Recorte al acceso a la vivienda a cientos de familias precarizadas y empobrecidas

Etxebide dificulta el acceso a la vivienda a las familias precarizadas y empobrecidas

El Decreto que desarrolla la Ley de Vivienda en la CAV contempla un importante recorte en el acceso a las prestaciones destinadas a pagar el alquiler.Desaparece la Prestación Complementaria de Vivienda de Lanbide y las Ayudas de Emergencia de los servicios sociales para instaurar una única ayuda para el alquiler: la Prestación Económica de Vivienda.

El Gobierno Vasco ha decidido endurecer los requisitos de acceso al exigir tres años de inscripción en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide para conceder la Prestación Económica de Vivienda cuando, para el acceso a las dos prestaciones que desaparecerán a partir del 2 de abril, no se exigía ningún tipo de antigüedad.

Etxebidek etxebizitza eskuratzea zailtzen die familia pobretuei

Euskadiko Etxebizitzaren Legea garatzen duen Dekretuak familia prekarizatuenen eta kalteberenen alokairua ordaintzeko prestazioak eskuratzeko baldintzak gogortzea jasotzen du.Zehazki, Lanbideren Etxebizitzarako Prestazio Osagarria eta gizarte-zerbitzuetako Larrialdietarako Laguntzak desagertu dira. Alokairurako laguntza bakarra ezarriko da: Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa.

Eusko Jaurlaritzak Etxebide-Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuan hiru urteko inskripzioa eskatzea erabaki du, Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa eskatzeko. Orain arte, apirilaren 2tik aurrera desagertuko diren bi prestazioak eskuratzeko ez zen inolako antzinatasunik eskatzen.

TeleBilbao.El Gobierno Vasco recorta acceso a la vivienda a las familias precarizadas y empobrecidas
Berri Otxoak en contra de las nuevas medidas de la Ley de Vivienda – Radio Nervión
Etxebide y su cambio de requisitos a las ayudas: «35.000 familias se verán afectadas»   
Tres años de antigüedad para acceder a las ayudas de alquiler de Etxebide
Berri-Otxoak denuncia que el Gobierno Vasco endurece las condiciones para las ayudas sociales de vivienda


Nota de prensa

El Gobierno Vasco endurece los requisitos de acceso a las ayudas para el pago de alquileres de viviendas o habitaciones

Bilbao, martes 5 de diciembre de 2023

La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak denuncia ante la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao que el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide ha decidido dificultar y endurecer el acceso a las ayudas para el pago de los gastos de alquiler de viviendas o habitaciones.

El Decreto que va desarrollar la actual Ley de Vivienda contempla que desaparezca la Prestación Complementaria de Vivienda de Lanbide y las Ayudas de Emergencia de los servicios sociales para instaurar una única ayuda para el alquiler: la Prestación Económica de Vivienda.

El Gobierno Vasco ha decidido endurecer los requisitos de acceso que tenían establecidos Lanbide o los Servicios Sociales Municipales: se va a requerir tres años de inscripción en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide, cuando hasta este momento no se exigía ningún tipo de antigüedad.

Exigir tres años de inscripción en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide va a suponer que cientos de familias que perciben la Prestación Complementaria de Vivienda de Lanbide o las Ayudas de Emergencia desde los Servicios Sociales Municipales dejen de tener acceso a estas ayudas para el pago de sus pisos en alquiler o habitaciones. A la par que las nuevas familias solicitantes tendrán que esperar tres años para acceder a la Prestación Económica de Vivienda.

“El Gobierno Vasco recorta las insignificantes ayudas, de no más de 300 euros, para hacer frente a alquileres abusivos y con subidas sin freno”. Desde la entidad social indican que como mínimo “35.000 familias son las que se verán afectadas por la aplicación este 2 de abril del Decreto que ampara los recortes en el acceso a la Prestación Económica de Vivienda.”

La asociación contra la precariedad y la pobreza, Berri-Otxoak, denuncia ante el Gobierno Vasco que “se está vulnerando el acceso a una vivienda digna al no ofrecerse una alternativa habitacional a las familias que sufren un desahucio, al desalojar a familias residentes en viviendas de alquiler social o con la falta de unos recursos económicos suficientes para garantizar este derecho”.

«El PNV y el PSE pretenden empobrecer aún más a quienes menos tienen cargando sobre las redes familiares las situaciones de escasez que azotan a la ciudadanía; el parque público de viviendas se demuestra insuficiente, no hay voluntad política para regular los arrendamientos privados y la prestación para el alquiler excluye a gran parte de solicitantes que deberían tener prioridad. ¿Qué opciones tienen las personas y familias perceptoras inquilinas de un piso o habitación para vivir de manera independiente? La respuesta es, ninguna» ha sentenciado.


Prentsa oharra

Eusko Jaurlaritzak etxebizitzak edo logelak alokatzeko laguntzak eskuratzeko baldintzak gogortu ditu

Bilbo, 2023ko abenduaren 5a, asteartea

Berri-Otxoak bazterketaren aurkako plataformak Eusko Jaurlaritzaren Bilboko Ordezkaritzan salatu du, Etxebide Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuak etxebizitzak edo logelak alokatzeko gastuak ordaintzeko laguntzak eskuratzea zailtzeko eta gogortzeko erabakia hartu duela.

Egungo Etxebizitza Legea garatuko duen Dekretuak Lanbideren Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria eta gizarte-zerbitzuen Larrialdietarako Laguntzak desagertzea aurreikusten du, alokairurako laguntza bakarra ezartzeko: Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa.

Eusko Jaurlaritzak Lanbidek eta Udal Gizarte Zerbitzuek ezarrita zituzten baldintzak gogortzea erabaki du: Etxebide Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuan hiru urtez izena emanda egotea eskatuko da. Orain arte ez zen inolako antzinatasunik eskatzen.

Etxebideren Euskal Etxebizitza Zerbitzuan hiru urtez izena ematea eskatzeak ondorio larriak ditu. Horrek esan nahi du Lanbideren Etxebizitzarako Prestazio Osagarria edo Larrialdietarako Laguntzak jasotzen dituzten ehunka familiak ezin izango dituztela laguntza horiek jaso alokairuko pisuak edo logelak ordaintzeko. Era berean, familia eskatzaile berriek hiru urte itxaron beharko dute Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa eskuratzeko.

Eusko Jaurlaritzak gehienez 300 euroko laguntzak murriztu ditu, neurrigabeko alokairuei eta neurririk gabeko igoerei aurre egiteko nahikoak ez badira ere». Gizarte-erakundeak adierazi duenez, gutxienez 35.000 familiari eragingo die Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa eskuratzeko murrizketak babesten dituen Dekretuaren apirilaren 2an aplikatzen denean.

Berri-Otxoak prekarietatearen eta pobreziaren aurkako elkarteak Eusko Jaurlaritzaren aurrean salatu duenez, «etxebizitza duin bat eskuratzea urratzen ari da, etxegabetzea jasaten duten familiei bizitoki-alternatibarik eskaintzen ez zaielako, alokairu sozialeko etxebizitzetan bizi diren familiak etxetik ateratzean. Argi dago eskubide hori bermatzeko baliabide ekonomiko nahikorik ez dagoela.

EAJk eta PSEk baliabide gutxien dituzten pertsonak pobretu nahi dituzte. Familia sareen gainean kargatzen dituzte herritarrak astintzen dituzten urritasun-egoerak. Etxebizitza-parke publikoak ez ditu beharrak betetzen, ez dago alokairu pribatuak arautzeko borondate politikorik, eta alokairu-prestazioak lehentasuna izan beharko luketen eskatzaile asko baztertzen ditu. Zer aukera dituzte pisu edo gela baten hartzaile diren pertsona eta familiek modu independentean bizitzeko? Erantzuna argia da, bat ere ez.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail