LA  ABOLO  DE  LA  LABORO

Bob Black, SAT, Parizo, 2007, 36 p., 21 cm.

Unu el la plej gravaj institucioj en nia moderna socio estas la laboro. La Abolo de la laboro de Bob Black estas la plej grava kritiko al la laboro, iam ajn skribita, kaj sekve la plej revolucia teksto ekzistanta. Sed ĝi ne estas nure revolucia laŭ la signifo “detruiva”. Kiel vi povos legi fine de tiu verko, ĝi ankaŭ kuntenas konstruivajn proponojn. Tiu tradukado origine aperis en Liberecana Ligilo (nº 111 de 2004). Tiu nova versio estas relegita, korektita kaj subnotita (ĉefe por la bibliografiaj referencoj).

Esperantigis: Djémil Kessous.