KOMPLETA  LERNOLIBRO  DE  REGULA  ESPERANTO

Luis Mimó, Eldonis la aŭtoro, Sabadell, 1973, 189 paĝoj, 21 cm

31-leciona sistema gramatiko, laŭ logikisma vidpunkto.