SAT  ESPERANTO

Eldona Fako Kooperativa de SAT, Paris, 4,5 x 7 cm.

Glumarko kies bildo estas SAT-flago kun la teksto "SAT - Esperanto - Sennacieca Asocio Tutmonda".