PACO  PER  ESPERANTO

Eldona Fako Kooperativa de SAT, Paris, 4,5 x 7 cm.

Verda glumarko kun la vorto "Paco" en 21 malsamaj lingvoj kaj la teksto "Paco per Esperanto".