NIA  TEATRO

Diversaj aŭtoroj, SAT, 1931, 62 p.

Du teatraĵoj, unu komedio: "la lignovermo", tradukita el la germana, kaj unu dramo, "Versaja kaptito" (pri Pariza komunumo) de Lalikov, tradukita de Goldfeder.
Du parolĥoroj: unu de Werner Illing, tradukita de Bartelmes, kaj alia originale verkita de H. Weinhengst.
Krome, diversaj versoj por deklamo, de Martin Dreŝer (trad. Weinhengst), K.H. (trad K.J.), originaloj de Burger, Stelo, Pargaĉevskij kaj Weinhengst.