Ni un euro para la guerra ni para el TAV

Esta mañana se ha denunciado “la inocentada del gasto militar y las obras del TAV”. Mientras se introducen innumerables recortes en las partidas destinadas al gasto social (sanidad, vivienda, prestaciones sociales o educación), se amplían los recursos económicos destinados al gasto militar y las grandes infraestructuras.


Prentsa oharra

GASTU MILITARRA ETA AHT-AREN INUZENTEKERIAK GIZARTE ESKUBIDEAK MURRIZTU ETA LARRUGORRITAN UZTEN GAITU
Gaur, inuzente egunean, abenduaren 28an, Bilbon, AHTren aurka, eta  gizarte eskubideen alde eginez, hainbat antimilitarista protesta ekintza egingo dute fardeletan Espainiako Itsas-armadaren Kapitaintzaren aurrean, ondoren Sabin Etxera eta Bilboko udaletxera  joango dira, azkenik, Mazarredoko Lanbide bulegoetaraino (Kristo kaleko 1. zenbakian) helduko dira.

Ekintza honek, gastu militarrak eta AHTak administrazioen baliabide ekonomikoetan  egiten duten odolustea salatu nahi du. Diru-xahuketa honen eragina are larriagoa bihurtzen dute egungo krisialdi ekonomikoak eta gizarte murrizketek.

Egun hauetan administrazio ezberdinek 2017eko aurrekontuak aurrera ateratzen dabiltza. Gehienek gizarte eskubideetan murrizketak egiten dituzten bitartean (osasunean, gizarte prestazioetan edo hezkuntzan) gastu militarrei eta azpiegitura  erraldoiei bideratutako partidak handitzen dituzte. Adibide gisa, azken 5 urteotan Lanbidek kudeatutako prestazioen aurrekontua %7an murriztu dute eta Gizarte-larrialdietarako Laguntzetan, diru-murrizketa egoteaz gain, hauek eskuratzea zaildu egin dute.

Errealitatea honakoa da:

Defentsa Ministerioaren  aurrekontua 2017an %30an haziko da,  5.734 milioietatik 7.558 milioikoa izatera pasako da.

•    Militarismoaz gain, badaude kontutan hartu beharreko beste zenbait kopuru.  Klase Pasiboak y Erakunde Militarrak (5.300 milioi), Barne Ministerioa (2.800 milioi) eta Industria Ministerioa (700 milioi).

•    Gainera, 2016 eta 2017ko armagintza planei dagokien zorra ordaintzeko  1.824,5 milioi gastatuko dira (2017rako 1.107 milioi, eta 2016tik ordaintzeke dauden beste 716). Armagintza proiektuarekin lotutako zorra 21.00 milioietakoa da. Zehazki,  Pizarro eta Leopard 1.500 tanke; Eurofighter hegazkinak, urpekuntziak, Tigre eta NH-90 helikopteroak eta misilak erosteko, besteak beste.

Administrazioen datuen arabera, Euskal Y-aren  obren kostua 7.000 milioi eurotik gorakoa izango da. Lanak hasi eta 10 urtera, eta erdi baino gutxiago eginda, Sustapen Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak 2.600 milioi gastatu dituzte. Lanak, krisi garaian hasi zirenak gainera, neurtu gabeko ondorio sozial eta ekologiko larriak dituzte. Berriki zabaldu da PPk eta EAJk hiriburuetako sarreren inguruko akordioak egiten ari direnaren zurrumurrua; litekeena da PSOEk ustezko akordio horiekin bat egitea.  Hiritarrok ezin dugu erokeria honen azkeneko gertaera onartu. CEOEk berak aitortu du Abiadura Handiko Trenaren inbertsioak ez duela industria-sarearen sorkuntzan lagunduko, hain zuzen ere, ez delako merkantzien garraiora doitzen.

•    Aurreikuspenen arabera, 2017an, Eusko Jaularitzak aurrekontuen bitartez 350 milioi euro bideratuko ditu AHTrako, eta Sustapen Ministeroak beste 250. Guztira 600 milioi euro.

•    Hau gutxi balitz, “Euskadiko trenbide sare berria Gipuzkoako lurralde historikoan (Bergara-Lezo) Obren hiruhileko txostenaren” arabera, Eusko Jaurlaritzak kudeatutako Gipuzkoako zatiak  278 milioiko desfasea dauka obrak esleitu ziren kopurutik (1575,30 milioi euro)  gaur egungo aurrekontura (1853,36).

•    Ildo berean, Lakuak mila milioi aurreratu ditu AHTrako, Madrilek momentuz, ez dizkio ordaindu.  el Kontuen Epaitegiaren arabera, 2011 eta 2014 urteen artean kupoaren bitartez kobratu gabeko kopurua 1.078 milioi eurokoa izan zen. Horri 2015 eta 2016an gastatutakoa gehitu beharko litzateke.

Amaitzeko, AHTak eta gastu militarrek ez dute gizarte-behar bat bera ere bermatzen. Are gehiago, alferrikako xahuketa da, ospitale, eskola eta prestazio gehiago behar ditugunean, bereziki, gizarte bazterkeria eta langabezia pairatzen duten familientzako.

AHT GELDITU ELKARLANA
BIZKAIKO GIZARTE TALDEAK:
Argilan, Asociación Trabajadoras Hogar Bizkaia, BaietzBasauri!, Berri-Otxoak, Brujas y Diversas, DanokLan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, SOS Racismo Bizkaia eta PAH Bizkaia-Kaleratzerik EZ!
KAKITZAT (Koordinakunde antimilitarista )


LA INOCENTADA DEL GASTO MILITAR y EL TAV: RECORTA DERECHOS SOCIALES y NOS DEJA EN PAÑALES
Este “Día de los inocentes”, miércoles 28 de diciembre, varias personas antimilitaristas, contrarias al TAV y defensoras de los derechos sociales se concentrarán ante la “Capitanía Marítima de la Armada” en pañales para posteriormente encaminarse hasta “Sabin Etxea”; después dirigirse al Ayuntamiento de Bilbao; y finalizar ante las oficinas de Lanbide-Mazarredo (actualmente ubicadas en calle El Cristo, a la altura del número 1). En el trascurso de esta marcha portarán, además, un “muñeco de inocente” de cercade 3 metros.

Esta iniciativa surge para denunciar el despilfarro de recursos que supone el gasto militar y las obras de construcción del TAV; más aún, si cabe, en una época de crisis y de recortes como la actual.

A lo largo de estos días se están elaborando los presupuestos de las diferentes administraciones de cara al año que viene. Mientras se introducen innumerables recortes en las partidas destinadas al gasto social (sanidad, prestaciones o educación). Un ejemplo es el recorte aplicado desde hace 5 años del 7% a la cuantía de las prestaciones gestionadas por Lanbide; o en el acceso y cuantías de las Ayudas de Emergencia.

Frente a esta realidad de recortes, sin embargo, nos encontramos como se amplían los recursos económicos destinados al gasto militar y las grandes infraestructuras. Así,

El presupuesto del Ministerio de Defensa se incrementará un 30% para el2017. Pasando de los 5.734 millones presupuestados este año a los 7.558 millones de euros para el próximo.

•    A sumar otras cantidades dedicadas al militarismo: Clases Pasivas y Organismos Militares (5.300 millones); Ministerio de Interior (2.800 millones); o el Ministerio de Industria (700 millones de euros).

•    Además, se destinarán 1.824,5 millones al pago de la deuda de los programas de armamento del 2016 y 2017 (1.107 millones correspondientes a 2017 y 716 atrasados de 2016). El total de la deuda contraída con el negocio armamentístico todavía suponen 21.000 millones. En concreto, para la adquisición de 1.500 tanques Leopard y Pizarro; cazas Eurofighter; submarinos; helicópteros ataque Tigre y NH-90; misiles…

•    Por otro lado, se anuncia un incremento del gasto militar hasta el 2% del PIB en una década.

El coste de las obras del TAV, y que manejan las administraciones, superará los 7.000 millones de euros sólo para la Y Vasca. Tras 10 años de obras, y ni la mitad de la obra ejecutada, el Gobierno Vasco y Fomento han gastado ya 2.600 millones de euros. Estas obras empezadas en el inicio de la crisis, no sólo suponen un grave despilfarro económico, sino que también tienen graves consecuencias ecológicas y sociales. La noticia de supuestos acuerdos entre PP y PNV sobre la entrada en las capitales, a la que previsiblemente se sumará el PSOE, es otro paso más en esta sinrazón que la ciudadanía no podemos aceptar. No es una inversión para tiempos mejores. Según la propia CEOE, en diversos informes concluye que la inversión en el TAV no ayuda a la generación de tejido industrial, ya que no es idóneo para el transporte de mercancías.

•    La previsión es que vía presupuestos el Gobierno Vasco vuelva a destinar para 2017 350 millones; y 250 el Ministerio Fomento. En total 600 millones euros para las obras del TAV.

•    Por si esto no fuera poco. Según el “Informe trimestral de obras nueva red ferroviaria en el territorio histórico de Gipuzkoa (Bergara-Lezo)” elaborado por EuskoTrenbideSarea, el tramo guipuzcoano gestionado por el Gobierno Vasco tiene un desfase de 278 millones de euros entre el precio en el que se adjudicaron las obras, 1575,30 millones, y el presupuesto previsto a día de hoy, 1853,36 millones de euros.

•    A sumar que Lakua ha adelantado más de mil millones al TAV y que Madrid no paga. Según el Tribunal de Cuentas entre los años 2.011 y 2.014 son 1.078 millones de euros los no cobrados todavía vía compensación del cupo. A lo que deberíamos añadir las decenas de millones gastados durante 2015 y este 2016.

Sólo cabe añadir que todo este despilfarro de recursos destinados al TAV y el gasto militar no compensan necesidad alguna de la sociedad. Pero, sí suponen un derroche cuando necesitamos más escuelas, hospitales o más prestaciones sociales para las familias que sufren los actuales procesos de precariedad, paro y exclusión.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail