PACO  PER  ESPERANTO

Eldona Fako Kooperativa de SAT, Paris, 4,5 x 7 cm.

Glumarko. Paca flago (7 koloroj) kun la teksto "Paco per Esperanto".