7000  TAGOJ  EN  SIBERIO

Karlo Ŝtajner, SAT, 1983, 496 paĝoj, 23 cm

En tiu libro Karlo Ŝtajner, sincera komunisto fidela al sia idealo kaj konscia ke tio, kio konstruiĝis en Sovetio ne estis socialismo, priskribis sian preskaŭ 20-jaran restadon en Siberia gulago.

Kreŝo Barkoviĉ ricevis la OSIEK-premion en la jaro 2002 por la traduko de tiu verko. Ĉinlingva versio aperis en 2004 surbaze de tiu-ĉi esperantlingva traduko.

Jen recenzo de Jakvo Ŝram (Jakvo Schram):

Ni unue lasu paroli la aŭtoron:

“En la koncentrejoj de la NKVD, en la frostega dezerto de la malproksima nordo, ĉie kie miaj suferoj transpaŝadis homajn mezurojn kaj limojn, ĝermis en mi unu sola deziro: ke mi ĉion transvivu kaj ke mi rakontu al tuta mondo, kaj unue al miaj partiaj kamaradoj kaj amikoj, kiajn teruraĵojn mi suferis. … mi timis ankaŭ ke maliculoj eluzos mian libron por kontraŭbatali socialismon. Tial mi provis montri ke tio, kio okazis en Sovet-Unio ne estas la konsekvenco de la socialismo, sed la perfido de la socialisma ideo. Tion pruvas la jaro 1939, kiam Stalin subskribis kontrakton kun Hitler, kiu estis kontraŭ socialismo kaj demokratio. Post la milito Stalino donis plian pruvon pri la perfido de la socialismo, kiam sub la firmo de Kominform atakis Jugoslavion minacante ĝian liberecon kaj specifan vojon al socialismo. Kion mi rakontas en ĉi tiu libro ne estas sumo de ĉio, kion mi travivis, sed nur parto malgranda de tio, kio efektive okazis. Por rakonti ĉion, kion mi kun dek miloj da personoj travivis dum tiuj dudek jaroj en Sovetiaj koncentrejoj, mi devus havi superhoman memoron.”

Kiu ne jam legis ĉi tiun travivaĵon de Karlo Ŝtajner ne povas havi imagon pri kio okazis malantaŭ la “fera kurteno”. Usono uzis dum jaroj la laborpotencon de sklavoj por fari malagrablan, pezan kaj malsanigan laboron. Homoj kiuj estis kaptitaj en fora kontinento devas labori en mizeraj cirkonstancoj sur la plantejoj de la Suda Usono. Stalin havis sian propran manieron. Li enkarcerigis senkulpajn homojn en gulagoj. Sub la plej malhumanaj cirkonstancoj vivis milionoj da homoj, ofte konvinkitaj socialistoj kaj komunistoj, en la laborkampoj de Siberio.

En ĉi tiu esperanto-traduko oni retrovas la momentojn de senespero sed ankaŭ de amikeco inter la viroj, kiuj pro hazardo devis kune vivi dum multaj jaroj. Dek mil el ili ne atingis la tagon de liberiĝo kiel Karlo Ŝtajner.

Malfermu la libron kaj sekvu Karlon Ŝtajner dum la 7000 taga restado en la koncentrejo de la “ruĝa diktatoro”. Dum la vojaĝo tra Siberio de unu kampo al alia, de unu mizera koncentrejo al pli terura loko. Ne eblas flankenmeti la libron antaŭ fini la lastan paĝon. Lernu kiel facile nobla ideo kiu komunismo estas, povas reduktiĝi, en la mano de freneza diktatoro, al malhumana kontraŭ socialisma ilo.