José Fernando Mota Muñoz

Articles d’història i d’altres històries

Tots els textos que trobareu en aquesta web poden ser copiats, modificats i distribuïts, citant la seva procedència i respectant la Llicència de Creative Commons.

*******************************************************************************************************************************************************

Artí­culos de historia y otras historias

Todos los textos que encontraréis en esta web pueden ser copiados,
modificados y distribuidos, citando su procedencia y respetando la Licencia de Creative Commons.

José Fernando Mota Muñoz – març de 2023


Història de Sant Cugat del Vallès (1931-1941): República, Guerra Civil i primer franquisme [català]

Aquí trobareu en línia, il·lustrat, corregit i molt ampliat, el text del meu llibre Sant Cugat del Vallès (1931-1941): República, Guerra Civil i primers anys de franquisme.

La darrera actualització és del 16 de gener de 2021.

També podeu mirar el meu blog Història de Sant Cugat del Vallès on trobareu altres articles sobre història local dels anys trenta i biografies d’alcaldes Roc Codó, Magí Bartralot, Isidoro Checa o Pau Muñoz Castanyer; personatges locals com Ramon Mas, Tomàs Fàbregas o Elionor Vinyerta o la dels santcugatencs que van passar pels camps nazis.

I podeu seguir-me al meu perfil de twitter


Sant Cugat del Vallès (1931-1941): República, Guerra Civil i primers anys de franquisme • --> Introducció

 • I PART: Economia i societat al Sant Cugat republicà

 • --> Població
 • --> Estructura econòmica
 • --> Associacionisme
 • --> Sistema de partits polítics i resultats electorals a Sant Cugat del Vallès
 • --> Els sindicats i la Unió de Rabassaires
 • II PART: Dinàmica política i social del Sant Cugat republicà (1931-1936)

 • --> Antecedents polítics: Sant Cugat del Vallès de la Primera a la Segona República
 • --> Les eleccions del 12 d’abril de 1931 i la proclamació de la República
 • --> L’Ajuntament revolucionari i els fets del 24 d’abril de 1931
 • --> El període del primer Ajuntament escollit: del 5 de juny de 1931 al 31 de gener de 1934
 • --> La qüestió religiosa
 • --> La conflictivitat social: rabassaires, obrers i aturats
 • --> El segon Ajuntament republicà: de febrer al 6 d’octubre de 1934
 • --> Els Fets d’Octubre de 1934 i la seva repressió
 • --> Els Ajuntaments gestors: del 18 d’octubre de 1934 al 17 de febrer de 1936
 • --> La reposició de l’Ajuntament democràtic: del 17 de febrer al 19 de juliol de 1936
 • III PART: La Guerra Civil i la revolució social: història de Pins del Vallès (1936-1939)

 • --> La revolució política i social: del Comitè de Milícies Antifeixistes al consell municipal
 • --> La hisenda municipal durant la guerra
 • --> La milícia local i la presència santcugatenca a les Patrulles de Control de Barcelona
 • --> La repressió a la rereguarda
 • --> Presència militar a Pins del Vallès
 • --> Canvis en l’educació
 • --> El procés revolucionari en l’economia
 • --> L’arribada de refugiats i l’augment de la població
 • --> L’empitjorament del nivell de vida
 • --> Voluntaris, quintes, desercions i morts al front
 • IV PART: L’inici de la dictadura franquista (1939-1941)

 • --> Primers dies de Franquisme
 • --> La primera Comissió Gestora Provisional franquista
 • --> La segona Comissió Gestora franquista
 • --> La Delegación Local de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
 • --> La Central Nacional-Sindicalista i la Hermandad Sindical de Labradores
 • --> Ocupació militar de Sant Cugat a la postguerra: guàrdies civils i legionaris
 • --> El paper d’Antoni Griera i l’Església catòlica
 • --> La repressió dels vençuts
 • --> L’exili santcugatenc
 • --> Conseqüències demogràfiques de la guerra
 • --> Fam, racionament i estraperlo
 • Annex

 • --> Personal polític dels ajuntaments santcugatencs, 1931-1941
 • -- Blog, canal de vídeo i twitter


 • RSS 2.0 [?]

  Espai Editorial

  Site powered by SPIP
  Template GPL Lebanon 1.9

  Creative Commons License