Hitzaldia: Lezo arriskuan PTPa dela eta

Egilea: arranoa  |  Atala: Albisteak / Kolaborazioak

Ostiral honetan, azaroak 19, arratsaldeko 19.00tan Lezoko Kultur Aretoan Lezoko bizilagun guztiak batzarrera deituak daude, PTP plana zertan datza eta nolako eragina izango duen azaltzeko.

Hona hemen zabaldutako komunikatua: (abajo en castellano)

Eusko Jaurlaritzak hilabete baten epean Donostialdeko Lurralde Plan Partziala (gazteleraz “Plan Territorial Parcial” PTP) onartuko du. Bertan Lezoko herrian hainbat azpiegitura erraldoi aurreikusten dira. Garrantzitsuenak:

- Lezoko landa lurretan eraiki nahi den plataforma logistiko erraldoia, 180 hektareakoa, erreka guztiak lurperatuz (Makarrastegi, Patxilaborda, Arriaundi y Apaiziartza) eta egun ezagutzen dugun bailara guztiz suntsituz. Gaintxurizketako auzoa izango da kaltetuena, bertan trenbideko plataforma intermodala eraikiko delarik, egun Irunen dagoena.

- Portuarekin konektatzeko errepide eta trenbide sare berri bat, Urrulloko ingurua erabat suntsituko duena, Lezoko landa lur hoberenak direnak.

- Plataforma logistikoari zerbitzua emateko errepide berri bat, Herriondoko bailara zeharkatuko duena eta bertako baserri eta errekengan eragin handia izango duena.

Mezuarekin batera bidaltzen dizuegun planoan ikus daiteke gaingiroki nolakoak izango diren azpiegitura erraldio hauek. Plano originalak eta textuak ikusi nahiez gero, sartu: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-565/es/contenidos/informacion/ptp_donostialdea_aprob_inicial/eu_ptp/indice.html

Plangintza hau onartzen bada, Udala behartuta dago bere plangintzan ere sartzea eta onartzea. Orain alegazioak egiteko epea irekita dago, eta Lezoko herriaren desadostasuna adierazteko unea da. Bestela, plan hau inongo kontrakotasunik gabe onetsiko da.

Ostiral hontan, arratsaldeko 19.00tan Lezoko Kultur Aretoan Lezoko bizilagun guztiak batzarrera deituak daude, plan hau zertan datza eta nolako eragina izango duen azaltzeko. Udalari eskatuko zaio behar diren alegazioak aurkeztea eta Lezoko herriaren ingurune naturala eta bizi kalitatearen babesa aldarrikatzea.

LEZOKO ETORKIZUNA ARRISKUAN DAGO!

————————-

El Gobierno Vasco en el plazo de 2 meses va a aprobar el Plan Territorial Parcial de Donostialdea. En este plan se incluyen varias macro-infraestructuras para el municipio de Lezo. Las más importantes son las siguientes:

- Plataforma logística enorme, de 180 hectáreas, en la zona rural de Lezo, enterrando todas las regatas (Makarrastegi, Patxilaborda, Arriaundi y Apaiziartza) y destruyendo el valle tal y como lo conocemos ahora. El barrio de Gaintxurizketa será el más perjudicado, ya que ahí se va a construir la plataforma intermodal ferroviaria que hoy en día está en Irun.

- Nueva red de carreteras y ferrocarril para conectar las infraestructuras portuarias, que van a destruir totalmente el entorno de Urrullo, que constituyen los recursos agrarios más importantes de Lezo.

- Nueva carretera para dar servicio a la plataforma logística, que va a cruzar el valle de Herriondo, y constituye un grave impacto para los caseríos y las regatas de este enclave.

Junto con este mensaje, os enviamos un plano donde se puede ver a grandes rasgos estas macro-infraestructuras. Los planos originales y el texto pueden consultarse en http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-565/es/contenidos/informacion/ptp_donostialdea_aprob_inicial/es_ptp/indice.html

Si se aprueba esta ordenación, el Ayuntamiento se verá obligado a incluirla en sus normas urbanísticas, y por tanto, a cumplirla. En este momento está abierto el periodo de alegaciones, y es el momento para mostrar el desacuerdo de los habitantes de Lezo. Si no, este plan se aprobará sin ninguna oposición.

Este viernes, a las 19.00 de la tarde en la Sala de Cultura de Lezo, todos los habitantes de Lezo están convocados a una asamblea, donde se explicará este plan y sus impactos. Se le va a solicitar al Ayuntamiento que presente alegaciones y que exija la protección del entorno natural y la calidad de vida del pueblo de Lezo.

Gaiak:

Erantzun 1 to “Hitzaldia: Lezo arriskuan PTPa dela eta”

Iruzkina idatzi