LA  NUNA  STATO  DE  L' EVOLUISMO

Jean Rostand, SAT, 1950, 114 paĝoj, 20 cm

Scienca eseo verkita de fama franca biologo.

Tradukis: J. kaj M. Delacourt.