LA  TURO  DE  L'  POPOLOJ

Han Riner, SAT-Broŝurservo, 1983, 160 p.

Romano kiu traktas la konstruadonde la turo de Babelo, simbolo de la unuiĝo de la homaro kaj de ties disiĝo pro rasaj kaj lingvaj diferencoj. Han Riner kaj lia tradukanto Valo pentras kolore al ni la malnovan socion kaj pensmondon de la malnova Sumerio, poste nomata Babilonio. Neforgesebla verko.