LA  UNIVERSALISMO

Djémil Kessous, SAT, 2002, 153 p.

Studo pri la deveno kaj evoluo de la socia movado kiel tuto. “…Kvankam ege juna, (…) tute nova, la universalismo jam havas riĉan historion; ties unua periodo estas tiu de la grandaj principoj; en la sekva multiĝas la konkretaj provoj …ofte fiaskaj bedaŭrinde, sed de ĉiam, tion ni povis vidi. La ekzameno de tiuj multaj jam faritaj agadoj kaj aliaj strangaj ideoj (eĉ la penso, oni agadas, aktivas), jen la celo, kiun mi provis atingi. La universalismo estas ideo ne nur interna, sed intera, kiu nin ĉiujn kunligas”