JULES  VERNE  ESPERANTISTO !

JULES  VERNE  ESPÉRANTISTE !

Lionel Dupuy, SAT-Amikaro, 2009, 94 paĝoj, 18 cm

Kial la fama verkisto interesiĝis pri Esperanto tiom, ke li donis al ĝi ĉefan rolon en unu el siaj verkoj?

Antaŭparolo de Bernard Duperrein.

Dulingva (franca kaj esperanta). Tradukita el la franca de A. LeQuint kaj Ĵ. Le Puil.