LA  LIBERECANA  SOCIO

Georgo Bastjan, SAT, 1932, 55 p.

Studo verkita kun la celo ĵeti ioman lumon en la pozitivajn kaj praktikajn konceptojn de la liberecana komunismo.
Tradukita el la franca lingvo de Alberto Ozre.