TINĈJO  EN  TIBETO

Hergé, Casterman, Paris 2005, bindita, 62 paĝoj, 31 cm

Tinĉjo kaj sia hundo Milu’ vojaĝas al Tibeto por sperti novajn aventurojn. Tradukita el la franca de H. Gonin.

La eldonon de tiu ĉi albumo zorgis Lille-Villeneuve-Esperanto, la Esperanto-klubo de la nordfranciaj urboj de Lille kaj Villeneuve-d’Ascq.

Tiu eldono fariĝis en 2005 por honorigi la internacian amikecan Esperanto-renkontiĝon “Boulogne 2005”, kiu memorfestis la centjariĝon de la unua Universala Kongreso de Esperanto okazinta en la jaro 1905 en Boulogne-sur-Mer (Bulonjo ĉe maro).

Ĝin malavare kaj dankinde subtenis la Departementa Konsilio de Nord kaj la Urbodomoj de Lille, Villeneuve-d’Ascq kaj Boulogne-sur-Mer.

La albumo “Tinĉjo en Tibeto” emfazas la toleremon, la amikecon kaj la solidarecon inter la diversnaciaj homoj. Esperanto ĝuste kontribuas al la disvolviĝo de tiuj valoroj tra la mondo.