VOJAĜO  EN  ESPERANTO - LANDO

Boris Kolker, UEA, Rotterdam, 2005, 280 paĝoj, 24 cm

Krestomatia gvidlibro al la Esperanta kulturo kun ekzercoj, por memlerno aŭ grupo. Ilustris F.L. Veuthey.

Jen recenzo ellaborita de Boris Kolker mem por la revuo “Komencanto”:

Pri la dua eldono de mia libro “Vojaĝo en Esperanto-lando. Perfektiga kurso de Esperanto kaj Gvidlibro pri la Esperanta kulturo” aperis multe da pozitivaj recenzoj kaj prezentoj en multaj landoj. Mi klopodos diri al la legantoj de la gazeto “Komencanto” ion, kio ne estis dirita antaŭe.

Mi komparus “Vojaĝo”-n kun luksa restoracio, en kies menuo troviĝas cento da bongustegaj, delikataj pladoj (=tekstoj), kiujn oni manĝas dum 26 vizitoj (lecionoj). Tiamaniere oni ne nur ĝuas la vivon, sed ankaŭ plivastigas sian horizonton.

Malgraŭ tio, ke la tekstoj estas diversaŭtoraj, diverstemaj kaj diversspecaj, la leganto havas neklaran senton, ke io ilin unuigas. Sed kio? Mi diros al vi la sekreton: mia persona gusto. Mi zorge elektis nur tiajn tekstojn, kies aŭtoro mi volonte estus. Tial la libro estas mirinde unueca malgraŭ sia granda diverseco.

Oni jam skribis, ke “Vojaĝo” celas perfektigi krean lingvoregadon, prezenti en facile digestebla formo la Esperantan kulturon kaj igi la vivon de Esperanto-kluboj multe pli varia kaj interesa. Sed tio ne estas ĉio. “Vojaĝo” instigas aĉetadon kaj legadon de bonaj libroj kaj klare nomas tiujn librojn. “Vojaĝo” preparas la studanton por la meznivela ekzameno de UEA/ILEI (por tio sufiĉas detala trastudo de duono de la lernolibro) kaj estas bona bazo (kun kelkaj aliaj libroj) por pli altaj ekzamenoj – supera kaj instrukapabliga.

La ekzercoj en la “Lingva praktiko” estas nebanalaj, evoluigas memstaran pensadon kaj krean fantazion.

Tiu neordinara lernolibro preparas la studantojn fariĝi kompetentaj kursgvidantoj, klubestroj, prelegantoj, redaktoroj, verkistoj, tradukistoj, lingvaj reviziantoj, esploristoj, aktivuloj kaj gvidantoj de landaj kaj internaciaj Esperanto-organizaĵoj.