Día da Constitución española, día da hipocrisía

Hoxe 6 de decembro asistimos a un verdadeiro día de comedia, con loas a un texto legal que van dende os fascistas con pel de demócratas até aqueles afeitos a saltarse as normas cando non lles conveñen. Se hai un lugar no Estado onde sabemos que a Constitución é papel mollado é no País Lionés.