POEMOJ  DE  OMAR  KAJAM

Omar Kajam, SAT-Broŝurservo, 1994, 60 p.

Poemoj tradukitaj el la persa de G. Waringhien. Represo de la eldono de 1953.

"En tiuj liberpensaj poemetoj alternas satiro kaj liriko, filozofio kaj amo, voluptemo kaj pesimismo - oriente spicita miksaĵo. Ni jam spertis, ke G. Waringhien majstras la lingvon, sed en tiu ĉi traduko li donas al ni verajn poeziajn perlojn, kiuj riĉe honoras nian literaturon".
(Sennaciulo, aŭgusto 1953)