PRELEGOJ

kaj  aliaj  artikoloj

Roland Levreaud, SAT-Broŝurservo, Beauville, 1997, 78 p., 27 cm.

Roland Levreaud (“ROL”) (1919-1992) estis sindonema aktivulo ne nur en Esperantio sed ankaŭ en Internacia Civila Servo, en biciklistaj asocioj… En Esperantio li estis prezidanto de Franca E-Instituto, ellaboris la vortaron “Diccionnaire pratique”, kunlaboris kun Waringhien pri la suplemento al PIV. Li prelegis en kongresoj, en kulturaj centroj. Li havis grandan erudicion pri muziko, kino, beletro, ekologio… Firma en siaj progresemaj opinioj, li estis samtempe tre tolerema. Li gvidis triagradajn perkorespondajn kursojn, proponis sociajn temojn, pacience helpis la lernantojn, estis larĝvida kaj eble eĉ tro malsevera.

Ĉi broŝuro enhavas jenajn tekstojn: