LA  ŜTONA  GASTO

Michel Duc Goninaz, SAT-Broŝurservo, Parizo, 1989, 24 p., 21 cm.

Teatraĵo por kvar roluloj prezentanta la miton de Don Juan laŭ Puŝkin.