MANIFESTO  DE  LA  KOMUNISTA  PARTIO

K. Marx kaj F. Engels, Progreso, Moskvo, 1990, 82 p.

Plej fama klasika verko de Marx kaj Engels, majstre tradukita de Detlev Blanke. Riĉe ilustrita.