ESPERANTO - INTERNACIA  LINGVO

Eldona Fako Kooperativa de SAT, Paris, 4,5 x 7 cm.

Glumarko kies bildo estas esperanta flago kun la teksto "Esperanto - Internacia Lingvo".