Ezkerraldeko eta Meatzaldeko emakumeak ibilaldia egin dute, indarkeria matxistak milaka aurpegi ditu!, lelopean

Ezkerraldeko eta Meatzaldeko talde feministek Emakumeon aurkako indarkeria matxistaren Nazioarteko eguna dela eta, emakume IBILALDIA egin dute INDARKERIA MATXISTAK MILAKA AURPEGI DITU! lelopean

Egiaztatu ahal diren datuak dira 2019ko urte honetan, Euskal Herrian 4 emakume izan direla erailak. Estatu espainolean berriz, 88 emakume erail dituzte.
Euskal Autonomi Erkidegoan abuzturarte 3.620 indarkeria kasu salatatu ziren, aurreko urtean baino %2,17 gehiago. Guztira 3.013 emakume. Bizkaiam, 1.592 eraso matxista egon ziren.
Argi dago, Justizia Patriarkala dela. Sistema judizialak ez gaitu babesten eta errealitate gordin honen aurrean instituzioek ez dute erantzun irmorik.

Indarkeria Matxista deuseztatzeko bidean, aldaketak bultzatzea beharrezkoa da, hurrengoak lehenetsiz:

– PREBENTZIOA Hezkuntzako alor guztietan, Komunikabideetan, Lan eremuan, Osasunean eta Bizilekuetan.

– Emakumeon* AHALDUNTZEA aldaketarako nahitaezko bide bezala autodefentsa feministaren bitartez.

– FORMAKUNTZA feminista, bizi garen eredu patriarkal honekiko jendarte kritikoa ahalbidetuko duena.

Bestetik, beharrizan zehatzak aintzat hartu behar dira, eta horregatik UDALETXE zein INSTITUZIOEI (gugandik hurbilen daudelako) Neurri eta Baliabideak EXIJITZEN dizkiegu; Indarkeria Matxistaren aurka borroka egiteko kontzientzia eta ikuspegi feminista dituzten profesionalak:

Prestazio ekonomiko duinak eta nahikoak, baita ere alokairu sozialerako etxebizitzak.

Larrialdietako Aholkularitza Zentroak, arreta juridiko eta arreta psikologiko doako eta eskuragarria eskainiz.
Genero Indarkeriaren epaitegi espezifikoak, 24 orduz eta egiaztatutako formakuntza feminista duten profesionalekin.
Erasotzaile edota tratu txarren emaileen berehalako kontrola eta zaintza.
Berehalako Babes Aginduak egiaztatzea eta betetzea.
Harrera pisuak udalerri guztietan, emakume* guztion beharrei egokituak eta denontzako eskuragarriak.
Emakume guztien benetako beharrak legean jasota egotea (aniztasun funtzionala, LGTBIQ+ kolektiboa…).
Protokolo eraginkor baten aktibazioa, indarkeria matxista jasan duten adingabeak babestuko dituena.
Alokairu sozialez gain, diru-laguntza azkar eta nahikoak.
Arreta Zerbitzu Publiko eta doakoak (haurtzaindegiak, jantokiak, egoitzak…)
AUTODEFENTSA FEMINISTAko ikastaroak, doakoak eta eskuragarriak.
Berdintasun, Aniztasun Sexual, Hezkidetza eta Genero Indarkeria Formakuntza Planak ezartzea, Euskal Kurrikulumean jasota dagoen bezala.
Indarkeriak dituen milaka aurpegi islatzen duten sentsibilizazio kanpainak.
Espazioak emakumeontzako* ere bizigarriak izan daitezen bermatzea.

BALIABIDE hauek guztiak eskuragarriak, egokituak eta instituzioek nahitaez bete beharrekoak izatea EXIJITZEN DUGU; eta baliabide ezberdinenen arteko lanak koordinazio eraginkorra izatea.


Los Grupos de Mujeres* feministas de Margen Izquierda y Zona Minera realizamos La Marcha Reivindicativa del 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista, bajo el lema: LA VIOLENCIA MACHISTA SE REFLEJA EN MILES DE CARAS.

Como datos verificables, en Euskal Herria en lo que llevamos de año 2019 han sido asesinadas 4 mujeres*. En el conjunto del estado español ha habido al menos 90 asesinatos machistas.
En la C.A.V. hasta agosto de este año se han producido 3.620 denuncias por violencia machista, un 2,17% más que el año pasado. En total 3.013 mujeres*, 1.592 en Bizkaia, teniendo en cuenta que sólo se denuncia alrededor de un 30%.
Es evidente que la Justicia es Patriarcal, el sistema judicial no nos protege y las instituciones no actúan con firmeza frente a esta realidad.

Para avanzar en la erradicación de la violencia machista es necesario propiciar cambios, priorizando:

– La PREVENCIÓN en todos los Ámbitos Educativos, Medios de Comunicación, Espacio Laboral, Sanitario y Residencial.

– El EMPODERAMIENTO de las mujeres como vía imprescindible para el cambio a través de la Autodefensa feminista.

– Y La FORMACIÓN feminista que permita a la sociedad ser crítica con el modelo patriarcal en el que vivimos.

Por otro lado, se debe atender a las necesidades concretas y por ello EXIGIMOS a las Instituciones y a los Ayuntamientos (por ser los más cercanos a la población) Medidas y Recursos con profesionales con conciencia y sensibilidad feminista para luchar contra la violencia machista:

· Prestaciones económicas dignas, rápidas y suficientes, además de alquileres sociales.

· Centros de Asesoramiento de Urgencia con Atención Jurídica y Atención Psicológica gratuito y accesible.

· Juzgados específicos de Violencia de Género de 24 horas con profesionales con formación feminista acreditada.

· Control y Vigilancia al agresor/maltratador de forma inmediata.

· Órdenes de Protección inmediata que no sean «papel mojado”.

· Pisos de Acogida en todos los municipios adaptados y accesibles a las necesidades de todas las mujeres.

· Activación de un protocolo efectivo que proteja a menores víctimas de violencia machista.

· Servicios de Atención Públicos y gratuitos (guarderías, comedores, residencias,…)

· Formación en AUTODEFENSA FEMINISTA gratuita y accesible.

· Implantar Planes de Formación en Igualdad, Diversidad sexual, Coeducación y Violencia de Género, tal como se indica en el Curriculum vasco.

· Campañas de sensibilización que representen las mil caras de la violencia machista.

· Asegurar que todos los espacios resulten habitables también para las mujeres.

EXIGIMOS que todos estos Recursos sean accesibles, adaptados y de obligado cumplimiento para las instituciones y que el trabajo entre recursos sea en coordinación efectiva.

GORA BORROKA FEMINISTA!!!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail