KIEL  TRADUKI

okdek  franclingvajn  vortojn

kaj

KIEL  ESPERANTIGI

propajn  nomojn

Andreo Andrio, SAT-Amikaro, Parizo, 2011, 282 p., 21 cm.

Kompilaĵo de la tekstoj aperintaj en la samtitola rubriko nutrata de Andreo Andrio (André Andrieu) en La Sago, reviziitaj kaj korektitaj, kaj ilustritaj humure far Serĝo Sir’ (Serge Sire).