INTIMAJ  TEMOJ

en  la  Esperanto - beletro

Petr Chrdle (red.), KAVA - PECH, Dobřichovice 2005, 104 paĝoj, 20 cm

Prelegkolekto de la kontribuoj prezentitaj dum la samtema Internacia Esperanto-konferenco aranĝita de OSIEK en 2003 en Prago.

Ilustrita de Pavel Rak.

Kontribuis: