ĈU  MILITISTA  NACIDEFENDO  ESTAS  KREDEBLA ?

Jean Lasserre, SAT-Broŝurservo, 1983, 36 p.

Eseo tradukita de R. Laval.

"La paroloj de la anoj de neperforto ofte naskas ridetojn. Oni volonte nomas ilin utopiistoj kaj senrespondecaj revuloj. Laŭdire, ilia tezo, laŭ kiu estas tempo anstataŭigi la militistan nacidefendon per neperforta defendo, ne estas kredebla. Sed ĉu la militista sistemo estas tiom kredebla? Tiun ĉi precizan demandon ni volas priatenti..."