Errege Magoek ikatza utzi dute Lanbiden

«Errege Magoek» ikatza utzi dute Lanbiden murrizketak eta pobreziaren kriminalizazioa salatzeko
Eusko Jaurlaritzak erabaki du ostiral honetan, abenduaren 29an, izango dela DSBEaren azken diru-sarrera hilaren amaieran. Testuinguru horretan, hurrengo ordainsaria otsailaren 10ean izango da. Lanbideren erabaki horrek EAEko 55.000 familia diru-sarrerarik gabe utziko ditu hilabete eta erdiz.Urtarriletik aurrera, epailearen agindurik edo lege-babesik gabe, Ertzaintzak eta Lanbidek sortutako ikuskatzaile-talde berriak 55.000 etxetan sartu nahi dute, beren gauzak egiaztatzeko eta armairuak eta bainugelak aztertzeko.

Los «Reyes Magos» dejan carbón en Lanbide por su política de recortes y criminalización de la pobreza
Lanbide deja sin ingresos durante mes y medio a 55.000 familias vascas. El Gobierno Vasco ha decidido que el pasado viernes 29 de diciembre sea el último ingreso de la RGI a finales de mes, el próximo será el 10 de febrero.A partir de enero, sin orden judicial o amparo legal, la Ertzaintza y el nuevo cuerpo de inspectores creado por Lanbide, pretenden irrumpir en 55.000 hogares para comprobar enseres, revisar armarios y hasta cuartos de baño.


Errege Magoek ikatza utzi dute Lanbiden, murrizketen eta pobreziaren kriminalizazioaren politika salatzeko

Barakaldo, 2024ko urtarrilaren 4a, osteguna

Errege Magoek urteroko hitzordua aurreratu dute Barakaldoko familiekin, dozenaka kilo ikatz entregatzeko Beurko auzoko Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulegoaren aurrean, murrizketen eta pobreziaren kriminalizazioaren politika salatzeko.

Maiestateek protesta egin dute Lanbidek EAEko 55.000 familia hilabete eta erdiz diru-sarrerarik gabe uzteagatik hartutako erabakiaren aurrean. Joan den ostiralean, abenduaren 29an, DSBEaren -eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarriaren- azken diru-sarrera izan zen hilaren amaieran: hurrengo ordainsaria otsailaren 10ean izango da.

Eusko Jaurlaritzak pobrezia kriminalizatzearen alde egiten duela salatu dute Errege Magoek. Agindu judizialik eta lege-babesik gabe, Lanbidek eta Ertzaintzak milaka etxebizitzatan sartu nahi dute, gauzak, armairuak, hozkailuak edo bainugelak fiskalizatzeko asmoz.

Eusko Jaurlaritzak erabaki du ostiral honetan, abenduaren 29an, izango dela DSBEaren azken diru-sarrera hilaren amaieran. Testuinguru horretan, hurrengo ordainsaria otsailaren 10ean izango da. Lanbideren asmoa da DSBEaren eta alokairurako laguntzen ordainketak hilaren 10ean egitea.

Erabaki hori ez zaie esplizituki jakinarazi DSBE – «Etxebizitzarako Prestazio Osagarria» – jasotzen duten egungo bizikidetza-unitateei, eta EAEko 55.000 familia diru-sarrerarik gabe utziko ditu hilabete eta erdiz.

Nabarmendu behar da Lanbidek ez duela kontuan hartzen etxebizitzen edo logelen alokairuen ordainketak hileko lehen 5 egunetan egiten direla.

Hilabete eta erdiz Lanbideren barne-antolamendu batek 55.000 familia prestazio sozialik gabe uztea haien jarreraren eta pobretutako eta prekarizatutako euskal familien eskubideak murrizteko apustuaren erakusgarri da.

Argi dago Eusko Jaurlaritzak pobrezia kriminalizatzeko egin duen apustua. Zehazki, abenduaren 19an 15 pertsona sartu ziren Lanbideko Kontrol Unitatean, eta joan den urriaren 10ean Ertzaintzarekiko lankidetza-hitzarmena berritu zen.

Agindu judizialik eta lege-babesik gabe, Lanbidek eta Ertzaintzak milaka etxebizitzatan sartu nahi dute, gauzak, armairuak, hozkailuak edo bainugelak fiskalizatzeko asmoz. Eusko Jaurlaritzak modu kontzientean estigmatizatzen eta kriminalizatzen ditu Lanbideren familia erabiltzaileak. Milaka etxe pobretu «iruzurrerako» joeratzat jotzen dira. Gainera, inolako oinarririk gabe; izan ere, Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera, iruzur horrek ez du garrantzirik, ez baita %0,5era ere iristen.

Berri-Otxoak elkarteak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak eskubide sozialen aurka egiten dituen politiken ondorioz, gizarte-zerbitzuak erabiltzen dituzten familiek ezin dituzte berehala konpondu prekarietate, pobrezia eta etxebizitza duin bat eskuratzeko egoera larriak.

Mobilizazioan parte hartu duten pertsonek eskatu dute gizarte eta aurrekontu politikak kontuan har dezala egungo krisi ekonomiko eta sozialeko egoera.


Los Reyes Magos dejan carbón en Lanbide por su política de recortes y criminalización de la pobreza

Barakaldo, 04 de enero de 2023

Los Reyes Magos han adelantado su cita con las familias barakaldesas para entregar decenas de kilos de carbón ante la oficina del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide del barrio de Beurko en protesta por su política de recortes y criminalización de la pobreza.

Sus Majestades protestan ante la decisión de Lanbide por dejar sin ingresos durante mes y medio a 55.000 familias vascas: este pasado viernes 29 de diciembre fue el último ingreso de la RGI -y la Prestación Complementaria de Vivienda- a final de mes: la próxima retribución será el 10 de febrero

Los Reyes Magos denuncian que el Gobierno Vasco apuesta por criminalizar la pobreza. Sin orden judicial ni amparo legal, Lanbide y la Ertzaintza pretenden irrumpir en miles de hogares con ánimo de fiscalizar enseres, armarios, neveras o cuartos de baño.

En concreto, el Gobierno Vasco ha decidido que el pasado viernes 29 de diciembre sea el último ingreso de la RGI a final de mes. En este contexto la próxima retribución será el 10 de febrero.

Esta decisión, que no ha sido comunicada de forma explícita a las actuales unidades de convivencia perceptoras de la RGI -y de la “Prestación Complementaria de Vivienda”- conllevará dejar sin ingresos durante mes y medio a 55.000 familias vascas.

Cabe destacar que Lanbide no tiene en cuenta que los pagos de alquileres de viviendas o habitaciones se realizan en los 5 primeros días de mes.

Dejar sin prestaciones sociales a 55.000 familias durante mes y medio por ajustes internos de Lanbide muestra su talante y apuesta por recortar los derechos de las familias vascas empobrecidas y precarizadas.

Por otro lado, la apuesta del Gobierno Vasco por criminalizar la pobreza es bien evidente. En concreto, el 19 de diciembre se incorporaron 15 personas a la Unidad de Control de Lanbide y el pasado 10 de octubre se renovó el convenio de colaboración con la Ertzaintza.

A partir de enero, sin orden judicial ni amparo legal, Lanbide y la Ertzaintza pretenden irrumpir en miles de hogares con ánimo de fiscalizar enseres, armarios, neveras o cuartos de baño. Desde el Gobierno Vasco se estigmatiza y criminaliza de forma consciente a las familias usuarias de Lanbide. Miles de hogares empobrecidos señalados como proclives al “fraude”. Cuando, según datos del propio Gobierno Vasco, este es irrelevante: no llegando ni al 0’5%.

Los Reyes Magos han exigido al Gobierno Vasco que «deje de recortar en vivienda y cobertura de necesidades fundamentales y criminalizar a las familias usuarias de Lanbide.»

Las personas participantes en la movilización han denunciado que el recorte de derechos sociales conlleva que las familias precarizadas y empobrecidas no puedan atender de forma inmediata sus necesidades más básicas y el acceso a una vivienda digna. Por ello han exigido al Gobierno Vasco una política social y presupuestaria consecuente con la actual situación de crisis económica y socio-sanitaria.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail