IZQUIERDA  Y  ESPERANTO

SATeH

MALDEKSTRO  KAJ  ESPERANTO


TEKSTOJ  EN  ESPERANTO

En ĉi rubriko ni aperigas tekstojn, kies enhavoj estas tre diversaj, foje eĉ kontraŭdiraj. La aŭtoroj de la artikoloj, nuraj responsuloj pri ties enhavoj, apartenas al vasta ideologia spektro.
Nia celo estas, pere de la disvastigado de diverstendencaj opinioj, kontribui al la ĝenerala kleriĝado de la laboristaro, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn, kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

 1. “Nia strategio estas eduki la civitanojn je egaleco.”. Intervjuo al Maryam Fathi de A. Mujika Tolaretxipi (Hernanio) originale aperinta en la eŭska ĵurnalo Berria la 22-an de Marto 2016-a.
 2. “Ni devas protekti la bonaĵojn kiujn la revolucio alportis al la kurdoj.”. Intervjuo al Rhodi Mellek de Adrian Garcia (Bilbo) originale aperinta en la eŭska ĵurnalo Berria la 27-an de Februaro 2016-a.
 3. Deturni la rigardon. Artikolo de Jakes Goikoetxea aperinta en la ĵurnalo Berria la 5-an de Marto 2016-a.
 4. Solidarece kun ĉiuj batalantoj kontraŭ la aŭtoritatismo kaj la aŭtokratio en Turkio kaj Kurdio. Komunikaĵo de la Sekretariejo de Eksteraj Rilatoj de NKL-ILA aperinta la 1-an de Aŭgusto 2015-a.
 5. La glavo de Erdogan por la balotado. Teksto de kurda ĵurnalisto aperinta en la ĵurnalo Berria la 31-an de Julio 2015-a.
 6. Roĵavo: lukto kun liberecana substrato. Artikolo pri la liberecanaj trajtoj de la lukto en Roĵavo.
 7. Kontraŭfaŝisma agado de Stokholmo: raporto el Roĵavo. Artikolo de Kontraŭfaŝisma Agado de Stokholmo pri Roĵavo.
 8. Bakunin: la anarkiismo kaj la revolucio. Teksto memorfestanta la 200an datrevenon de la naskiĝo de Bakunin.
 9. Markso, Bakunin kaj la Unua Internacio. Teksto memorfestanta la 200an datrevenon de la naskiĝo de Bakunin.
 10. Bakunin en Hispanujo: la aliancanoj kaj la ideologia disvastigo kiu ne estis tia. Teksto memorfestanta la 200an datrevenon de la naskiĝo de Bakunin.
 11. Tero kaj libero: la kolektivaj ideoj de Bakunin. Teksto memorfestanta la 200an datrevenon de la naskiĝo de Bakunin.
 12. Bakunin kaj la anticipita pedagogio. Teksto memorfestanta la 200an datrevenon de la naskiĝo de Bakunin.
 13. Bakunin: naciismo, Ŝtato kaj religio. Teksto memorfestanta la 200an datrevenon de la naskiĝo de Bakunin.
 14. La patriotismo (ekstrakto). Teksto de Bakunin.
 15. Kobano. Artikolo de Urtzi Urrutikoetxea pri Kobano.
 16. La demokrata konfederaciismo: alproksimiĝo je la kurda konflikto. Artikolo pri la demokrata konfederaciismo en Kurdio.
 17. Espero en Kurdio. Artikolo de Urtzi Urrutikoetxea pri Kurdio.
 18. Organizoj de la kurda liberiga movado. Provo doni gvidilon en la labirinto de grupoj, asocioj, partioj ktp… kiuj konformas la kurdan movadon.
 19. Kurdio: popolo kiu rezistas malekzisti. Teksto pri la rezisto de la kurda popolo al la atakoj de la Islama Ŝtato.
 20. Liberecana bloko subtene al la kurda revolucia rezistado. Komunikaĵo pri la liberigadlukto de la kurda popolo kaj ties politika orientiĝo konata kiel Demokrata Konfederaciismo.
 21. Tutmonda Tago por Kobano. Alvoko de la organizo pri Homaj Rajtoj EUTCC (EU Turkey Civic Commission) favore al la defendgerilo en Kobano.
 22. Kampanjo “Armilojn por la PPT/IPT!”. Teksto pri la kampanjo “Waffen für YPG/YPJ”, starigita en Germanio favore al la defendgerilo en Kobano.
 23. La popola asembleo. Subtekstigita video pri la popola asembleo.
 24. Ĉu Esperanto povas savi la “kulturan diversecon”?. Opinio de Gary Mickle pri la efiko de esperanto al la multlingvismo.
 25. Favore al la lingva diverseco. Opinio de Luis Hernández Lahuerta pri la efiko de esperanto al la multlingvismo.
 26. Pri la rilatoj inter la lingvoj de etnaj minoritatoj kaj la internacia lingvo esperanto. Opinio de Uwe Joachim Moritz pri la efiko de esperanto al la multlingvismo.
 27. Por solvo de la etna problemo. Opinio de Guy Héraud pri la efiko de esperanto al la multlingvismo.
 28. Festparolado por la Floraj Ludoj (Barcelono, 1987). Opinio de Georges Lagrange pri la efiko de esperanto al la multlingvismo.
 29. La “internaj ideoj” de Esperanto. Opinio de Gary Mickle pri la efiko de esperanto al la multlingvismo.
 30. Multepeza malfeliĉo de diverslingveco. Opinioj de Roy McCoy, Renato Corsetti kaj Mark Fettes pri la efiko de esperanto al la multlingvismo.
 31. Pacdeklaro de Nagasako – 2013. Mesaĝo de TAUE Tomihisa, Urbestro de Nagasako, okaze de la 68-a datreveno de la ĵetado de unu atombombo super la urbo Nagasako.
 32. Novaj sociaj movadoj: evoluo kaj perspektivo – Serĉe de vojo al la Integra Revolucio. Eseo de Félix Rodrigo realigita specife por la 86-a kongreso de SAT.
 33. Ekzemplodonaj virinoj. Teksto de Prado Esteban pri ekzemplodonaj virinoj.
 34. El Coronil – La digno de vilaĝo en lukto por la solidareco, la etiko kaj la demokratio. Informo pri lukto de senlaboruloj en El Coronil, sudhispania vilaĝo.
 35. Vojaĝo al la Mezepoko – La Historio, armilo ŝargita per futuro. Artikolo de Félix Rodrigo pri la revolucia signifo de la romanika arto.
 36. Korupto kaj kapitalo. Artikolo publikigita de la organizo CGT pri nuna kaj ĉiama problemo de la kapitalismo.
 37. 1-a de majo kontraŭ la ekspluatado. Manifesto de la organizo CGT okaze de la 1-a de majo de 2013.
 38. Konscio kaj Revolucio. Artikolo defendanta ke la konscio estas la decida faktoro de la revolucio.
 39. Darvino – La heroo de la burĝaro. Kelkaj notoj, kies celo estas kontribui al la faligo de iuj mitoj, rilatantaj al la figuro de Darvino, kiuj montriĝas aparte efikaj kiel subtenantoj de la nuna soci-malordo.
 40. Kelkaj konsideroj pri la 53-a Universala Kongreso de Esperanto (UEA). Historia letero pri la nomumo de generalo Franco kiel Alta Protektanto de la Universala Kongreso de Esperanto okazonta en 1968 en Madrido.
 41. Cenzur-provo al “Kaos en la red”. Artikolo priskribanta la reagon de “Nodo50” al cenzur-provo kontraŭ “Kaos en la red”.
 42. Ekstaro la 12-an de Majo 2012. Manifesto de la “indignula movado” okaze de planata tutmonda mobilizado la 12-an de majo – 2012.
 43. Tuttera patriotismo, “lirika dramo” post la 12-a de februaro 2012. Radikala kontraŭnaciisma teksto.
 44. Senhejmula Tendara Vilaĝo de Tatekawa – Rezisto-batalo de senhejmuloj. Senhejmula Tendara Vilaĝo de Tatekawa alvokas internacian agadon por haltigi forpelon de senhejmuloj.
 45. La dom-okupado: ilo por politika liberigo. Teksto pri la dom-okupado kiu aperis kadre de la indignula movado.
 46. “Maldekstro kaj Esperanto” respondas. Intervjuo realigita al nia asocio okaze de la 150-a datreveno de la naskiĝo de Zamenhof.
 47. Kontraŭpersonaj minoj – La vortoj de integra homo. Parolado de Gervasio Sánchez okaze de ricevo, la 7-an de majo 2008-a, de prestiĝa ĵurnalista premio.
 48. La historia materiismo. Teksto de Anton Pannekoek verkita en 1919a kiu aperis en la nederlanda monata gazeto “La Nova Tempo”.
 49. Salutoj de la Internacia Marksisma Tendenco. Salut-mesaĝo sendita de Alan Woods la 21-an de julio – 2010 al la tiujara kongreso de SAT en Braŝovo (Rumanio).
 50. Adiaŭ Marcelino. Artikolo de Faustino Castaño omaĝe al Marcelino Camacho, komunista sindikatestro.
 51. La generacio 98 kaj ion pli. Eseo de Antonio Marco Botella.
 52. Manipulado de Babelo. Eseo de Pascual Pont pri la signifo de la epizodo de la Turo de Babelo.
 53. 15-an de Oktobro – Unuiĝo por Tutmonda Ŝanĝo. Manifesto de la “indignula movado” okaze de planata tutmonda mobilizado la 15-an de oktobro – 2011.
 54. Ne balotu!. Manifesto de CGT kontraŭ la partopreno en la parlamentaj balotoj.
 55. Ĉia diletantismo estu for!. Respondo de Lanti al artikolo de Guillermo Bosch kritikanta lian sintenon rilate al la rolo de sennaciistoj.
 56. Sennaciismo – Vortoj al kamarado Lanti. Artikolo de Guillermo Bosch kritikanta la sintenon de Lanti rilate al la rolo de sennaciistoj.
 57. La poeto Miguel Hernández en la kadro de la Arĝenta Epoko. Eseo de Miguel Fernández pri la poeto Miguel Hernández.
 58. La kolektivigoj en Katalunio (1936-1939). Eseo de Antoni Castells Duran pri la kolektivigoj en Katalunio okazigitaj inter la jaroj 1936 kaj 1939.
 59. La laboristaro kaj la Esperanto-movado. Eseo de Luis Serrrano.
 60. El respublikismo ĝis Esperanto tra framasonaro. Eseo de Toño del Barrio pri framasonaro, respublikismo kaj Esperanto en Hispanio.
 61. Subteno al Gilles-Eric Séralini kaj ties kunverkantoj. Subten-letero al Profesoro Gilles-Eric Séralini favore respekton al scienca diskuto kaj kontraŭdira ekspertizo.
 62. Ni malhelpu detrui naturprotektatan parkon!. Internacia petskribo al la Slovakia registaro por malhelpi la detruon de naturprotektata loko, la Tatra Nacia Parko.
 63. La Pariza Komunumo. Eseo de Kropotkin pri la Pariza Komunumo de 1871.
 64. Rezolucio. Rezolucio de katalunia sekcio de sindikato CGT favore al Esperanto.
 65. La popolstilo en la poezio de Lorca. Prelego de Antonio Marco Botella okaze de la Internacia Esperanta Semajno (oktobro – 2009).
 66. Kontraŭ la nepuneco. Artikolo de José Pascual Rubio pri la Unua Amerika Tutkontinenta Renkontiĝo Kontraŭ la Nepuneco.
 67. Kial esperanto?. Artikolo de Alberto Fernández pledanta por la lingvo esperanto kiu estas publikigita en la revuo Vrede.
 68. Revon havas mi. Parolado de Martin Luther King sur la ŝtuparo de la Memorejo Linkoln (Vaŝingtono) en la jaro 1963-a.
 69. Kiuj ni estas?. Sinprezento de la asocio.
 70. Ekzistokialo kaj specifeco de la SAT-movado. Pri Sennacieca Asocio Tutmonda.
 71. Eugène Lanti, la sennaciisto. Pri la kunfondinto kaj gvidinto de SAT.
 72. La ideologia stumblo inter Socialismo kaj (la) Internacia Lingvo. Prelego de Alberto Fernández.
 73. Esperanto kaj anarkiismo. Historia artikolo de Will Firth.
 74. Temas pri demokratio. Proklamo favora al la lingva demokratio.
 75. Anarkiisto proponis Esperanton al la Komunista Internacio. Teksto pri propono farita al la Dua Kongreso de la Tria Internacio.
 76. Faŝisma Usono, en 10 facilaj paŝoj. Artikolo de Naomi Wolf.
 77. Naskiĝo de lingvo – De Bjalistoko al Bulonjo. Teksto de Darío Rodríguez pri Zamenhof kaj la unuaj jaroj de la lingvo Esperanto.
 78. Kiuj estas la saĝaj?. Artikolo de Lanti de 1928.
 79. Libero venontfoje. Alparolo en Ĉikago de John Pilger.
 80. Kial ekzistas laborista Esperanto-movado?. Artikolo pri Esperanto, sennaciismo kaj la Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT).
 81. PSOE ne estas tiom progresema partio. Artikolo kiu pridubas la progreseman karakteron de la politika partio PSOE.
 82. PSOE estas progresema partio. Artikolo defendanta la progreseman karakteron de la politika partio PSOE.
 83. Durruti, sinonimo de la hispana revolucio. Biografieto de Durruti, mita anarkiista revoluciulo.
 84. Manifesto de la Reto por la Familia Diverseco. Gvidaj starpunktoj de organizaĵo kiu batalas por la familia diverseco.
 85. Manifesto de la Asembleo por Tenerifo. Principoj de la Socia Movado de Tenerifo.
 86. Jam sufiĉas!. Manifesto de la Asembleo por Tenerifo okaze de manifestacio la 24an de Novembro de 2007.
 87. Carlos, frato, ni ne forgesas. Komunikaĵo de la Madrida Kontraŭfaŝista Kunordiga Asocio pri la murdo de Carlos, kontraŭfaŝista junulo.
 88. Por homa digno. Teksto favore al la retirado de la nomumo de generalo Franco kiel Alta Protektanto de la Universala Kongreso de Esperanto okazinta en 1968 en Madrido.
 89. La reĝo estas nervoza. Artikolo pri la incidento inter la reĝo Juan Carlos I kaj la venezuela prezidanto, Hugo Chávez.
 90. La decido de Venezuelo. Artikolo pri la atakoj kontraŭ la reformo-propono de la venezuela Konstitucio.
 91. La internacia komunumo blokas la politikon de Usono kontraŭ Kubo. Artikolo pri la rezolucio prezentita de Kubo en la Ĝenerala Asembleo de UN postulanta al Usono la finon de la blokado al la insulo.
 92. Władysław Lekowski: SAT-ano kaj hispana batalinto. Artikolo pri la socialista kaj esperanta agadoj de Władysław Lekowski, SAT-ano kaj heroa partoprenanto de bataloj por demokrata Hispanio.
 93. La utiligado de esperanto dum la hispana intercivitana milito. Komuniko prezentita en la Kongreso pri Civitana Milito (Madrido, 27-29 novembro, 2006).
 94. Adiaŭ Cionismo. Opinio de la eksestro de la Hebrea Agentejo, Avraham Burg, kiu adiaŭas la cionismon per ŝoka libro.
 95. Adiaŭ Usono. Demisia letero de Cindy Sheehan, porpaca batalanto, “vizaĝo” de la usona kontraŭmilita movado.
 96. Mia internacia agado por la blinduloj. Kuraĝiga membiografieto de Pedro Zurita.
 97. Libera softvaro: la moderna “komunismo”. Artikolo de José Téllez pri soci-politikaj aspektoj de la libera softvaro.
 98. Cent horoj kun Fidel. Artikolo de Ignacio Ramonet.
 99. Pri la historio de “Senŝtatano”. Artikolo verkita de Eduardo Vivancos en 1953 pri tiu historia liberecana gazeto.
 100. Okazo informi pri la historia rolo de Esperanto. Artikolo aperinta en “La Sago”, organo de SAT-Amikaro, en dosiero pri la Hispana Intercivitana Milito, okaze de la 70-a datreveno de la milito.
 101. La Hispana Intercivitana Milito kaj la roterdama SAT-Kongreso de 1937. Alia artikolo aperinta en “La Sago”, organo de SAT-Amikaro, en dosiero pri la Hispana Intercivitana Milito, okaze de la 70-a datreveno de la milito.
 102. La hispana diverseco. Artikolo kontraŭ la hispana centralismo.
 103. Dio kaj la inteligenta dezajno. Artikolo de Daniel Raventós.
 104. Israelo en la kunteksto de l’ kolizio de la civilizacioj. Artikolo de Michel Warshawski.
 105. Resumo pri la Israela-Palestina konflikto. Artikolo de Rosa Meneses pri tiu konflikto.
 106. Komunikaĵo al la Tutlanda Indiĝena Kongreso. Mesaĝo de la Subkomandanto Markos.
 107. Raciismo kaj Baza Enspezo. Artikolo de Daniel Raventós pri la Baza Enspezo.
 108. Beirut café. Artikolo de Higinio Polo pri la krimaj okazintaĵoj de Sabra kaj Chatila.
 109. Muro kaj buldozo. Artikolo de John Berger pri la retoriko de la nunaj politikaj estroj.
 110. La kuraĝa parolado de Nobel-premiito Harold Pinter. Traduko de Alberto Fernández.
 111. La celoj de la jarmilo. Artikolo de Samir Amin.
 112. Nek nacioj nek nacioj de nacioj. Artikolo de Tonyo del Barrio.
 113. La herooj komparataj kun la krimuloj. Deklaro de la fama greka komponisto Mikis Teodorakis pri kontraŭkomunisma memorando de la Konsilio de Eŭropo.
 114. Lenin kaj Sovetio. Prelego de Marta Harnecker.
 115. Kien iras Chávez?. Intervjuo al Hugo Chávez pri la t.n. socialismo de la 21-a jarcento.
 116. La afrika elmigranto: sango kaj morto. Artikolo en meksikia gazeto pri la afrikaj elmigrantoj.
 117. Pri la hispana laboristaro. Artikolo de Kapikua (Severiano Arnáiz) pri la hispana laboristaro sub la frankisma diktaturo en la jaro 1958-a.
 118. Brother Malcolm. Artikoloj de Mike Davis kaj Manning Marable.
 119. Socialdemokratio kaj franca referendumo. Artikolo de Carlos Taibo.
 120. Maldekstro kaj naciismo. Intervjuo al Félix Ovejero.
 121. La baza enspezo estas realigebla. Intervjuo al Jordi Arcarons (teksto de Salvador López Arnal).
 122. Kiam du kanajloj intertraktas… Historia artikolo de Alberto Fernández.
 123. La konstitucio kiun mi voĉdonus… Artikolo pri la konstitucio kiun Francisco Fernández Buey akceptus.
 124. Punu, tio funkcias. Artikolo de George Monbiot pri Svedio, pruvanta ke novliberaluloj malpravas pri la maniero ĉesigi malriĉecon.
 125. Lapenna pri la homaj rajtoj. Artikolo de Petro Levy.
 126. Militista parado. Artikolo de Jozefo Salgero pri militista parado en Hispanio.
 127. Olimpiaj ludoj en Barcelono. Artikolo pri la Popolaj Olimpiaj Ludoj de Barcelono, verkita de partopreninto, Eduardo Vivancos.
 128. La projekto de Eŭropa konstitucio referendume: dek kialoj por diri “ne”. Artikolo pri la Projekto de Eŭropa Konstitucio.
 129. La hispana historia reviziismo. Artikolo de Javier Tusell pri historia reviziismo en Hispanio.
 130. La eŭropa konstitucio kaj la maldekstro. Artikolo de Agustín Morán.
 131. Antaŭ la referendumo: konstrui ali-eŭropisman neon. Artikolo de Xavier Pedrol kaj Gerardo Pisarello pri la eŭropa konstitucio, kaj la referendumo organizata en Hispanio por ĝin aprobigi.
 132. Laboristaj olimpikaj ludoj. Artikolo de Jakvo Schram pri sporta evento kiu devus esti okazinta la jaron 1936 en Barcelono.
 133. 50-a datreveno de la hispana revolucio. Prelego de Eduardo Vivancos dum la SAT-Kongreso de 1986 pri la hispana revolucio.
 134. La elpensitaĵo de Normandio. Artikolo de Carlos Taibo pri la rolo ludita de Usono dum la Dua Mondmilito.
 135. Civila malobeo. Longa artikolo de la filozofo Francisco Fernández-Buey.
 136. Kial mi ne estas monarkisma. Artikolo de Vicenç Navarro pri la monarkio.
 137. La torturo kiel spektaklo. Artikolo de Jesús Mosterín pri la taŭroludoj.
 138. Eklezio kaj Ŝtato en la demokratia socio. Eseo de Gregorio Peces-Barba pri la rilatoj inter Eklezio kaj Ŝtato en la demokratia socio.
 139. Kial Usono intencas krei alian “Israelon” en Balkanio. Artikolo de Michel Collon pri la realaj celoj de la milito en Balkanio.
 140. Remalkovro de la klasoj. Artikolo de Werner Seppmann pri la realeco de la klasosocio.
 141. La revolucio de la diantoj. Artikolo de José Vidal Beneyto kiel omaĝo al la 30a datreveno de la portugala revolucio.
 142. La Dua Hispana Respubliko (1931-1939). Longa artikolo pri ege polemika periodo de la hispana historio.
 143. Ponto el sango. Artikolo de Eduardo Haro Tecglen pri la foriro de José María Aznar.
 144. Manipulado. Eseo de Pablo Foche pri la informa manipulado post la teroratencoj en Madrido la 11an de marto de 2004.
 145. Novaĵoj pri informa manipulado. Novaĵoj aperintaj en hispanaj amaskomunikiloj pri la informa manipulado post la teroratencoj en Madrido la 11an de marto de 2004.
 146. Ideologio kaj politiko en Hispanio. Artikolo de la ekonomikisto Vicenç Navarro.
 147. La “faktoro Dio”. Artikolo de José Saramago.
 148. La eŭska peloto, la haŭto kontraŭ la ŝtono. Artikolo de Julio Medem, direktoro de filmo traktanta la eŭskan problemaron.
 149. Vaŝingtono trovis la solvon: ni dividu Irakon kiel ni dividis Jugoslavion!. Artikolo de Michel Collon pri la planoj de Usono disdividi Irakon.
 150. Denove la religio. Artikolo pri la reveno de la religio al la hispanaj lernejoj.
 151. Por demokratia kaj sociala refondado de la Eŭropa Unio. Kritiko de la projekto de eŭropa konstitucio.
 152. La mensogoj de la milito (1) – La Ministerio pri Defendo donis instrukcion al la militestroj por ke ili diru ke Irako havas kemiajn armilojn. Artikoloj tradukita el la ĵurnalo “El País” pri la mensogoj de la milito en Irako.
 153. La mensogoj de la milito (2) – Aznar distordis en la Kongreso la dosierojn de la inspektistoj. Artikoloj tradukita el la ĵurnalo “El País” pri la mensogoj de la milito en Irako.
 154. La mensogoj de la milito (3) – La spertuloj kiujn la Ministerio pri Defendo sendis al la televidoj havis la devon klarigi ke Irako havas malpermesitajn armilojn. Artikoloj tradukita el la ĵurnalo “El País” pri la mensogoj de la milito en Irako.
 155. La mensogoj de la milito (4) – “Ni diris ke povis ekzisti armiloj, ne ke ili ekzistis”. Artikoloj tradukita el la ĵurnalo “El País” pri la mensogoj de la milito en Irako.
 156. Homaj rajtoj: devigaj por ĉiuj escepte por Usono. Eseo de Pablo Foche pri la situacio de la malliberuloj en Irako post la milito.
 157. Allende en la memoro. Artikolo okaze de la 30-a datreveno de la mortigo de Salvador Allende.
 158. Lastaj vortoj de Salvador Allende. Adiaŭaj alvokoj de Salvador Allende.
 159. Raporto pri la marŝado al Rota. Raporteto pri la manifestacio al Rota (usona milita marbazo en Andaluzio).
 160. Raporto pri manifestacio. Raporteto pri la perforto de la polico dum la manifestacioj okazintaj en Madrido ĉe la komenco de la militago en Irako.
 161. Manifesto kontraŭ la katastrofo de la petrolŝipo Prestige. Traduko de la manifesto kiun la Movado Nunca máis (Neniam plu) redaktis okaze de manifestacio en Bruselo, la 14an de junio de 2003, por protesti kontraŭ la sekvoj de la katastrofo kaŭzita de la akcidento de la petrolŝipo Prestige.