MANIFESTO  DE  LA  SENNACIISTOJ

E. Lanti, SAT, 1970, 84 p.

Fama socipolitika studo, tradukita en multajn lingvojn. La libro krome entenas diversajn aliajn dokumentojn pri sennaciismo.