Pobrezia, giza eskubideen inguruko arazoa

1948ko abenduaren 10ean, Nazio Batuen Batzar Nagusiak Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala onartu zuen. 72 urte geroago, oraindik gogoratu behar da pobrezian eta gizarte-bazterkerian bizi diren milioika pertsonak giza eskubideen urraketa ugari jasaten dituztela.

Pobreziarekin amaitzeak eta giza eskubideak errespetatzeak erakunde publikoen konpromiso argia eskatzen dute, eta are gehiago COVID-19k eragindako osasun-alarmaren ondorioz sortutako krisiaren egungo egoeran; izan ere, horrek are gehiago agerian utzi ditu lehendik hautematen ari ginen pobreziaren eta gizarte-bazterketaren arazoak, eta beste arazo berri batzuk agertu ditu. 2018ko Pobreziaren eta Gizarte-Ezberdintasunen Inkestan (PGEI) adierazi zuen:

·Emakumeek jasotzen zituzten benetako pobrezia-kasuen erdiak baino gehiago, eta emakumeak buru zituzten guraso bakarreko familiek pobreziaren % 30 jasotzen zuten.

·172.307 pertsona bizi ziren hilean 541,27 euro baino gutxiagorekin (biztanleriaren % 8); aldiz, 4 pertsonatik 1 hilean 811,90 euro baino gutxiagorekin bizi zen Euskadin (484.571 pertsona, biztanleriaren % 22,4).

·2.000 lagunek ez zuten etxerik.

Egungo egoerak adierazten digu pobrezia-maila eta desberdintasun sozial horiek areagotu egingo direla eta, ziurrenik, gainditu egingo dituztela 2008ko krisiaren mailak.

Erakunde sinatzaileok aurkezten dugun eta euskal alderdi politikoei eta erakundeei helaraziko diegun dokumentuan, gure ustez, pobreziaren aurka borrokatzeko politika bat lortzeko kontuan hartu behar diren proposamen batzuei erreparatzen diegu. Politika horrek nabarmen murriztuko ditu Euskadiko desberdintasun-mailak; gizarte-babeseko sistema indartu, hobetu eta eguneratzeko, pertsona guztien eta, bereziki, pobrezia eta bazterketa egoeran dauden pertsonen eskubideak bermatzeko.

Pobreziaren aurka borrokatzeko sistema bat nahi dugu, PREBENTZIOAN oinarritua eta pobrezia eta gizarte-bazterketa jasaten duten edo jasan duten pertsonen iritzia kontuan hartuko duena; herritar guztien eskubideak bermatuko dituena, baita emakumeenak, haurrenak eta nerabeenak ere, eta, horretarako, beharrezkoa da:

-Gizarte-babeseko sistema sendoa eta behin-behinekotasunetarako prestatua lortzeko lan egitea, krisiak/larrialdiak kontuan hartuko dituena bere diseinuaren eta plangintzaren barruan.

-Lehendik zegoen, baina areagotu egiten da, eten digitalari aurre egitea, desberdintasun berriak eta handiagoak sortzen dituelako. Ezinbestekoa da gizarte-zerbitzuetan aurrez aurreko arreta berriz ematea, berdintasuna bermatzeko.

-Euskal politika guztiak koordinatzea, pertsona guztiek eskubide sozialak izango dituztela bermatzeko (diru-sarreren bermea, fiskalak, etxebizitza, enplegu inklusiboa, haurrak eta familia, gizarte-zerbitzuak, kontziliazioa).

-Euskadik gizarte-zerbitzuak aztertu, ebaluatu eta azken urteetan eta azken aldian lortutako emaitzetatik BIR-pentsatu behar ditu.

-Etxebizitza-arazoari urgentziatik aurre egiteaz gain, babes espezifikoko mekanismoetan pentsatu behar da, etxebizitza galtzeko arrisku edo egoeren kasuan, eta bizileku-irtenbide egokia bermatu behar zaie etxegabetze-prozesuetan, kalean edo azpietxebizitza egoeran duten pertsonei eta familiei.

-Erakundeen arteko koordinazio eraginkorra, Euskadin etxegabetasuna desagerrarazteko estrategia baliatuko duena, pandemiak jada etxerik gabe zeuden biztanleengan eta osasun-krisia amaitutakoan etorriko diren egoera guztietan eragiten dituen ondorioak arintzeko neurrien katalizatzaile gisa.

-Diru-sarrerak bermatzeko errenta-politika bat, Euskadin pobrezia amaituko duena, eta gutxieneko errenten sistema integratu eta osagarri bat planifikatzea, behar duten pertsona guztientzat irisgarria.

-Euskadin gizarteratze-sistema benetan garatzea, lanekotik kanpo gizarteratzeko estrategiak dituzten pertsonak sustatzeko eta zaintza-lanak merezi duen garrantzia emateko.

-Gizartea aporofobiaren aurkako borrokaren garrantziaz sentsibilizatzeko kanpainak hastea.

KOLEKTIBO SOZIALAK:
Argilan-ESK, Argitan (Argitan Emakumeentzako Aholku Etxea), Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia – Etxe Langileen Elkartea (ATH-ELE), Berri-Otxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakao), Emakume Migratu Feministak – SOCIOSANITARIAS, Mujeres en la Diversidad – Emakumeak Aniztasunean, Mujeres del mundo «Babel» – Munduko emakumeak, Portugaleteko Eskubide Sozialen Bulegoa, PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia, Santurtziko Eskubide Sozialen Bulegoa, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Bizkaiko SOS Arrazkaeria, Trabajadoras no domesticadas – Etxekotu gabeko emakume langileak , La Posada de los Abrazos – BESARKATUZ, Iskanbila.

SINDIKATUAK:
CCOO, UGT, LSB-USO, STEILAS, ESK, CGT-LKN y CNT.

HIRUGARREN SEKTORE SOZIALEKO SAREAK:
EAPN EUSKADI – Pobrezia eta Giza Bazterketaren Aurkako Europar Sarea Euskadin
GIZATEA- Gizarteratzeko eta laneratzeko Euskadiko Enpresen Elkartea
GIZARDATZ, Bizkaiko gizarte ekimeneko eta esku hartzeko entitateen elkartea
HIREKIN, Euskadiko gizarte ekimeneko eta esku hartzeko entitateen elkartea
REAS Euskadi – Ekonomia alternativo eta solidarioen sarea
Euskadiko Finantza Etikoak
ASTIALDI SAREA – Euskal Herriko gizarte esku hartzeko eta astialdi hezitzailerako erakundeen sarea.

BILBOKO AUZO-ELKARTEEN FEDERAZIOA.

BIGITE ELKARTEA – Bizkaiko Gizarte Laguntzaile eta Animatzaile Sozio Kulturen Elkartea)
GHEE – Gizarte Hezitzaileen Euskadiko Elkargoa

BIZKAIKO PENTSIODUNEN MUGIMENDUAREN PARTE-HARTZEAREKIN

Manifiesto euskera
Manifiesto Castellano


10 DE DICIEMBRE.
LA POBREZA y LA EXCLUSIÓN: UN PROBLEMA DE DERECHOS HUMANOS.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 72 años después, aún es necesario recordar que millones de personas que viven en situación de pobreza y exclusión social se ven afectadas por numerosas violaciones de derechos humanos.

Acabar con la pobreza y respetar los derechos humanos exige un compromiso claro por parte de las instituciones públicas y más en el contexto actual de crisis sobrevenida por la alarma sanitaria debida al COVID-19, que ha puesto aún más de manifiesto las problemáticas de pobreza y exclusión social que ya veníamos detectando y ha hecho aparecer otras nuevas. Ya en la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Euskadi de 2018, encontrábamos:

-Que eran las mujeres las que recogían más de la mitad de los casos de pobreza real y que las familias monoparentales encabezadas por mujeres recogían un 30% de la pobreza.

-172.307 personas en Euskadi vivían con menos de 541,27 euros al mes (el 8% de la población); mientras que más de 1 de cada 4 personas en Euskadi vivía con menos de 811,90 euros al mes (484.571 personas, el 22,4% de la población).

-2.000 personas no tenían hogar.

La actual situación nos indica que estos niveles de pobreza y desigualdades sociales van a aumentar y, probablemente, superar los niveles de la crisis del 2008.

En el documento que presentamos las organizaciones firmantes y que haremos llegar a los partidos políticos e instituciones vascas nos centramos en una serie de propuestas que, creemos, deben ser tenidas en cuenta para conseguir una política de lucha contra la pobreza que reduzca significativamente los niveles de desigualdad en Euskadi, y que refuercen, mejoren y actualicen el sistema de protección social y el acceso a derechos de todas las personas y, especialmente, de aquellas que se encuentran en mayor situación de pobreza y exclusión social.

Queremos un sistema de lucha contra la pobreza basado en la PREVENCIÓN y que tenga en cuenta la opinión de las personas que sufren o han sufrido pobreza y exclusión social; que garantice los derechos de toda la población, también de las mujeres, la infancia y la adolescencia y, para ello, es necesario:

-Trabajar para conseguir un sistema de protección social fuerte y preparado para las eventualidades, que contemple las crisis/urgencias dentro de su diseño y planificación.

-Hacer frente a la brecha digital que ya existía, pero que se agranda y produce nuevas y mayores desigualdades. Es imprescindible retomar la atención presencial en los servicios sociales para garantizar la igualdad.

-Vincular y coordinar todas las políticas para garantizar el acceso a todas las personas a derechos sociales (políticas de garantía de ingresos, fiscales, vivienda, empleo inclusivo, infancia y familia, servicios sociales, conciliación…)

-Re-pensar los servicios sociales desde el análisis, la evaluación y los resultados obtenidos en los últimos años y en el último periodo.

-Hacer frente a la problemática de vivienda NO solamente desde urgencia, sino que debe pensarse en mecanismos de protección específica en el caso de situación o riesgo de pérdida de vivienda, así como garantizar una solución habitacional adecuada a personas y familias que se encuentren en procesos de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, en situación de calle o en infraviviendas.

-Coordinación interinstitucional efectiva que aproveche la estrategia global para erradicar el sinhogarismo en Euskadi, como catalizador de medidas para paliar los efectos que la pandemia está provocando sobre la población que ya se encontraba sin hogar y también de todas las situaciones que vendrán una vez finalizada la crisis sanitaria.

-Trabajar para conseguir una política de renta de garantía de ingresos que acabe con la pobreza; así como para la planificación de un sistema integrado y complementario de rentas mínimas que sean accesibles a todas las personas que lo necesiten.

-El desarrollo efectivo del sistema de inclusión social en Euskadi, que tenga por objeto la promoción de las personas, incluyendo estrategias de inclusión social al margen de lo laboral y ofreciendo la importancia que merece al trabajo de cuidados.

-Iniciar campañas de sensibilización social sobre la importancia de la lucha contra la aporofobia.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail