Giza eskubideen nazioarteko eguna

Gizarte-erakundek, auzo-erakundek edo hirugarren sektorekoek salatu dute pobrezia eta gizarte-bazterketa giza eskubideen, eskubide sozialen eta norbanakoen urraketaren emaitza direla.
Kontuan izan behar da gaur, abenduaren 10ean Euskadin, eta datu ofizialen arabera:
•3.000 pertsonak ez dutela etxerik
•661 pertsonak kalean lo egiten dute
•132.173 pertsona pobrezia larrian daudela. Kopururik handiena 1986tik
•385.560 pertsona pobrezia erlatiboan daudela
•432.219 pertsona pobrezia- eta bazterketa-arriskuan daudela (AROPE adierazlea), euskal biztanleriaren % 19,9
•54.197 pertsonak pobreziako eta gizarte-bazterkeriako arriskuan dauden ez dute diru-sarrerak bermatzeko sistema erabiltzen
•Emakumeek gehiago eta larriago pairatzen dituzte pobrezia eta gizarte-bazterketa

Horregatik, giza eskubideen egunean, diru-sarrerak bermatzeko sistema bat bermatuko duten politika publikoak pobrezia-mota guztiak bukatzeko eskatuko dira, baita etxebizitza eskuratzea, lan-baldintza duinak, pentsio justuak, kalitatezko zerbitzu publikoak eta fiskalitate progresiboagoa desagerraraziko dituena ere eskatuko dira.

-Colectivos sociales exigen en Bilbo «políticas para que los derechos humanos sean efectivos» 
-Tele Bilbao – Denuncian que la precariedad y la pobreza vulnera los Derechos Humanos.
Desde 1986, no se veía en Euskadi cifras tan altas de pobreza

Organizaciones sociales, vecinales y del Tercer Sector denuncian que la precariedad, la pobreza y la exclusión social son producto de la vulneración de los derechos humanos.
Hay que tener en cuenta que en este “Día de los Derechos Humanos”:
•3.000 personas no tienen hogar
•661 personas duermen en la calle
•132.173 personas están en situación de pobreza grave. La cifra más alta desde 1986
•385.560 personas están en pobreza relativa
•432.219 personas están en riesgo de pobreza y exclusión (Indicador AROPE), el 19,9% de la población vasca
•54.197 personas en riesgo de pobreza y exclusión social no acceden al sistema de garantía de ingresos
•Las mujeres sufren más y más gravemente la pobreza y la exclusión social
Por ello, en el día de los “Día de los Derechos Humanos”, se demandará políticas públicas que garanticen un sistema de garantía de ingresos que acabe con todas las formas de pobreza, el acceso a la vivienda, a unos servicios públicos de calidad, condiciones laborales dignas, pensiones justas y una fiscalidad más progresiva

10 DE DICIEMBRE DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Para que los derechos sean realmente efectivos reclamamos responsabilidad institucional y políticas publicas eficaces

En 1948 la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950 la Asamblea adoptó una resolución invitando a todos los Estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como el Día de los Derechos Humanos.

Diversas organizaciones de Euskadi queremos reclamar una mayor y más eficaz implicación de las instituciones públicas en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en Euskadi.

El artículo 25.1. proclama que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Pero hoy en Euskadi:
-Más de 3.000 personas no tienen hogar
-661 personas duermen en la calle
-132.173 personas están en situación de pobreza grave. La cifra más alta desde 1986.
-385.560 personas están en pobreza relativa
-432.219 personas están en riesgo de pobreza y exclusión (Indicador AROPE), el 19,9% de la población vasca
-54.197 personas en riesgo de pobreza y exclusión social no acceden al sistema de garantía de ingresos
-Las mujeres sufren más y más gravemente la pobreza y la exclusión social

Actualmente se está tramitando la reforma del sistema vasco de garantía de ingresos. También se está negociando el presupuesto de Euskadi para 2023; un presupuesto de 14.250,7 millones de euros, 1.142 millones más que el presupuesto del año anterior.

Es el momento de plantear políticas públicas accesibles y eficaces:
-Un sistema de garantía de ingresos que garantice acabar con todas las formas de pobreza
-Vivienda digna y accesible para todas las personas
-Condiciones laborales decentes que permitan acabar con la precariedad laboral
-Pensiones justas y dignas
-Acceso a servicios públicos de calidad
-Una fiscalidad más justa y progresiva

Y hay recursos para ello, tanto en Gobierno como en las Diputaciones.

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONALPOLITICAS PUBLICAS ACCESIBLES Y EFICACES MAYOR INVERSION EN POLITICAS SOCIALES


ABENDUAK 10, GIZA ESKUBIDEEN NAZIOARTEKO EGUNA

ERAKUNDEEN ERANTZUKIZUNA ETA POLITIKA PUBLIKO ERAGINKORRAK ESKATZEN DITUGU

Erakundeen erantzukizuna eta politika publiko eraginkorrak eskatzen ditugu

1948an, Nazio Batuen Batzarrak Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala onartu zuen. 1950ean, Batzarrak ebazpen bat onartu zuen, interesa zuten Estatu eta erakunde guztiak abenduaren 10a, urtero, Giza Eskubideen Eguntzat har zezaten gonbidatzen zituena.

Euskadiko hainbat erakundek eskatu nahi dugu erakunde publikoek inplikazio handiagoa eta eraginkorragoa izan dezatela Euskadin giza eskubideak benetan bete daitezen.

25.1 artikuluak aldarrikatzen du pertsona orok duela bizitza-maila egoki baterako eskubidea, pertsonari eta haren familiari osasuna eta ongizatea ziurtatuko dizkiena eta, batez ere, beharrezko elikadura, jantziak, etxebizitza, osasun-arreta eta gizarte-zerbitzuak; eskubidea du, halaber, langabezia, gaixotasun, ezgaitasun, alarguntasun, zahartzaro edo bere borondatezkoak ez diren inguruabarrengatik bizirauteko bitartekoak galtzen dituen kasuetan, aseguruak izateko.

Baina gaur Euskadin:

•3.000 pertsonak ez dutela etxerik
•661 pertsonak kalean lo egiten dute
•132.173 pertsona pobrezia larrian daudela. Kopururik handiena 1986tik
•385.560 pertsona pobrezia erlatiboan daudela.
•432.219 pertsona pobrezia- eta bazterketa-arriskuan daudela (AROPE adierazlea), euskal biztanleriaren % 19,9
•54.197 pertsonak pobreziako eta gizarte-bazterkeriako arriskuan dauden ez dute diru-sarrerak bermatzeko sistema erabiltzen
•Emakumeek gehiago eta larriago pairatzen dituzte pobrezia eta gizarte-bazterketa

Horregatik guztiagatik, berriz ere, politika publiko eskuragarri eta eraginkorrak eskatzen ditugu:
Diru-sarrerak bermatzeko sistema bat, pobrezia modu guztiekin amaitzea bermatuko duena
Etxebizitza duina eta eskuragarria pertsona guztientzat
Lan-baldintza txukunak, laneko prekarietatearekin amaitzea ahalbideratuko dutenak
Pentsio duinak eta bidezkoak
Kalitatezko zerbitzu publikoak erabiltzeko aukera
Fiskalitate bidezkoagoa eta progresiboa

ERANTZUKIZUN INSTITUZIONALA
POLITIKA PUBLIKO ESKURAGARRI ETA ERAGINKORRAK
INBERTSIO HANDIAGOA GIZARTE-POLITIKETAN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail