EL  VERKOJ  DE  E.  LANTI  (3)

E. Lanti, SAT-Broŝurservo, 1985, 120 p.

Artikoloj, paroladoj kaj leteroj el la jaroj 1937-1946.

Ĉi volumo rilatas la lastan vivperiodon de nia granda herezulo, fondinto de SAT kaj animanto de doktrino pri sennaciismo; temas pri la jaroj 1937-1946. Sur malluma fono reliefiĝas do la reagoj kaj pripensoj de la aŭtoro en tiuj tempestaj jaroj, en kiuj simbolas kulmine la detruo de Hiroŝima.