LA  APEROJ  DE  AHASVERO

Han Riner, SAT-Broŝurservo, 1980, 172 p.

La "vaganta Judo" aperas antaŭ famaj historiaj figuroj, kun kiuj disvolviĝas dialogoj pri diversaj temoj filizofiaj: la morto, la potenco, la ribelo, la memvola servuto, k.a. Plia juvelo el la ampleksa verko de Han Riner, tradukita de Valo.