SURVOJE  AL  UNIVERSALA  CIVILIZACIO

Giordano Moya Escayola, BEC, Barcelona, 1995, 205 paĝoj, 21 cm

Analizo de la homara evoluo kaj de la nuntempa civilizacia krizo.