ELA, LAB, EHNE eta ESK sindikatuen prentsaurrekoa

Egilea: JB  |  Atala: Prentsa Oharrak

Gaur goizean prentsa aurrekoa egin dugu Pasai-Donibanen, ELA, LAB, EHNE ta ESK sindikatuekin batera, kanpo kaiaren egitasmoaren aurka

Entzun PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Jaitsi / Descarga

Nuevamente Jaizkibel Bizirik quiere explicar a la opinión pública lo que supone el Puerto Exterior y sus repercusiones. Si en otrasocasiones han sido motivos relacionados con el gravísimo impactoambiental del proyecto, ahora queremos mostrar que tampoco tiene justificación económica. Para ello, creemos que mejor que nosotros, son los grupos sindicales los que os pueden trasladar su opinión y los motivos por los cuales rechazan el Puerto Exterior y ofrecen alternativas para el futuro de esta actividad.

Queremos agradecer desde Jaizkibel Bizirik a los grupos ELA, LAB,EHNE y ESK que nos acompañan su colaboración, sobre todo considerando entre estos grupos se encuentran los que aglutinan la representación de los trabajadores en el Consejo de la Autoridad Portuaria. También queremos decir que compartimos plenamente sus propuestas y entendemos que la oposición al puerto exterior es mucho más que una reivindicación ecologista, ante un proyecto que hace aguas por todas partes.

PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA…

TALDE SINDIKALEK KANPO PORTUAREN AURKAKO ARRAZOIAK AZALTZEN DITUZTE

Jaizkibel Bizirikek sindikatu ezberdinekin lankidetzan, kanpo portuaren aurka egoteko ekonomiarekin zer ikusia duten hainbat puntu plazaratu nahi dizkie instituzioei eta gizarteari orokorrean:

Egungo portuak, jadanik, jarduerako baldintza ezin hobeak ditu. Olatu ezak urte osoan zehar eguneroko lana ahalbideratzen du, batez ere portuaren oinarri diren zamalanetarako. Duela gutxi 28.000 tonatik gorako itsasontzien sarrerak egiaztatzen du egungo baldintzak nahikoak direla beharrei aurre egiteko eta gai dela bere neurriko beste edozein porturekin lehiatzeko. Portu Esparruen Erabilera Planaren arabera, portuak 12 milioi tonatik gora mugitzeko ahalmena du, lortu diren trafiko handienen bikoitza. Ohikoa da portuan atrakaturiko itsasontzi gutxi izatea eta kaiak hutxik ikustea, denbora luzez pilatutako merkantziekin batera.

Kanpoko portuaren azken helburu ekonomikoa eraikuntzan lanetan eta bertan zentral energetikoak kokatzean dago. Egindako ikerketen arabera, eta Portuko Agintaritzaren Plan Estrategikoak baieztatzen duen bezala, portuaren onura ekonomikoak eraikuntza lanetan eta zentral termiko erraldoia, biodiesel frabrika eta hidrokarburo bilgunea bertan kokatzean datza. Proposatzen den portuaren neurri izugarria ez dator bat ez aurreikusiriko edukiontzi trafiko eskasarekin ez eta ? itsas autopista? deitutakoekin ere, eta nekez aurreikusten da egungo trafikoa gehitzea. Ondorioz, lehenenik eta behin portua eraikuntza-negozio izango litzateke eta bigarren merkantzien biltegi eta jarduera kutsakorren kokaleku.

Enplegua sortzeko aurreikuspenak kea besterik ez dira eta ez dute inbertsiorako dirutza justifikatzen. Portuak sortuko lituzkeen lanpostuek ez dute oinarririk eta ez dira behar bezala zehazten. Proposatzen diren lan-ekimenen arabera lanpostu beharrak oso urriak dira eta egungo lanak beste nonbaitera eramateak eta zamalanak birmoldatzeak enpresek plantillak murriztea ekar lezake. Kanpo portuaz mintzatzen ari garen bitartean gertatzen ari dena zera da, lanetik kaleratzeak eta EEE-ak (enplegu erregulazio espedienteak) gertatzen ari direla. Hobe izango litzateke proiektuan gastatzea aurreikusten den dirutza egungo portua hobetzean, enplegu iraunkorra bermatzean edota ongizate gizartea sendotzen duten jarduera eta kalitatezko enpleguan (osasuna, hezkuntza, zerbitzu sozialak…) erabiliko balitz.

Kanpo portuak suposatzen duen garapen ereduak lurraren eta baliabideen xahutzea dakar. Azpiegitura handien eraikuntzak baliabide naturalak xahutzen dituzte, eta gizarte osoaren ongizate eta etorkizuna kolokan jartzen dute. Lehen sektorea eragin latza jasaten ari da eta epe ez oso luzean oso beharrezko gerta daitezkeen egungo nekazal lur zabalak desagertzen ari dira. Kanpo portuak egungo nekazaritzari emaniko lur sail zabalak beharko lituzke. Portuarekin batera doazen gainerako azpiegitura erraldoiek (tunelak, trenbideak, gaitasun handiko errepideak) biztanleen bizi kalitatea nabariki kaltetuko dute. Honek guztiak gainera ingurugiro kalte larri eta konponezinak sortuko ditu. Egungo portuaren hobekuntza kanpo portuaren eraikuntzara baldintzatu nahi dute. Hiri-berritzean erabilitako estrategia berberarekin, espazioaren erabilerarako beharrezko hobekuntzak, merkantzien gobernatzea eta egungo portuak eskaintzen dituen aukeretarako egoki diren merkatu berrien bilatzea gelditzen ari dira, egoera usteltzen utziz eta bertako jendearen haserrea eraginez kanpo portua irteera bakar moduan saldu ahal izateko. Portuko Agintearen Plan Estrategikoan bertan ere merkantzien txandaketaren bitartez probetxu handiena lortzeko ikerketa proposatzen da. Garbi geratzen delarik hobetzeko aukera badagoela eta egiten den kudeaketa ez dela ona.

Ekonomia sustatu, baliabide naturalak errespetatu eta hiri-berritzearekin bateragarria den barne portua posible da. Portua ezin da izan enpresari batzuentzat eraikuntza negozioa, ezta ere txatarra biltegia. Guztiz bestela, ingurugiroari kalterik eragin gabe bere berezko funtzioa, hau da, zamalanak egiteko espazio eraginkorra izan behar da. Posible da espazio murritzagoa erabili eta hobe lan egitea, inguruan eragozpenak gutxituz. Portuak Gipuzkoako enpresekin lotura estuagoan lan egin dezake, era bereziki etorkizuneko sektoreetan harreman komertzialak indartuz, bere meta bakarra merkantzia kopurua pilatzea izan beharrean.

Azkenik, proiektu honen bestelako zehaztasunen gainetik, idazki hau sinatzen duten erakundeek ulertzen dute, proiektu honen edo bestelakoen inposaketak eta beharrezko den eztabaida eta herritarren partehartzea propaganda eta moldaturiko inkesten bidez ordezkatzeak, kosta ala kosta proiektu hau aurrera atera nahi dutenen demokrazia-kalitate eza jartzen dutela agerian.

LOS GRUPOS SINDICALES MANIFIESTAN SUS RAZONES PARA RECHAZAR EL PUERTO EXTERIOR

Jaizkibel Bizirik en colaboración con grupos sindicales, quieren manifestar a la opinión pública y a las instituciones, los siguientes motivos relacionados con la economía por los que se oponen a la construcción del puerto exterior:

El puerto actual reúne unas condiciones excepcionales para la actividad. La ausencia de oleaje facilita la operatividad durante todo el año y el uso de sistemas de carga y descarga, que son uno de los puntos fuertes del puerto. La entrada reciente de buques de más de 28.000 toneladas demuestra las condiciones para atender sobradamente las necesidades de las cargas actuales y poder ser plenamente competitivos en su segmento. La capacidad del puerto, superior a 12 millones de toneladas anuales, según el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios, dobla los mayores tráficos alcanzados. La imagen habitual es la de un puerto con pocos barcos atracados y gran parte de lineales de muelle libres, junto a grandes cantidades de mercancías almacenadas durante largo tiempo.

La verdadera finalidad económica del puerto exterior reside en las obras de construcción y como asentamiento de plantas energéticas. Tal como lo demuestran los estudios realizados, confirmándolo el Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria, el interés económico del puerto reside en la propia obra de construcción y en la implantación de una macrocentral térmica, una planta de biodiesel y depósitos de hidrocarburos. La gran dimensión del puerto propuesto, no se corresponde con las bajas expectativas del tráfico de contenedores y de las denominadas ?autopistas del mar?, y escasamente se logran sobrepasar las cifras de tráficos actuales. El puerto sería de este modo, primero un negocio de la construcción y después fundamentalmente un gran almacén de mercancías y asentamiento de actividades contaminantes.

Las expectativas de creación de empleo son falsas y no justifican el derroche de recursos económicos. Las cifras de empleo que va a proporcionar el puerto exterior ni se precisan debidamente ni están fundamentadas. Por el tipo de actividades que se proponen, las necesidades de nuevo empleo son mínimas y además el traslado de las actividades actuales y la reconversión de los sistemas de carga y descarga, puede suponer una oportunidad para que las empresas reduzcan las plantillas. La realidad de hoy es que mientras se habla del puerto exterior se están produciendo despidos y varios expedientes de regulación de empleo (ERE). La ingente cantidad de recursos se debiera destinar a mejorar el puerto actual y creación de empleo estable, así como en otras actividades (fundamentalmente relacionadas con los servicios sociales, sanidad, educación,?) que ofrezcan más y mejor empleo que el temporal en periodos de construcción y que suponen una mejora del bienestar de la ciudadanía.

El modelo de desarrollo que propugna el puerto exterior supone un gran consumo de suelo y de recursos. La construcción de grandes infraestructuras supone un despilfarro en el consumo de recursos naturales, que comprometen el bienestar futuro del conjunto de la sociedad. Sectores como el primario se están viendo seriamente afectados, al eliminarse amplias superficies que pueden ser muy necesarias en un horizonte no lejano. En el caso del puerto exterior conlleva la ocupación de amplias superficies terrestres actualmente rurales. Las otras grandes macroinfraestructuras que le acompañan (túneles, ferrocarriles, accesos de gran capacidad) van a perjudicar notablemente a la calidad de vida de la población. Todo ello conlleva graves e irreparables consecuencias medioambientales.

Se está condicionando la mejora del puerto actual a la construcción del puerto exterior. Con la misma estrategia aplicada en la regeneración urbana, se están paralizando las necesarias mejoras en la utilización del espacio, manejo de las mercancías y búsqueda de mercados adaptados a las oportunidades que ofrece el puerto actual, intentado enfrentarlo con la población que le rodea y queriendo demostrar así que el puerto exterior es la única solución. El propio Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria propone un estudio para obtener el máximo aprovechamiento mediante la rotación de mercancías, confirmando las posibilidades de mejora existentes y demostrando la mala gestión que se viene realizando.

Es posible un puerto en el interior compatible con la regeneración urbana, que no destruya los recursos naturales y que impulse la economía. El puerto no debe ser ni un negocio inmobiliario ni un gran almacén de chatarra que obedezca a intereses empresariales concretos, sino que se potencie como un espacio operativo y eficiente para su función propia, la carga y descarga, y siempre mediante unos sistemas que eviten el impacto ambiental. Es posible utilizar menos espacio y hacerlo mejor, disminuyendo las molestias al entorno. Este puerto puede implicarse mucho más en su relación con las empresas de Gipuzkoa, sobre todo en los sectores con mayor futuro, buscando apoyar sus relaciones comerciales, mucho más allá de ser un mero acumulador de toneladas de mercancías.

Finalmente y al margen de cualquier otra disquisición sobre el proyecto citado, los organismos abajo firmantes entienden que la imposición de este u otro proyecto, suplantando el necesario debate y la correspondiente consulta ciudadana por mera propaganda y encuestas sesgadas, pone de relieve la nula calidad democrática de quienes pretenden llevarlo a cabo a cualquier precio.

KANPO KAIARIK EZ!
¡POR UN PUERTO COMPATIBLE!
Pasai-Donibane, 18 de febrero de 2009
ELA LAB EHNE ESK

Gaiak: , , , , , ,

Iruzkina idatzi