Recortes presupuestarios y trabas en el acceso a las ayudas de emergencia social

“Vía crucis” en Barakaldo contra los recortes presupuestarios y en el acceso a las ayudas de emergencia social

Portan “La Cruz de los recortes” ante el Ayuntamiento de Barakaldo
Mientras se incrementan las situaciones de precariedad y pobreza en Barakaldo, el equipo de gobierno local dota de un insuficiente presupuesto a las ayudas económicas municipales, endurece los requisitos de acceso y recorta la cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas.

Kalbarioa Barakaldon, aurrekontu-murrizketen eta gizarte-larrialdietarako laguntzak jasotzeko oztopoen aurka
Hainbat lagunek murrizketa sozialen gurutzea eramango dute Barakaldoko Udaletxearen aurrean.

Barakaldon pobrezia- eta prekarietate-egoerak gora egiten duten bitartean, udal gobernu taldeak udal-laguntza ekonomikoetarako aurrekontu eskasa bideratzen ari da, laguntza hauetarako sartze-baldintzak gogortu ditu eta herriko familiek beren oinarrizko premiei aurre egiteko jaso ditzaketen zenbatekoa murriztu du.

Kalbarioa Barakaldon, aurrekontu-murrizketen eta larrialdietarako laguntzak jasotzeko oztopoen aurka
Barakaldo recorta ayudas sociales pero destina más de 3 millones a su equipo de gobierno
-Radio Bilbao (Cadena SER) – Portan “La Cruz de los recortes” ante el Ayuntamiento de #Barakaldo.
Berri-Otxoak protesta con un viacrucis porque PNV y PSE mantienen 11 años congeladas las ayudas sociales
“Vía crucis” en Barakaldo contra los recortes presupuestarios y acceso a las ayudas de emergencia.


Nota de prensa

Barakaldo, lunes 18 de marzo de 2024

Activistas de la plataforma Berri-Otxoak portan “La Cruz de los recortes” ante el Ayuntamiento de Barakaldo en denuncia del insuficiente presupuesto a las ayudas económicas municipales.

Protesta ante el edificio consistorial para denunciar que el equipo de gobierno congela en 954.465 euros por UNDÉCIMO AÑO CONSECUTIVO la consignación destinada a las ayudas económicas municipales. Prestaciones que perciben 1.000 familias barakaldesas cada año. Y de las que decenas son expulsadas por falta de presupuesto.

El borrador de presupuestos del gobierno local nuevamente vuelve a dotar de un insuficiente presupuesto a las ayudas económicas municipales, endurece los requisitos de acceso y recorta las cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas.

A fin de evitar aumentar la dotación presupuestaria para gasto social el equipo de gobierno recorta en un 20% la asignación a percibir por las familias con graves dificultades económicas y deniega sistemáticamente el acceso a las prestaciones para “gastos relativos a las necesidades primarias”, las cuales permiten cubrir carencias tan básicas como la alimentación.

Además, el gobierno local se acoge, año tras año, a una disposición del Gobierno Vasco que habilita a los consistorios a denegar las prestaciones económicas a las familias que reúnan los requisitos “en caso de no existir un crédito consignado suficiente para atender el conjunto de situaciones de emergencia”, la cual le ha sido aplicada el pasado año 2023 a cerca de un centenar de familias de la localidad.

A esta política de recortes se debe sumar la falta de personal para gestionar las solicitudes (trabajadoras sociales y personal administrativo) del “Equipo de Ayudas Económicas”, situación que provoca demoras de 6 meses en acceso a unas prestaciones destinadas a circunstancias de “emergencia social”.

Sin embargo, como no podía ser otra manera, el borrador de presupuestos elaborado por el gobierno local destina tres millones de euros para los 38 políticos que conforman el gobierno local y partidos políticos del consistorio (Alcaldesa, concejales liberados, asesores, administrativos y cargos de confianzas). En concreto son 2.819.529,37: 215.000 euros más que el año pasado.

Cabe destacar que mientras se recortan derechos a las familias más empobrecidas y precarizadas la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, supone a las arcas municipales como mínimo 98.952 euros anuales (81.590 de salario base y 17.363 en cotización a la seguridad social).

La retribución de la Alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, es superior a la del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y algunos de sus ministros; o presidentes de comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Baleares, Murcia, Canarias o Asturias. Además, su remuneración es superior al de mandatarios de ciudades como Sevilla (con siete veces más de población) o Vigo y Gijón (ciudades que triplican en residentes a la localidad fabril).

Frente a recortes y sueldos millonarios de los políticos del consistorio, antaño fabril. La actual situación de dificultades para llegar a fin de mes requiere de una mayor inversión en el presupuesto destinado a las ayudas económicas municipales, revertir los recortes de acceso a las ayudas de emergencia, ampliar el personal de los servicios sociales municipales y en consecuencia, para que la cobertura de las necesidades básicas de las familias precarizadas y empobrecidas y con más dificultades económicas del municipio sea una cuestión prioritaria.

 

Prentsa oharra

Kalbarioa Barakaldon, aurrekontu murrizketen eta gizarte larrialdietarako laguntzak jasotzeko oztopoen aurka

Barakaldo, 2024ko martxoaren 18a, astelehena

Berri-Otxoak plataformako ekintzaileek «Murrizketen Gurutzea» eraman dute Barakaldoko Udalaren aurrean, udal dirulaguntzen aurrekontua nahikoa ez dela salatzeko.

Udaletxearen aurrean protesta egin dute, udal dirulaguntzetarako diru-izendapena HAMAIKAGARREN URTEZ jarraian gobernu-taldeak 954.465 eurotan izoztu duela salatzeko. Prestazioak 1.000 familia barakaldarrek jasotzen dituzte urtero, eta horietatik dozenaka kanporatu egiten dituzte aurrekonturik ez dutelako.

Tokiko gobernuaren aurrekontuen zirriborroak berriz ere aurrekontu eskasa ematen die udal laguntza ekonomikoei, eskuratzeko baldintzak gogortzen ditu eta herriko familiek oinarrizko beharrei aurre egiteko dituzten prestazioen zenbatekoak murrizten ditu.

Gastu sozialerako aurrekontua ez handitzeko, gobernu-taldeak %20 murrizten du zailtasun ekonomiko larriak dituzten familiek jaso beharreko esleipena. Era berean, sistematikoki ukatzen du «lehen mailako premiei lotutako gastuetarako» prestazioak eskuratzea. Prestazio horiei esker, oinarrizko gabeziak bete daitezke, hala nola elikadura.

Gainera, tokiko gobernuak, urtez urte, Eusko Jaurlaritzaren xedapen bat erabiltzen du, udalei ahalmena ematen diena baldintzak betetzen dituzten familiei prestazio ekonomikoak ukatzeko, «baldin eta ez badago kreditu kontsignatu nahikorik larrialdi-egoerei aurre egiteko». 2023an, udalerriko ehun familia ingururi aplikatu zaie xedapen hori.

Murrizketa-politika horri «Laguntza Ekonomikoen Taldearen» eskaerak kudeatzeko langilerik eza gehitu behar zaio (gizarte-langileak eta administrariak), eta egoera horrek 6 hilabeteko atzerapenak eragiten ditu «gizarte-larrialdiko» egoeretarako prestazioetara iristeko.

Hala ere, ohi bezala, tokiko gobernuak egindako aurrekontuen zirriborroak hiru milioi euro bideratzen ditu tokiko gobernua osatzen duten 38 politikarientzat eta udaleko alderdi politikoentzat (alkatea, zinegotzi liberatuak, aholkulariak, administrariak eta konfiantza-karguak). Zehazki, 2.819.529,37 euro dira: iaz baino 215.000 euro gehiago.

Azpimarratzekoa da familia pobretuenei eta prekarizatuenei eskubideak murrizten zaizkien bitartean, Barakaldoko alkate Amaia del Campok udal-kutxei urtean gutxienez 98.952 euro ematen dizkiela (81.590 oinarrizko soldatari eta 17.363 gizarte-segurantzari).

Barakaldoko alkate Amaia del Camporen soldata Espainiako estatuko Gobernuko presidente Pedro Sanchezena eta bertako ministro batzuena baino handiagoa da; baita Andaluzia, Gaztela eta Leon, Balear Uharteak, Murtzia, Kanariak edo Asturiasko autonomia erkidegoetako presidenteena baino handiagoa ere. Gainera, ordainsaria handiagoa da Sevillako (zazpi aldiz biztanle gehiago) edo Vigoko eta Gijongo (fabrika-herrian bizi direnen artean hirukoiztu egiten diren hiriak) hirietako agintariena baino.

Murrizketa sozialen aurrean eta Udaleko politikarien soldata milioidunen aurka. Hilaren amaierara iristeko zailtasunak dituen egungo krisi ekonomikoaren ondorioz, inbertsio handiagoa egin behar da udalaren laguntza ekonomikoetarako aurrekontuan, larrialdiko laguntzak eskuratzeko murrizketak irauli behar dira eta udaleko gizarte-zerbitzuetako langileak handitu behar dira. Udalerrian zailtasun ekonomiko gehien dituzten familia prekarizatuen eta pobretuen oinarrizko premiak betetzea lehentasunezko gaia izatea.

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail