SENNACIULO

Dumonata  gazeto  de  SAT

Sennaciulo estas 32 paĝa dumonata revuo eldonita de SAT. Membrokotizo al la asocio entenas abonon kaj liveradon de ĝi kaj de ties jara suplemento "Sennacieca Revuo".

Jen, ekzemplocele, parto el ĝia enhavo:

    - nº 1253-1254 (Novembro-Decembro 2009):

    - nº 1251-2 (Septembro-Oktobro 2009):

La prezo de la jara kotizo al la asocio varias laŭlande. Por Hispanio la prezo de tiu kotizo por la jaro 2010 estas 40 eŭroj. Vi povas enspezi la monon en la bank-konton de SAT (IBAN: FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064; BIC: PSSTFRPPPAR), aŭ en tiun de la landa peranto en Hispanio (nuntempe Pedro Sanz): 0227-0001-85-0200526929.