José Fernando Mota Muñoz

Articles d’història i d’altres històries

Tots els textos que trobareu en aquesta web poden ser copiats, modificats i distribuïts, citant la seva procedència i respectant la Llicència de Creative Commons.

*******************************************************************************************************************************************************

Artí­culos de historia y otras historias

Todos los textos que encontraréis en esta web pueden ser copiados,
modificados y distribuidos, citando su procedencia y respetando la Licencia de Creative Commons.

José Fernando Mota Muñoz – abril de 2024


Història de Sant Cugat del Vallès (1931-1941): República, Guerra Civil i primer franquisme [català]

Aquí trobareu en línia, il·lustrat, corregit i molt ampliat, el text del meu llibre Sant Cugat del Vallès (1931-1941): República, Guerra Civil i primers anys de franquisme.

La darrera actualització és del 1 de juny de 2023.

També podeu mirar el meu blog Història de Sant Cugat del Vallès on trobareu altres articles sobre història local dels anys trenta i biografies d’alcaldes Roc Codó, Magí Bartralot, Isidoro Checa o Pau Muñoz Castanyer; personatges locals com Ramon Mas, Tomàs Fàbregas o Elionor Vinyerta o la dels santcugatencs que van passar pels camps nazis.

I podeu seguir-me al meu perfil de twitter


Sant Cugat del Vallès (1931-1941): República, Guerra Civil i primers anys de franquisme • --> Introducció

 • I PART: Economia i societat al Sant Cugat republicà

 • --> Població
 • --> Estructura econòmica
 • --> Associacionisme
 • --> Sistema de partits polítics i resultats electorals a Sant Cugat del Vallès
 • --> Els sindicats i la Unió de Rabassaires
 • II PART: Dinàmica política i social del Sant Cugat republicà (1931-1936)

 • --> Antecedents polítics: Sant Cugat del Vallès de la Primera a la Segona República
 • --> Les eleccions del 12 d’abril de 1931 i la proclamació de la República
 • --> L’Ajuntament revolucionari i els fets del 24 d’abril de 1931
 • --> El període del primer Ajuntament escollit: del 5 de juny de 1931 al 31 de gener de 1934
 • --> La qüestió religiosa
 • --> La conflictivitat social: rabassaires, obrers i aturats
 • --> El segon Ajuntament republicà: de febrer al 6 d’octubre de 1934
 • --> Els Fets d’Octubre de 1934 i la seva repressió
 • --> Els Ajuntaments gestors: del 18 d’octubre de 1934 al 17 de febrer de 1936
 • --> La reposició de l’Ajuntament democràtic: del 17 de febrer al 19 de juliol de 1936
 • III PART: La Guerra Civil i la revolució social: història de Pins del Vallès (1936-1939)

 • --> La revolució política i social: del Comitè de Milícies Antifeixistes al consell municipal
 • --> La hisenda municipal durant la guerra
 • --> La milícia local i la presència santcugatenca a les Patrulles de Control de Barcelona
 • --> La repressió a la rereguarda
 • --> Presència militar a Pins del Vallès
 • --> Canvis en l’educació
 • --> El procés revolucionari en l’economia
 • --> L’arribada de refugiats i l’augment de la població
 • --> L’empitjorament del nivell de vida
 • --> Voluntaris, quintes, desercions i morts al front
 • IV PART: L’inici de la dictadura franquista (1939-1941)

 • --> Primers dies de Franquisme
 • --> La primera Comissió Gestora Provisional franquista
 • --> La segona Comissió Gestora franquista
 • --> La Delegación Local de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
 • --> La Central Nacional-Sindicalista i la Hermandad Sindical de Labradores
 • --> Ocupació militar de Sant Cugat a la postguerra: guàrdies civils i legionaris
 • --> El paper d’Antoni Griera i l’Església catòlica
 • --> La repressió dels vençuts
 • --> L’exili santcugatenc
 • --> Conseqüències demogràfiques de la guerra
 • --> Fam, racionament i estraperlo
 • Annex

 • --> Personal polític dels ajuntaments santcugatencs, 1931-1941
 • -- Blog, canal de vídeo i twitter


 • RSS 2.0 [?]

  Espai Editorial

  Sitio desarrollado con SPIP
  Squelettes GPL Lebanon 1.9

  Creative Commons License