Protesta egingo dute gastu militarraren gorakadaren aurka

Mobilizazioa maiatzaren 24an: «Gerraren aurkako Emakumeen Nazioarteko Eguna»

Bilbon protesta egingo dute gastu militarraren gorakadaren aurka, emakumeek pairatzen dituzten arazoei irtenbiderik eman gabe jarraitzen den bitartean: erasoak, tratu txarrak eta hilketak; prekarietatea, soldata-arrakala eta pobreziaren feminizazioa.

Ekimen honen bidez, gerrako janutxoak seinalatu nahi ditugu, aurten, Estatuko gastu militarrera 27.617 milioi euro bideratzea onartu dutenak gerrako, 75 milioi euro egunero.Instituzioek gero eta inplikazio handiagoa dute arma-fabrikekin: Eusko Jaurlaritzak 100 milioi euroko diru-laguntza ematen dio euskal gerrako industriari aurrekontuen bidez.

Movilización en el “24 de mayo: Día Internacional de las Mujeres contra la Guerra”
Protesta en Bilbao contra el aumento del gasto militar mientras se sigue sin dar solución a los problemas que las mujeres padecen: agresiones, malos tratos y asesinatos; precariedad, brecha salarial y feminización de la pobreza.

Con esta iniciativa se pretende señalar a los “señores de la guerra” que han aprobado destinar este año 27.617 millones de euros al gasto militar estatal, 75 millones de euros al día.Denuncia de la cada vez mayor implicación institucional con las fábricas de armas: el Gobierno Vasco subvenciona, vía presupuestos, con 100 millones de euros a la industria de la guerra vasca.

Mobilizazioa maiatzaren 24an: «Gerraren aurkako Emakumeen Nazioarteko Eguna»
Argitan y Kakitzat apuestan por la Objeción Fiscal contra la guerra
Argitan y Kakitzat reclaman que los gastos militares se destinen a las necesidades sociales
Argitan y Kakitzat protestan por el gasto militar mientras siguen sin solución los problemas de las mujeres
En el “Día Internacional de las #Mujeres contra la #Guerra” protesta ante la Diputación de #Bizkaia.


Mobilizazioa, gerraren aurkako emakumeon nazioarteko egunean

Bilbo, 2023ko maiatzaren 24a, asteazkena

Argitan Emakumeentzako Aholku Etxeak eta Kakitzat koordinakunde antimilitaristak elkarretaratzea egin dute Aldundiaren Foru Jauregiaren aurrean, gerraren aurkako emakumeon nazioarteko egunean.

«Maiatzaren 24an, berriz ere, emakumeak kalera atera gara mundu osoan, justizia sozialean oinarritutako bakea eskatzeko eta egungo gatazka belikoak salatzeko», adierazi dute.

Bizkaiko bi gizarte taldeek salatu dutenez,” gerrako jauntxoek “aurten 27.617 milioi euro bideratu dituzte gastu militarrera. Gainera, erakundeen inplikazio handiagoa sustatzen du arma-fabrikekin: Eusko Jaurlaritzak 100 milioiko diru-laguntza ematen dio euskal gerrako industriari aurrekontuen bidez.

«Gastu militarraren gorakadaren aurka protesta egiten dugu, emakumeok egunero pairatzen ditugun arazoei irtenbiderik eman gabe jarraitzen den bitartean: erasoak, tratu txarrak eta hilketak; prekarietatea, soldata-arrakala eta pobreziaren feminizazioa; gizarte-zerbitzuen, prestazio eta pentsio duinen gabezia; etxegabetzeak eta etxebizitza eta bizitegi-alternatiba egokia eskuratzeko aukera; zaintza publikoen baliabide komunitarioen falta, haurtzaindegietan eta hirugarren adinekoen egoitzetan kalitatezko arreta-ratioekin», azaldu dute.

Bi erakunde sozialek aldarrikatu dutenez, murrizketen errealitatearen aurrean, emakumeok gastu militarrei eragozpen fiskala egitearen alde apostatzen dugu. Uko egin genion gerrak finantzatzen ekonomikoki laguntzeari. Desobedientzia zibileko ekintza honetan, zergen zati bat ordaintzeari uzten zaio, eta kopuru hori alternatiba solidarioak eraikitzen lan egiten duten ekimenetara bideratzen da. Gogorarazi dute aurten pertsona bakoitzak 700 euro bideratuko dituela zergen bidez gerrak finantzatzera.

Argitan Emakumeentzako aholku Etxeak eta Kakitzat Koordinakunde Antimilitaristak adierazi dutenez, euskal militarismoa edo arma fabrikak diruz laguntzera bideratutako diru kopuru izugarria gure zergetatik dator. Horregatik, mobilizazio hori sustatu duten erakundeek Objekzio Fiskala defendatu dute, beharrezkoak ez diren gastu militarrak behar sozialetara eta osasun-baliabideetara bideratzea eskatzeko, krisiari eta Ukrainako gatazka belikoak larriagotutako egungo desberdintasun-egoerei aurre egiteko.


Movilización en el “Día Internacional de las Mujeres contra la Guerra”

Bilbao, miércoles 24 de mayo de 2023

El centro asesor de la mujer Argitan y la koordinadora antimilitarista Kakitzat se han concentrado ante el Palacio Foral de la Diputación en el “Día Internacional de las Mujeres contra la Guerra”.

«Este 24 mayo nuevamente las mujeres salimos a la calle en todo el mundo en demanda de una paz basada en la justicia social y en denuncia de los actuales conflictos bélicos», han declarado.

Ambos colectivos sociales vizcaínos han denunciado que “los “señores de la guerra” aprueban destinar este año 27.617 millones de euros al gasto militar. Además, de impulsar una mayor implicación institucional con las fábricas de armas: “el Gobierno Vasco subvenciona, vía presupuestos, con 100 millones a la industria de la guerra vasca”.

“Protestamos contra el aumento del gasto militar mientras se sigue sin dar solución a los problemas que las mujeres padecemos a diario: agresiones, malos tratos y asesinatos; precariedad, brecha salarial y feminización de la pobreza; carencia de servicios sociales, prestaciones y pensiones dignas; desahucios y acceso a una vivienda y alternativa habitacional adecuada; falta de recursos comunitarios de cuidados públicos con ratios de atención de calidad en guarderías y residencias de la tercera edad”, han expuesto.

Las dos entidades sociales han reivindicado que “ante la realidad de recortes, las mujeres apostamos por la objeción fiscal a los gastos militares. Nos negamos a colaborar económicamente en la financiación de las guerras”. Este acto de desobediencia civil consiste en dejar de pagar parte de los impuestos para destinar esa cantidad a iniciativas que trabajen en la construcción de alternativas de carácter solidario. Han recordado que “este año cada persona va a destinar mediante impuestos 700 euros a financiar las guerras”.

El centro asesor de la mujer Argitan y la koordinadora antimilitarista Kakitzat han afirmado que “la enorme cantidad de dinero destinado a subvencionar el militarismo o las fábricas de armas vascas proviene de nuestros impuestos”. Por ello las organizaciones promotoras de esta movilización han defendido “la Objeción Fiscal como una herramienta que persigue exigir que los innecesarios gastos militares se destinen a necesidades sociales y a recursos sanitarios para hacer frente a la crisis y las actuales situaciones de desigualdad agravada por el conflicto bélico en Ucrania.”

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail