NEKONATO :

LA  ZAMENHOFA  HOMARANISMO

André Caubel, SAT-Broŝurservo, 2005, 24 p.

La plej kara idealo de Zamenhof kaj fonto de tiu “interna ideo”, kiun heredis Lanti kaj lia sennaciismo. Verve prezentita kaj riĉe dokumentita prelego el la jaro 1957-a de “An Kaŭ” (André Caubel), kunverkinto de “Plena Ilustrita Vortaro”.