LA  KONFLIKTO

F. le Dantek, SAT-Broŝurservo, 1987, 122+14 p.

Verko tradukita de Lanti.

"... Ne malofte mi konstatis, ke ateistoj ne pli meritas la nomon liberpensulo ol la plej ortodoksa kredulo... Tiu libro liveras bonan ekzemplon de toleremo per tio, ke deisto kaj ateisto amike interdiskutas pri demandoj, al kiuj ili donas malsaman respondon...".

Fine aperas 9 artikoloj de la franca filozofo Alain, elektitaj de Lanti mem por "Sennacieca revuo" kaj "Sennaciulo". Ili estas jenaj: