IZQUIERDA  Y  ESPERANTO
SATeH
MALDEKSTRO  KAJ  ESPERANTO

MANIFESTO  DE  LA  RETO  POR  LA  FAMILIA  DIVERSECO

Reto por la familia diverseco

La gesubskribantoj de tiu ĉi manifesto konceptas la reton kiel fonton de informado kaj sinamuzado, sed ankaŭ de agadismo kaj socia partoprenado. Ideologie, religie, rase kaj sekse malsamaj, nin unuigas nia engaĝiĝo favore al la egaleco kaj la diverseco. Tial, ni reasertas nian devontigon por la respekto kaj la tolero al la malsamaj modeloj familiaj. La tempoj estas ŝanĝintaj kaj la tradicia modelo de familio kunekzistas hodiaŭ kun aliaj tipoj, kiel la familioj unugepatraj aŭ samseksagepatraj. Ni komprenas ke tiu ĉi diverseco pliriĉigas konsiderinde nian socion kaj, kun malĝojo, ni vidas, tagon post tago, kiel iuj konservativaj kaj reakciaj politikaj sektoroj, gvidataj de la eklezia hierarkio, klopodas trudi ekskludantan modelon de tradicia familio. Pro tio, ni esprimas:

Laste, ni alvokas al socia MOVILIZADO por daŭre antaŭenirigi egalecon, kaj por konstrui pli libereman, egaleman kaj diverseman socion. Nur per partoprenado kaj publikaj elpaŝoj eblas haltigi la diskriminaciajn, netoleremajn kaj necedemajn sintenojn kiuj ankoraŭ restas kaj daŭre kondamnas la malsamecon.

Ĉiuj familioj gravas.

JES AL LA FAMILIA DIVERSECO!

Esperantigis: Miguel Ángel Sánchez
Decembro 2007