LA  VOJO  AL  SCIENCO  DE  ESTONTO

A. Fersman, SAT, 1928, 52 paĝoj, 15 cm

Parolado de la vicprezidanto de la iama soveta akademio de sciencoj, kiu skizas la rolon de scienco en estonta socialisma socio.

Tradukis Sergej Rublov.