Recortes a las ayudas de emergencia social por parte del gobierno autónomo

Protesta ante el Gobierno Vasco por los recortes a las ayudas de emergencia social

El Gobierno Vasco -en base a sus diferentes reformas y aplicación de las Leyes aprobadas el pasado año sobre el acceso a las diferentes prestaciones sociales existentes en la Comunidad Autónoma-, ha acordado este año recortar el acceso a las ayudas de emergencia.

El principal recorte ha sido decidir qué ingresos máximos puede disponer una unidad familiar de convivencia:
-En concreto, y a modo de ejemplo, una persona -y según la anterior legislación-, podía disponer hasta (en 14 pagas) de 1.080 euros de ingresos o salario. A partir de este mes será solo de 720 euros, en 14 pagas.
-En las personas perceptoras de una pensión con esta nueva legislación no podrán disponer de más de 913 euros al mes, cuando con la anterior reglamentación llegaría hasta los 1.368 euros mensuales en 14 pagas.

Larrialdietarako laguntzen murrizketen aurkako protesta

Eusko Jaurlaritzak, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden gizarte-prestazioak eskuratzeari buruz iaz onartutako hainbat erreforma eta legeren aplikazioa oinarri hartuta, aurten larrialdi-laguntzetarako sarbidea murriztea onartu du.

Murrizketa nagusia izan da bizikidetzako familia unitate batek izan ditzakeen gehieneko diru sarrerak erabakitzea:
-Zehazki, eta adibide gisa, pertsona batek – aurreko legeriaren arabera – 1.080 euroko diru-sarrerak edo soldata eskura zitzakeen (14 ordainsaritan). Hilabete honetatik aurrera 720 euroko muga baino ez da izango, 14 ordainsaritan.
-Legedi berri horrekin pentsio bat jasotzen duten pertsonek ezin izango dute hilean 913 euro baino gehiago izan, nahiz eta aurreko araudiarekin hilean 1.368 eurora iritsi 14 ordainsaritan.

Protesta en Bilbao ante el Gobierno Vasco por los recortes a las ayudas de emergencia social, AES.
Ayudas de emergencia cada vez menos sociales
Activistas contra la pobreza protestan por los «recortes» en las ayudas de emergencia social
Protesta Bilbon Eusko Jaurlaritzaren aurrean, gizarte-larrialdietarako laguntzen murrizketen aurka.


Protesta ante el Gobierno Vasco por los recortes a las ayudas de emergencia social

Bilbao, 15 de mayo de 2024

La plataforma contra precariedad y la pobreza Berri-Otxoak se concentra este miércoles ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao en protesta por los recortes aplicados por el ejecutivo autonómico a las ayudas de emergencia social.

El Gobierno Vasco ha acordado este año recortar el acceso a las ayudas de emergencia, en base a sus diferentes reformas y aplicación de las Leyes aprobadas el pasado año sobre el acceso a las diferentes prestaciones sociales existentes en la Comunidad Autónoma: Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, RGI; y el Decreto que desarrolla de la actual Ley de Vivienda vasca.

Uno de los principales recortes ha sido decidir qué ingresos máximos puede disponer una unidad familiar de convivencia. En concreto, y a modo de ejemplo, una persona -y según la anterior legislación-, podía disponer hasta (en 14 pagas) de 1.080 euros de ingresos o salario. A partir de este mes será solo de 720 euros, en 14 pagas. En las personas perceptoras de una pensión con esta nueva legislación no podrán disponer de más de 913 euros al mes, cuando con la anterior reglamentación llegaría hasta los 1.368 euros mensuales en 14 pagas

También, a estos recortes, debemos tener en cuenta que desde el 2 de abril se ha empezado a aplicar el Decreto que desarrolla la actual Ley de Vivienda vasca. Normativa que contempla la desaparición de la Prestación Complementaria de Vivienda de Lanbide y las Ayudas de Emergencia de los servicios sociales para instaurar una única ayuda para el alquiler: la Prestación Económica de Vivienda.

El Gobierno Vasco ha decidido endurecer los requisitos de acceso que tenían establecidos Lanbide o los Servicios Sociales Municipales: se va a requerir tres años de inscripción en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide, cuando hasta este momento no se exigía ningún tipo de antigüedad.

El recorte que supone los límites de ingresos máximos de los que puede disponer una unidad de convivencia y/o exigir tres años de inscripción en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide va a suponer que cientos de familias que perciben la Prestación Complementaria de Vivienda de Lanbide o las Ayudas de Emergencia desde los Servicios Sociales Municipales dejen de tener acceso a estas ayudas para el pago de sus pisos en alquiler o habitaciones.


Prentsa oharra

Gizarte larrialdietarako laguntzen murrizketen aurkako protesta Eusko Jaurlaritzaren aurrean

Bilbo, 2024ko maiatzaren 15a

Prekarietatearen eta pobreziaren aurkako Berri-Otxoak plataformak elkarretaratzea egingo du asteazken honetan Eusko Jaurlaritzak Bilbon duen Ordezkaritzaren aurrean, Jaurlaritzak gizarte-larrialdietarako laguntzei ezarritako murrizketak salatzeko.

Eusko Jaurlaritzak aurten larrialdiko laguntzak jasotzeko aukera murriztea erabaki du, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden gizarte-prestazioak (Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren Legea, DSBE) eskuratzeari buruz iaz onartutako Legeak aldatu eta aplikatu ondoren, eta Euskal Etxebizitzaren Legea garatzen duen Dekretua oinarri hartuta.

Murrizketa nagusietako bat bizikidetzako familia-unitate batek izan ditzakeen gehieneko diru-sarrerak erabakitzea izan da. Zehazki, eta adibide gisa, pertsona batek – aurreko legeriaren arabera – 1.080 euroko diru-sarrerak edo soldata eskura zitzakeen (14 ordainsaritan). Hilabete honetatik aurrera 720 euroko muga baino ez da izango, 14 ordainsaritan. Legedi berri horren araberako pentsioa jasotzen duten pertsonek ezingo dute hilean 913 euro baino gehiago izan, aurreko araudiaren arabera hilean 1.368 eurora iritsiko bailitzateke 14 ordainsaritan.

Era berean, murrizketa horiei dagokienez, kontuan izan behar dugu apirilaren 2tik hasi direla aplikatzen Etxebizitzaren Euskal Legea garatzen duen dekretua. Lanbideren Etxebizitzarako Prestazio Osagarria eta gizarte zerbitzuen Larrialdietarako Laguntzak desagertzea aurreikusten duen araudia, alokairurako laguntza bakarra ezartzeko: Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa.

Eusko Jaurlaritzak Lanbidek edo Udaleko Gizarte Zerbitzuek ezarrita zituzten baldintzak gogortzea erabaki du: hiru urteko izen ematea eskatuko da Etxebide-Euskal Etxebizitza Zerbitzuan, orain arte inolako antzinatasunik eskatzen ez bazen ere.

Bizikidetza-unitate batek izan ditzakeen gehieneko diru-sarreren mugak eta/edo Etxebide-Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuan hiru urtez izena emanda egotea eskatzeak ehunka familiari eragingo die. Lanbideren Etxebizitzarako Prestazio Osagarria edo Udaleko Gizarte Zerbitzuetatik Larrialdietarako Laguntzak jasotzen dituzten familiek ez dituzte laguntza horiek jasoko beren pisuen edo logelen alokairua ordaintzeko.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail