ESPERANTISMO

Prelegoj  kaj  eseoj

Giordano Moya Escayola, Barcelona Esperanto-Centro, Barcelona, 2002, 238 p., 20 cm.

Kelkdeko da prelegoj kaj eseoj, kiuj pledas por adaptiĝo de la E-movado al la nunaj, ŝanĝiĝantaj, socipolitikaj cirkonstancoj en la mondo.