
Esperanto – direkt (Stano Marček) 7,50
Kleines Wörterbuch Deutsch-Esperanto Esperanto-Deutsch (U. Matthias, D. Weidmann) *
Nova Esperanto-ĉina vortaro (Diversos autores) *
L’Esperanto con il metodo diretto (Stano Marček) 7,50
Dizionario Esperanto-Italiano (Umberto Broccatelli) 22,10
Multlingva frazlibro (Yohanes Manhitu) *
Konciza etimologia vortaro (André Cherpillod) *
Etimologia Vortaro de la Propraj Nomoj (André Cherpillod) *
Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko (Bertilo Wennergren) *
Gramatiko de Esperanto (Miroslav Malovec) *
Esperanto per rekta metodo (Stano Marček) 8,10
Instruaj bildoj por rektmetoda instruado (CD) (Stano Marček) *
Instruaj bildoj por rektmetoda instruado (Dibujos sobre papel) (Stano Marček) 44,00
Saluton! (Audrey Childs-Mee) *
Esperanto. Curso del Idioma Internacional (Miguel Gutiérrez Adúriz) *
Nuevo método de esperanto (Fernando de Diego) *
Kompleta lernolibro de regula Esperanto (Luis Mimó) *
Historio de Esperanto (Aleksander Korĵenkov) 12,00
Vojaĝo en Esperanto-lando (Boris Kolker) *
Ilustrita frazeologio (Sabine Fiedler) *
Petro (Norberto Bartelmes) 1,50
Instrui esperanton por komuniki (Catherine Samain) *
Kiel traduki (Andreo Andrio) *
Kiel diri… ? (Lentaigne) *
Ne tiel, sed tiel ĉi ! (F. Faulhaber) *
Lingvaj anguloj (Félicien Baronnet) 3,30
Lingvistikaj aspektoj de Esperanto (John Wells) *
Kiu estas Jozefo? (Johán Valano) 1,80

 

Comics y libros ilustrados

TÍTULO PRECIO (€)
Ĉe la lago (Serĝo Sir’) 10,00
BoRoKo – Bildaj Resumoj de Klasikaĵoj (Serĝo Sir’) 15,00
Asteriks ĉe la olimpiaj ludoj (Goscinny) *
Tinĉjo en Tibeto (Hergé) *
La krabo kun oraj pinĉiloj (Hergé) *
La nigra insulo (Hergé) *
La eta Spiru’ – Salutu la sinjorinon! (Tome y Janry) *
Rat-Man (Leonardo Ortolani) *
Gastono (André Franquin) *
Brusela bubo (Willy Vandersteen) *
1905: Prologo (E. Nikitina) *
1825: Komploto (E. Dobrovolskij, Yu. Makarov) *
Humuraĵoj en bildoj (Li Jia, Miao Yintang) *
Makako kaj Antono (Alfredo Gómez Cerdá) *
Kiu estas Jozefo? (Johán Valano) 1,80
Nenio estas plu kiel antaŭe (George Patrice Bilong Bilong) 3,90

 

Ensayos

TÍTULO PRECIO (€)
La arto labori kune (Diversos autores) *
Manifesto por nova civilizado (Michel Eliard, Patrick Pappola) 3,00
Du klasikaĵoj pri sennaciismo (V. Elsudo kaj E. Lanti) 8,00
La origino de la familio (F. Engels) 18,00
La mizero de la filozofio (K. Marx) *
Tezoj pri Fojerbaĥo (K. Marx, F. Engels) 7,50
Salajro, prezo kaj profito (K. Marx) 7,50
Nerefuteblaj citaĵoj (K. Marx) 7,50
Pri liberkomerco (K. Marx) 7,50
La abolo de la laboro (Bob Blak) *
Parizo Lumurbo… kaj ties ombraj zonoj (Djémil Kessous) 2,50
Plano B – Mobilizo por savi civilizacion (Lester R. Brown) *
Traktaĵo pri ateologio (Michel Onfray) *
Mortopuno: faktoj & dokumentoj (Diversos autores) 8,00
Jules Verne espérantiste! (Lionel Dupuy) *
Manifesto de la sennaciistoj (E. Lanti) *
For la neŭtralismon! (Lanti) *
Vortoj de kamarado E. Lanti (Lanti) *
Leteroj de E. Lanti (E. Lanti) 10,00
El verkoj de E. Lanti (1) (E. Lanti) 5,00
El verkoj de E. Lanti (3) (E. Lanti) 4,50
Naciismo (E. Lanti) 1,70
Naciismo kaj esperantismo (Simon Aarse) *
Naciecaj problemoj (Roza Luksemburg) 1,10
La rajto de pigro (Paul Lafargue) 1,10
Ĉu militista nacidefendo estas kredebla? (Jean Lasserre) *
Elekto de tekstoj (Bakunin) *
Interhelpo, kiel faktoro de l’ evoluo (P. Kropotkin) *
Liberecanaj pensoj (compendio de obras anarquistas en dos volúmenes) *
La liberecana socio (Georgo Bastjan) *
La antaŭvenantoj de anarkiismo (E. Armand) 0,60
Germinal – 8 (Varios autores) *
Komentoj al la Komunista Manifesto (F. Engels, A. Petersen) *
Ĉu socialisma libereco aŭ kapitalisma servuteco? (Socialista Labor-Partio de Usono) 1,30
Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio? (E. Lanti) *
Homo kaj naturo (Diversos autores) 7,50
Prelegoj kaj aliaj artikoloj (Roland Levreaud) 4,40
Atomcentraloj (Roland Levreaud) 8,00
Kancero kaj ekologio (Maurice Touchais) *
Por ekologia socio (Murray Bookchin) *
La krimo de l’ milito (Juan Bautista Alberdi) 5,30
Laŭdo de l’ stulteco (Erasmo de Róterdam) *
Lingvo kaj vivo (Gaston Waringhien) *
Beletro, sed ne el katedro (Gaston Waringhien) 9,00
La fenomeno Esperanto (William Auld) *
Esperanto: lingvo, literaturo, movado (Pierre Janton) 7,20
Esperanto sen mitoj (Ziko Marcus Sikosek) *
Historio de Esperanto (Aleksander Korĵenkov) 12,00
Intimaj temoj en la Esperanto-beletro (Diversos autores) *
Esperanto, la nova latino de la eklezio (Ulrich Matthias) *
Malneŭtrale pri la neŭtrala (Nikolao Gudskov) *
La Universalismo (Djémil Kessous) *
Mia vivo – Artikoloj – Poemoj (Bartelmes) 3,90
Por tutmonda civitismo – la necesa civitana edukado (Andrée Gaymard-Rollet) 3,30
Unu aŭ nul (Guy Marchand) 3,30
“Ne nur vortoj, sed agoj” (Roland Levreaud) 5,00
La aperoj de Ahasvero (Han Riner) 5,00
Individuismo en antikveco (Han Riner) 2,20
Individuista manlibreto (Han Riner) *
La veraj interparoladoj de Sokrato (Han Riner) 7,50
La kvina Evangelio (Han Riner) 5,00
Civila malobeemo (Henry-David Thoreau) *
La konflikto (F. le Dantek. Traducción de E. Lanti) 3,90
La krimoj de Dio (Sébastien Faure y Johann Most) *
Kial mi estas ateisto (André Lorulot) *
El verkoj de Leo Tolstoj (Leo Tolstoj) *
Kristanismo kaj patriotismo (Leon Tolstoj) *
La racia kaj ateista budhismo (traducción de T.F.) *
La Laoco. Tao-Te-Ĉing aŭ La Libro de Moralo (Lao-Tan. Traducción de Seiho NISHI) 1,10
Nekonato: la Zamenhofa Homaranismo (“An Kaŭ” – André Caubel) *
Fronte al la vivo – Eduko kaj vivsignifo (Jiddu Krishnamurti) *
Jaro 2000 – Revolucio sen perdantoj (Henri Muller) 5,00
Kordobaj akvafortoj (Magistro Eŭgo) 4,40
Kongreso de la popoloj (Ciudadanos del mundo. Documentos) 5,00
El la “pensoj” de Blazio Paskalo (Blazio Paskalo. Traducción de Valo) 2,80
La Evangelio de la Horo (Paul Berthelot) *
1887 kaj la sekvo (G. Waringhien) *
Esperantismo – Prelegoj kaj eseoj (G. Moya) 8,50
Esperanto kaj literaturo (“Valo” – Rajmundo Laval) *
Dulingve – Pli simple (Ernö Csiszár) *
Ĉina lingvo – la riĉa kaj bela lingvo (Zhang Qicheng) *
Survoje al universala civilizacio (G. Moya) 6,30
Oriento kaj okcidento (Georges Fradier) 1,50
Skizo pri filozofio de la homa digno (Paul Gilles) *
Frateco en la vivpraktiko (Henrieta Roland Holst) 1,30
La nova paradigmo en psikologio (Rubén Feldman González) *
La vojo al scienco de estonto (A. Fersman) *
Filozofio zoologia (Lamark) 3,30
Donkiĥoto parolas esperanton (Diversos autores) *
Ĉirkaŭ Karmeno (Federacio Esperanto-Bretonio) 4,00

 

Biografías

TÍTULO PRECIO (€)
Memorindaj anarkiistoj kaj anarkiisma esperantismo (Miguel Fernández) *
La arto labori kune (Diversos autores) *
Vivo de Lanti (Ed Borsboom) 11,50
Vivo de Zamenhof (Edmond Privat) *
Jules Verne espérantiste! (Lionel Dupuy) *
Mahatmo Gandhi (Huberto Rohden) *
Sepmil tagoj en Siberio (Karlo Ŝtajner) *
Ĉu ili diras al ni la veron? (Traducción de Franciska Toubale) 12,00
Vualo de l’ silento (Ĝura) 10,70
Tuikero, la harkio kaj la cetero (Roger Condon) 15,00
Vivbruligita (Suad) 15,00
La afrika medicino, mirige efika (Yvette Parès) 15,00
Tra la mondo per biciklo kaj Esperanto (Lucien A. Peraire) *
Mia vivo – Artikoloj – Poemoj (Bartelmes) 3,90
…el la kara infaneco (Valo) *
Kontraŭflue (Valo) *
Migrante tra metioj (Valo) 4,40
Ĉaso je rememoroj (Kazimierz Szczurek) 3,30

 

Ciencia

TÍTULO PRECIO (€)
La kapitalo 1 (K. Marx) 21,00
Kompendio de la Kapitalo de Karlo Markso (Carlo Cafiero) *
Dunglaboro kaj kapitalo (K. Marx) 7,50
Salajro, prezo kaj profito (K. Marx) 7,50
Pri liberkomerco (K. Marx) 7,50
Homo kaj naturo (Diversos autores) 7,50
La Origino de Specioj (Karolo Darvino) *
Relativeco per bildoj (Wilfrid Atkinson) *
La kosmo kaj ni (David Galadí-Enríquez, Amri Wandel) *
Pri nia universo (Li Qiang) *
Kompendio de psikanalizo (Sigmund Freud) *
La afrika medicino, mirige efika (Yvette Parès) 15,00
Brilas saĝo (Diversos autores) *
Vetero kaj klimato de la mondo (D. Riley, L. Spolton) *
Interesa arkeologio (Marinko Ĝivoje) *
Interhelpo, kiel faktoro de l’ evoluo (P. Kropotkin) *
La nuna stato de l’evoluismo (Jean Rostand) 2,80
La bela subtera mondo (Leander Tell) 3,00
Ĉu vi konas la Teron ? (Endre Dudich) *
Scienco kaj pseŭdoscienco pri heredo kaj raso (Paul Neergaard) *
Filozofio zoologia (Lamark) 3,30
Lingvistikaj aspektoj de Esperanto (John Wells) *
Lingvo kaj vivo (Gaston Waringhien) *
Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko (Bertilo Wennergren) *
ABC-Gramatiko de Esperanto (C. De Vleminck, E. Van Damme) *
Manlibro pri instruado de esperanto (K. Kováts) *
Metodiko de la esperanto-instruado (Rudolf Rakuša) *
Ilustrita frazeologio (Sabine Fiedler) *
Dulingve – Pli simple (Ernö Csiszár) *
Ĉina lingvo – la riĉa kaj bela lingvo (Zhang Qicheng) *
La nova paradigmo en psikologio (Rubén Feldman González) *
Skizo de ekonomia geografio (J. F. Horrabin) *
Manlibro pri ĵurnalismo (Judith Junger, Stefan Maul) 5,00
Atomcentraloj (Roland Levreaud) 8,00
Kancero kaj ekologio (Maurice Touchais) *
Sin nutri en la naturo (Edmond Dazun y André Andrieu) *
Konciza etimologia vortaro (André Cherpillod) *
Etimologia Vortaro de la Propraj Nomoj (André Cherpillod) *
Internacie kuiri (Maria Becker-Meisberger) *
La Internacia Kuir-Libro (J. Shorter-Eyck) *
Kantoj por ĝojo (“Stanjo” – Stanislava Chrdlová) *
La aboco de tempoplanado (Lothar J. Seiwert) 2,10

 

Ciencia-ficción

TÍTULO PRECIO (€)
Sferoj — 4 *
Sferoj — 5 *
Sferoj — 6 *
Sferoj — 7 7,40
Sferoj — 8 *
Sferoj — 9 *
Sferoj – 10 *
La imperio Ornaks (A. Thorkent) 4,10
Orbito nula 5,50

 

Historia

TÍTULO PRECIO (€)
Memorindaj anarkiistoj kaj anarkiisma esperantismo (Miguel Fernández) *
La interna milito en Francio (K. Marx) *
La Pariza Komunumo de 1871 (Diversos autores) 5,00
Parizo Lumurbo… kaj ties ombraj zonoj (Djémil Kessous) 2,50
La origino de la familio (F. Engels) 18,00
Pri liberkomerco (K. Marx) 7,50
Tezoj pri Fojerbaĥo (K. Marx, F. Engels) 7,50
Esperanto kaj Socialismo? (Detlev Blanke) 10,20
La danĝera lingvo (Ulrich Lins) *
Ilustrita historio de la laborista Esperanto-movado (Detlev Blanke, Ulrich Lins, y otros) 5,60
Historio pri la skismo en la laborista esperanto-movado (Platiel) *
Germinal – 8 (Varios autores) *
Du klasikaĵoj pri sennaciismo (V. Elsudo kaj E. Lanti) 8,00
Crónicas del Movimiento Obrero Esperantista (Antonio Marco Botella) *
Laboristaj kronikoj pri la hispana E-movado (Antonio Marco Botella) *
Survoje al Internacio de Proleta Esperantistaro (Adolf Schwarz) 3,90
Cent tridek tri tagoj (Varios autores) 1,80
Laborista esperanta movado antaŭ la mondmilito (Gerrit Paulus de Bruin) 1,30
Tuikero, la harkio kaj la cetero (Roger Condon) 15,00
Mahatmo Gandhi (Huberto Rohden) *
Leteroj el Sud-Vjetnamio (Diversos autores) 3,50
Leteroj el Ĉinio (Anna Louise Strong) *
Jubileo (Diversos autores) 3,00
1887 kaj la sekvo (G. Waringhien) *
Historio de Esperanto (Aleksander Korĵenkov) 12,00
Analoj de la hispana E-movado (2 vol.) (A. M. Botella) *
La libro de la mirindaĵoj (Marco Polo) 27,00
Oriento kaj okcidento (Georges Fradier) 1,50
Akvon, mi petas! (Varios autores) 3,50
Vojaĝo al Hirosima (Varios autores) *
En la nubon ŝi sorbiĝis for! (Profesores víctimas de las bombas atómicas) 1,80
La revolucio de la Tajping-a Ĉiela Regno (Varios autores) *
La revolucio de Ĉinio (Hanna Kobylinski) 3,80
5000 jaroj de Ĉinio (Caŭ Bajlong) *
Individuismo en antikveco (Han Riner) 2,20
1905: Prologo (E. Nikitina) *
1825: Komploto (E. Dobrovolskij, Yu. Makarov) *
Prelegoj kaj aliaj artikoloj (Roland Levreaud) 4,40
Mondcivitanoj – Tutmondiĝoj (Jacqueline Lépeix) *

 

Política

TÍTULO PRECIO (€)
Memorindaj anarkiistoj kaj anarkiisma esperantismo (Miguel Fernández) *
La kapitalo 1 (K. Marx) 21,00
Manifesto de la Komunista Partio (K. Marx y F. Engels) *
La interna milito en Francio (K. Marx) *
Dunglaboro kaj kapitalo (K. Marx) 7,50
Kritiko de la Gotaa Programo (K. Marx) 7,50
Tezoj pri Fojerbaĥo (K. Marx, F. Engels) 7,50
Nerefuteblaj citaĵoj (K. Marx) 7,50
La origino de la familio (F. Engels) 18,00
Salajro, prezo kaj profito (K. Marx) 7,50
Pri liberkomerco (K. Marx) 7,50
Homo kaj naturo (Diversos autores) 7,50
La abolo de la laboro (Bob Blak) *
Kompendio de la Kapitalo de Karlo Markso (Carlo Cafiero) *
La Pariza Komunumo de 1871 (Diversos autores) 5,00
Du klasikaĵoj pri sennaciismo (V. Elsudo kaj E. Lanti) 8,00
Parizo Lumurbo… kaj ties ombraj zonoj (Djémil Kessous) 2,50
La itala socialismo kaj esperanto (Gramsci y otros autores) 5,00
Esperanto kaj Socialismo? (Detlev Blanke) 10,20
Ilustrita historio de la laborista Esperanto-movado (Detlev Blanke, Ulrich Lins, y otros) 5,60
Manifesto de la sennaciistoj (E. Lanti) *
For la neŭtralismon! (Lanti) *
Elekto de tekstoj (Bakunin) *
Interhelpo, kiel faktoro de l’ evoluo (P. Kropotkin) *
Naciecaj problemoj (Roza Luksemburg) 1,10
Sindikatismo – Sovetoj (Anton Pannekoek) 1,10
La rajto de pigro (Paul Lafargue) 1,10
Liberecanaj pensoj (compendio de obras anarquistas en dos volúmenes) *
La antaŭvenantoj de anarkiismo (E. Armand) 0,60
Germinal – 8 (Varios autores) *
La Evangelio de la Horo (Paul Berthelot) *
Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio? (E. Lanti) *
Historio pri la skismo en la laborista esperanto-movado (Platiel) *
Survoje al Internacio de Proleta Esperantistaro (Adolf Schwarz) 3,90
Cent tridek tri tagoj (Varios autores) 1,80
Ĉu socialisma libereco aŭ kapitalisma servuteco? (Socialista Labor-Partio de Usono) 1,30
Laborista esperanta movado antaŭ la mondmilito (Gerrit Paulus de Bruin) 1,30
Tuikero, la harkio kaj la cetero (Roger Condon) 15,00
Mahatmo Gandhi (Huberto Rohden) *
La revolucio de Ĉinio (Hanna Kobylinski) 3,80
Leteroj el Sud-Vjetnamio (Diversos autores) 3,50
Leteroj el Ĉinio (Anna Louise Strong) *
La revolucio de la Tajping-a Ĉiela Regno (Varios autores) *
Verkoj de Verda Majo (Verda Majo) *
Prelegoj kaj aliaj artikoloj (Roland Levreaud) 4,40
1905: Prologo (E. Nikitina) *
1825: Komploto (E. Dobrovolskij, Yu. Makarov) *
La krimo de l’ milito (Juan Bautista Alberdi) 5,30

 

Religión

TÍTULO PRECIO (€)
Biblio (Zamenhof, Berveling, Rust, Beveridge y Wilkinson) *
Esperanto, la nova latino de la eklezio (Ulrich Matthias) *
Traktaĵo pri ateologio (Michel Onfray) *
Kial mi estas ateisto (André Lorulot) *
La krimoj de Dio (Sébastien Faure y Johann Most) *
La racia kaj ateista budhismo (traducción de T.F.) *
La Laoco. Tao-Te-Ĉing aŭ La Libro de Moralo (Lao-Tan. Traducción de Seiho NISHI) 1,10
Nekonato: la Zamenhofa Homaranismo (“An Kaŭ” – André Caubel) *
Kristanismo kaj patriotismo (Leon Tolstoj) *
La konflikto (F. le Dantek. Traducción de E. Lanti) 3,90
La kvina Evangelio (Han Riner) 5,00

 

Otras lenguas

TÍTULO PRECIO (€)
Esperanto Elektronike (DVD en 24 idiomas) 5,00
“Esperanto” – Dokumental de Dominique Gautier (para uso privado) 18,00
“Esperanto” – Dokumentfilmo de Dominique Gautier (para uso públiko) 40,00
Esperanto by direct method (Stano Marček) 7,50
Esperanto: learning and using the International Language (David Richardson) *
Pocket Esperanto Dictionary (Andrew McLinen) *
L’Espéranto par la méthode directe (Stano Marček) 7,50
Jules Verne espérantiste! (Lionel Dupuy) *
Klara Vortaro Esperanta-Araba (Georgo Abraham) *
Kurso de Esperanto (arablingva) (Georgo Abraham) *
Nova Esperanto-ĉina vortaro (Diversos autores) *
L’Esperanto con il metodo diretto (Stano Marček) 7,50
Dizionario Esperanto-Italiano (Umberto Broccatelli) 22,10
Esperanto – direkt (Stano Marček) 7,50
Kleines Wörterbuch Deutsch-Esperanto Esperanto-Deutsch (U. Matthias, D. Weidmann) *
Konversationsbuch Deutsch-Esperanto (Detlev Blanke, Till Dahlenburg) *
Esperanto-Lesebuch (Herbert Mayer) *
Kiel traduki (Andreo Andrio) *
Multlingva frazlibro (Yohanes Manhitu) *
La sonetoj (W. Shakespeare) (inglés-esperanto) *
Ĉina lingvo – la riĉa kaj bela lingvo (Zhang Qicheng) (chino-esperanto) *
Esperanto prjamym metodom (Stano Marček) 7,50
Tyokusetuhou de manabu esuperanto nyuumon (Stano Marček) 7,50
Jikjob goyukbangbob oro beunon esperanto (Stano Marček) 7,50
Esperanto metodą bezpośrednią (Stano Marček) 7,50
Esperanto priamou metódou (Stano Marček) 7,50
Mathaino Esperanto (Stano Marček) *
Esperanto via de directe methode (Stano Marček) 7,50
Esperanto tríd an Modh Díreach (Stano Marček) 7,50
Esperanto prin metoda directă (Stano Marček) 7,50
Esperanto – den direkte metode (Stano Marček) 7,50
Esperanto tiesioginiu metodu (Stano Marček) 7,50
Esperanto direktna metoda (Stano Marček) 7,50
Esperanto bă’ng phu’o’ng pháp trų’c tiê’p (Stano Marček) 7,50
Eszperantó egyenesen és közvetlenül (Stano Marček) 7,50
Esperanto mat der direkter Method (Stano Marček) 7,50
Vivi estas miri (Claude Piron) *

 

Ediciones antiguas a precios económicos

TÍTULO PRECIO (€)
Cent tridek tri tagoj (Varios autores) 1,80
Ne plu ludo (Norberto Bartelmes) *
La krimo de l’ milito (Juan Bautista Alberdi) 5,30
Infanoj de la malriĉuloj (John A. Lee) 4,60
Mahatmo Gandhi (Huberto Rohden) *
Manifesto de la sennaciistoj (E. Lanti) *
Leteroj el Ĉinio (Anna Louise Strong) *
La bela subtera mondo (Leander Tell) 3,00
Angla antologio (Diversos autores) *
Petro (Norberto Bartelmes) 1,50
La revolucio de Ĉinio (Hanna Kobylinski) 3,80
Ĉu socialisma libereco aŭ kapitalisma servuteco? (Socialista Labor-Partio de Usono) 1,30
La nuna stato de l’evoluismo (Jean Rostand) 2,80
Vartejoj (Norberto Bartelmes) *
Skizo de ekonomia geografio (J. F. Horrabin) *
Scienco kaj pseŭdoscienco pri heredo kaj raso (Paul Neergaard) *
Laborista esperanta movado antaŭ la mondmilito (Gerrit Paulus de Bruin) 1,30
Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio? (E. Lanti) *
Skizo pri filozofio de la homa digno (Paul Gilles) *
Frateco en la vivpraktiko (Henrieta Roland Holst) 1,30
Komentoj al la Komunista Manifesto (F. Engels, A. Petersen) *
La liberecana socio (Georgo Bastjan) *
Nia teatro (Varios autores) *
Kristanismo kaj patriotismo (Leon Tolstoj) *
La vojo al scienco de estonto (A. Fersman) *

 

Discos de música

TÍTULO PRECIO (€)
Flugdrako (Kajto) *
Procesio multkolora (Kajto) *
Tutmonda Muziko (Varios) *
Tohuvabohuo (Kajto) *
Kantoj de l’popolo (Keĉka & Cantica) *
Vinilkosmo-Kompil’ Vol2 (Varios) *
Povus esti simple (Persone) *
JoMo kaj Liberecanoj (JoMo (J-M. Leclercq) *
Jacques Yvart kantas Georges Brassens (Jacques Yvart) *
…sed estas ne (Persone) 13,30
Polimorfia Arkiteknia (Solotronik) *
Por la Mondo (Merlin) *
Ŝako (La Porkoj) *
Masko (Kajto) *
Survoje (La Kompanoj) *
Kia viv’ (Kore) *
Lingvo Intermonda (Dolcxamar) *
En la spegulo (Persone) *
Esperanto Subgrunde (Varios) *
Sojle de la klara temp’ (Kaj Tiel Plu) *
Ho ! Mia Kor ! (Merlin) *
BroKantaĵoj (Esperanto Desperado) *
Krio de morto (Martoria) *
Longa kaj prospera vivo (Solotronik) *
Vulkano (Solotronik) *
Miraklo (Solotronik) *
Astral Egoency (Solotronik) *
Kompilo – Recopilatorio 1990-1995 (Solotronik) *
Kompilo – Recopilatorio 1997-2001 (Solotronik) *
Duone (Tjeri Faverial) *
Meven (Bretona Esperanto-Koruso) *
JoMo Friponas (JoMo (J-M. Leclercq)) *
In-Spir’ (Morice Benin) 18,00
Inter du amsezonoj (Nikolin’) *
Iniciadogalileo (Solotronik) *
Tridek kantojn en Esperanto ! (Alberta Casey) *
Verdstelaj brazilaĵoj (Tarcisio Lima) *
Sen (Persone) *
Brazila Kolekto (Tom Jobim) *
Simbiozo (Flavio Fonseca / Geraldo Mattos) *
Elektronika kompilo (Varios) 18,00
Akceptu, mondo nin amike ! (Elena Puhova / Mikaelo Bronŝtejn) *
Esperantujo mia… (Bruna Ŝtono (Mikaelo Bronŝtejn)) *
Ni renkontiĝos (Canciones célebres en Rusia – vol.1) 14,60
Amata lando (Canciones célebres en Rusia – vol.2) 14,60
La lingvo por ni (Canciones célebres en Rusia – vol.3) *
El malproksima helo (Canciones célebres en Rusia – vol.4) 14,60
Mia nomo ne gravas… (Canciones célebres en Rusia – vol.5) 14,60
…dum kristnaska tempo (Ralph Glomp) *
Kristnaska kordo (Akordo) *
Bela revo (Anjo Amika) *
Ĵus per kares’ (Ralph Glomp) *
Amu min (Ĵomart & Nataŝa) *
Kompilaĵo (La Mevo) 18,00
Sunradio (La Rolls) *
Jazsperanto (Kaj Stridell) *
La ŝosoj de l’utopi’ (Tjeri Faverial) *
Civilizacio (Strika Tango) *
Ondumoj tra la mond’ (Meven) 18,00
Hotel Desperado (Esperanto Desperado) *
Mi estas (Ĵak le Puil) *
Plaĉas al mi (Kaj Tiel Plu) *
Rebela sono (Dolcxamar) *
Nokto iĝas tag’ (Ralph Glomp) *
Lumpiramido (Jürgen Wolff / Marcus Pengel) *
Lokomotivo, rulu nun (Kajto) *
Esperanta voĉo (Vera Jordan) *
Ukrainaj kantoj en esperanto (Espero el Ukrainio) *
Komune (Ralph Glomp) *
jOmO slavumas (J-M. Leclercq) *
Printempo Bluĵinsa (Mikaelo Bronŝtejn) *
Verula Sezono (Miĥail Povorin) *
Revula Sezono (Miĥail Povorin) *
Supernova (Supernova) *
Pli ol nenio (Martin & la Talpoj) *
Tielas vivo (Kore) *
Vivaj koncertoj en Rusio (Varios) 5,80

 

Otros discos

TÍTULO PRECIO (€)
Esperanto Elektronike (DVD didáctico) 5,00
Ridu kun mi – La verda pajaco (CD) *
Tradiciaj rakontoj (Cuentos tradicionales) *
Atomcentraloj (Centrales atómicas) 8,00
Esperanto-literaturo (Literatura en esperanto) *

 

Películas en DVD

TÍTULO PRECIO (€)
“Esperanto” – Dokumental de Dominique Gautier (para uso privado) 18,00
“Esperanto” – Dokumentfilmo de Dominique Gautier (para uso público) 40,00
Kazaroza (DVD) *
La kirasŝipo Potemkin (DVD) *
La kubo (DVD) *
Dek du seĝoj (DVD) *
Teorías económicas del Dr. Selten (DVD) *
“La fajra milito” – Filmo de Jean-Jacques Annaud (DVD) *
Tenerife – Haveno de la Kruco kaj la Papago-Parko (DVD) *
Kanaria karnavalo *
La revizoro *
Gerda malaperis *
El coche de pedales (La pedalaŭto) *

 

Postales

TÍTULO PRECIO (€)
Mortopuno (Pena de muerte) *
Terglobo (Globo terráqueo) *
Numeroj (Números) *
ABC (Abecedario) *
Esperanto (Esperanto) *
Koloroj (Colores) *
Saluton! (¡Hola!) *
La sezonoj (Las estaciones) *

 

Pegatinas

TÍTULO PRECIO (€)
Paco per Esperanto 0,10
Esperanto – Internacia Lingvo 0,10
Per Esperanto por Komunismo 0,10
Per Esperanto por Anarkiismo 0,10
SAT Esperanto *
Paco per Esperanto (multlingve) 0,10