Larrialdietarako laguntzen murrizketen aurkako protesta

Gizarte Ekintza arloak aurtengo larrialdietarako laguntzak arautzen dituen Dekretua onartu du. Udal-dekretuak Herriaren Defendatzaileak salatutako murrizketak jasotzen ditu, eskuratzeko baldintzak gogortu eta herriko familiek oinarrizko premiei aurre egiteko jaso ditzaketen prestazioen zenbatekoak murriztu ditu.
Barakaldon prekarietate eta pobreza egoerak areagotzen diren bitartean, gobernu-taldeak erabaki du, gainera, udaletako gizarte-zerbitzuak ez handitzea eta premiazko baliabiderik ez izateari eustea.


El área de Acción Social ha aprobado el Decreto que regula las ayudas de emergencia para este año. El Decreto municipal contempla recortes ya denunciados por el Defensor del Pueblo, endurece los requisitos de acceso y reduce las cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas.
Mientras se incrementan las situaciones de precariedad y pobreza en Barakaldo y hay un alarmante aumento de la inflación el equipo de gobierno ha decidido, además -de no ampliar los servicios sociales municipales- mantener la falta de recursos de urgencia.

https://youtu.be/ldn4f0TjprA?si=SoEoeV1E0ewO3aoq
https://www.ecuadoretxea.org/el-ayuntamiento-de-barakaldo-castiga-a-las-familias-empobrecidas/
http://barakaldodigital.blogspot.com/2024/05/protestan-ante-el-ayuntamiento-por-los.html
Abierto oficialmente hasta el 6 de noviembre el plazo de las ayudas de emergencia social en Barakaldo
Larrialdietarako laguntzetan izandako murrizketen aurkako protesta Barakaldon.


Prentsa oharra

Protesta Barakaldon, larrialdietarako laguntzen murrizketen aurka

Barakaldo, 2024ko maiatzaren 8a, asteazkena

Berri-Otxoak plataformako ekintzaileek elkarretaratzea egin dute Barakaldoko udaletxearen aurrean, Barakaldoko gobernu taldeak aurten ere larrialdietarako laguntzak murriztea erabaki duela salatzeko. 3.000 familia barakaldarrek eskatzen dituzten prestazioak.

Gizarte Ekintza Sailak aurtengo larrialdietarako laguntzak arautzen dituen Dekretua onartu du. Udal Dekretuak murrizketak aurreikusten ditu, aspaldi Arartekoak salatu egin zituen; horrez gain, laguntzak jasotzeko baldintzak gogortu egiten ditu, eta murriztu egiten ditu herriko familiek beren oinarrizko premiei aurre egiteko eskubidea duten prestazioen zenbatekoak.

Pobreziaren aurkako plataforma barakaldarrak adierazi duenez, erabaki politiko horiek ez dira kasualitatearen ondorio: «Aurrekontu nahikorik ez izateak zenbatekoak murriztea dakar, laguntza behar duten familiak arretarik gabe geratzea», salatu dute.

Barakaldon prekarietate eta pobrezia egoerak areagotzen diren bitartean, eta inflazioa izugarri handitzen den bitartean, gobernu taldeak udaleko gizarte zerbitzuak ez bizkortzea erabakitzen du. Larrialdietako baliabideetarako sarbidea murrizteaz gain.

Barakaldoko familiek beren oinarrizko premiei, hala nola etxebizitzari edo elikadurari, erantzuteko dituzten zailtasunak areagotzen direnean, tokiko gobernuak kopuruak murrizten ditu, larrialdietarako laguntzak eskuratzea zailtzen du, ez ditu udaletako gizarte-zerbitzuak bizkortzen edo ez du premiazko baliabiderik.

Zehazki, Barakaldoko familiek honako murrizketa hauek izango dituzte larrialdietarako laguntzak eskuratzeko:

-Arartekoak 2015ean salatutako legez kanpoko ondarearen mugak ezartzea. Herriaren Defentsa Erakundeak behin eta berriz salatu zuen 2022an.

-Eusko Jaurlaritzak 50.000 eta 90.000 euro arteko tartea ezarri du.Gobernu taldeak aurrezteko muga 22.000 eurotan ezartzea erabaki du. Horrek kalte egiten die, batez ere, pentsiodunei eta familia langabeei edo enplegu prekarioak dituzten familiei, hipoteka handiei aurre egin behar baitiete.

-2022ko uztailean, Arartekoak Barakaldoko Udala salatu zuen, larrialdietarako laguntzak eskuratzeko formularioa zela eta. Aurten ere ez da bete ebazpen hori, ukatu egin baitzaie familiei aldi berean alokairurako edo hipotekarako laguntza bat eskatzea eta oinarrizko premiak betetzea, hala nola elikadura, Osakidetzak estaltzen ez duen osasun-arreta (dentista, okulista eta tratamenduak) edo komunitate, argi eta ur gastuak, eskaera formularioan klausula gehigarri baten bidez.

-Larrialdiko laguntzen arreta eta emakida bost hilabetera arte atzeratzea, espedienteak 2 hilabete baino lehen ebatzi behar direnean.

-Eusko Jaurlaritzak ezarritako gehieneko zenbatekoa 2.500€ murriztea osasun arretarako, lehen mailako premietarako, hezkuntzarako eta elikadurarako:1.200€.

-Etxebizitza egokitzeko eta konpontzeko gastuetarako 1.850€-ko kopurua 600€-ra murriztea.

-Ohiko etxebizitzaren (ura, OHZ, estolderia, asegurua, komunitatea) gastuetan eta mantentze lanetan 1.500€-tik 800€-ra murriztea, alokairuko etxebizitza batean bizi bazara.

-Etxebizitzaren oinarrizko instalazioak mantentzera bideratutako zenbatekoa 1.800€-tik 700€-ra murriztea.

-Energia gastuei dagokien zenbatekoa 1.500 eurotik 500 eurora murriztea.

-Etxebizitza baterako edo oinarrizko etxetresna elektrikoetarako gutxieneko instalazioak mantentzeko eta bermatzeko partida murriztea: 1.850€-tik 700€-ra.

Barakaldon prekarietate eta pobrezia egoerak areagotzen diren bitartean, gobernu taldeak nahita erabaki du udal laguntzei aurrekontu eskasa emotea, laguntzak jasotzeko baldintzak gogortzea eta herriko familiek oinarrizko premiei aurre egiteko eskubidea duten prestazioen zenbatekoa murriztea.


Nota de prensa

Protesta en Barakaldo por los recortes a las ayudas de emergencia

Barakaldo, miércoles 8 de mayo de 2024

Activistas de la plataforma Berri-Otxoak se han concentrado ante el edificio consistorial de Barakaldo para denunciar que el equipo de gobierno de Barakaldo ha decidido recortar, un año más, el acceso a las ayudas de emergencia. Prestaciones que solicitan 3.000 familias barakaldesas.

El área de Acción Social ha aprobado el Decreto que regula las ayudas de emergencia para este año. El Decreto municipal contempla recortes ya denunciados por el Defensor del Pueblo, endurece los requisitos de acceso y reduce las cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas.

La plataforma barakaldesa contra la pobreza afirma que estas decisiones políticas no son producto de la casualidad: “la falta de un presupuesto suficiente conlleva recortes a las cuantías, su acceso y que queden desatendidas familias necesitadas de ayuda”, denuncian.

Mientras se incrementan las situaciones de precariedad y pobreza en Barakaldo, y hay un alarmante aumento de la inflación, el equipo de gobierno decide no ampliar los servicios sociales municipales. Además de recortar el acceso a los recursos de urgencia.

Cuando se incrementan las dificultades de las familias barakaldesas para atender sus necesidades más básicas -como vivienda o alimentación- el gobierno local recorta cuantías, dificulta el acceso a las ayudas de emergencia, no amplia los servicios sociales municipales o carece de recursos de urgencia.

En concreto, los recortes a las familias barakaldesas al acceso a las ayudas de emergencia son:

-Establecer límites de patrimonio ilegales, ya denunciados por el Ararteko en el año 2015. Denuncia reiterada en 2022 por parte de la defensoría del pueblo.

El Gobierno Vasco establece una horquilla entre 50.000 y 90.000 euros. El equipo de gobierno ha decidido establecer el límite de ahorro en 22.000 euros. Lo que perjudica principalmente a pensionistas y familias desempleadas o con empleos precarios y que deben hacer frente a altas hipotecas.

-En julio de 2022 el Defensor del Pueblo denunció al Ayuntamiento de Barakaldo por el formulario de acceso a las ayudas de emergencia. Este año vuelve a incumplir esta resolución al negar a las familias la petición simultánea de una ayuda para alquiler -o hipoteca- y la cobertura de necesidades básicas como alimentación, la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza (dentista, oculista y tratamientos) o los gastos de comunidad, luz y agua mediante una cláusula adicional en el formulario de solicitud.

-Demorar hasta en cinco meses la atención y concesión de las ayudas de emergencia, cuando los expedientes se deben resolver en menos de 2 meses.

-Recortar la cuantía máxima establecida por el Gobierno Vasco en 2.500€ para atención sanitaria, necesidades primarias, educación y alimentación a 1.200€.

-Recortar los 1.850€ para gastos de adaptación y reparaciones de la vivienda a 600€.

-Recortar en gastos y mantenimiento de la vivienda habitual (Agua, IBI, Alcantarillado, Seguro, Comunidad), de 1.500€ a 800€ o 400€, si se reside en una vivienda en alquiler.

-Recortar la cantidad destinada a mantenimiento de instalaciones básicas de la vivienda de 1.800€ a 700€.

-Recortar la cuantía correspondiente a gastos de energía de 1.500€ a 500€.

-Recortar la partida destinada a mantener y garantizar instalaciones mínimas de una vivienda o el acceso a electrodomésticos básicos: de 1.850€ a 700€.

Mientras se incrementan las situaciones de precariedad y pobreza en Barakaldo, el equipo de gobierno ha decidido conscientemente dotar de un insuficiente presupuesto a las ayudas económicas municipales, endurecer los requisitos de acceso y recortar la cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail