Protesta Barakaldon etxebizitza bat izateko eskubidea ez bermatzeagatik

Protesta Barakaldon etxebizitza bat izateko eskubidea ez bermatzeagatik eta eskubide hori zozketatzeagatik

Urrian zehar Barakaldoko familiek izena eman behar dute Eretzan. Hori egitean, udal gobernu taldeak zozketatzea erabaki duen 78 etxebizitza babestuetako baten zozketan parte hartu ahal izango dute.Lursail publikoetan etxebizitza izateko eskubidea zozketatzea erabaki da: Barakaldoko Udala lurzoruaren %66,41aren jabea da, eta Aldundiak gainerako %33,59aren jabea.

Gainera, etxebizitza publiko bat eskatzen duten ehunka barakaldar familiek ezin dituzte onartu etxebizitza eskuratzeko baldintzak. Etxebide Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuan 4.285 familia daude izena emanda alokairu-eskatzaile gisa.Mobilizazioa, udaletako gizarte-zerbitzuek egungo legeria ez dutela aplikatu salatzeko. Legeria horren arabera, etxegabetze bat pairatzen duten edo etxebizitza duin bat lortzeko zailtasunak dituzten familiei bizitegi-alternatiba bat eman behar zaie.

Protesta al no garantizarse en Barakaldo el derecho a una vivienda digna y que este sea sorteado

A lo largo de este mes de octubre las familias barakaldesas han de inscribirse en Eretza para poder acceder una de las 78 viviendas protegidas en propiedad que el equipo de gobierno ha decidido sortear.Viviendas construidas en terreno público: el Ayuntamiento de Barakaldo es propietario del 66,41% del suelo y la Diputación del 33,59% restante.

Se imponen, además, requisitos de acceso imposibles de asumir para las cientos de familias barakaldesas que demandan una vivienda pública. El número de familias inscritas en el servicio vasco de vivienda Etxebide como solicitantes de alquiler es de 4.285 unidades familiares, a las cuales se sigue sin dar respuesta.Movilización ante la inaplicación, por parte del gobierno municipal, de la actual legislación que exige dotar de una alternativa habitacional a las familias que sufren un desahucio o tengan dificultades para poder garantizar su acceso a una vivienda digna.

Barakaldon etxebizitza bat izateko eskubidea ez bermatzeko protesta eta eskubide horien zozketa.
En Barakaldo, el derecho a una vivienda depende de un sorteo
Berri-Otxoak protesta ante la sociedad Eretza por no garantizar en Barakaldo el derecho a una vivienda digna
Denuncian en Barakaldo que se sortee el derecho a una vivienda digna.


Prentsa Oharra

Barakaldo, 2023ko urriaren 24a, asteartea

Etxebizitza izateko eskubidea ez zozkatzea eskatzeko ekimena. Arrontegi auzoan egindako 78 etxebizitza babestuen zozketak erakusten du udal gobernu taldeak mespretxatu egiten duela herriko familiei etxebizitza duin bat bermatzeko aukera.

Lursail publikoetan etxebizitza bat izateko eskubidea zozketatzea erabaki da: Barakaldoko Udala lurzoruaren %66,41aren jabea da, eta Aldundiak gainerako %33,59aren jabea.

Barakaldoko Udaleko Etxebizitza Zerbitzuaren aurrean, Udalak etxebizitza duina izateko eskubidea urratu duela salatu da. Urrian zehar, Barakaldoko familiek «Eretza, Hirigintza Kudeatzeko Elkartean» izena eman behar dute, gobernu-taldeak Arrontegiko Mendia Taldean zozketatzea erabaki duen jabetzako 78 etxebizitza babestuetako bat eskuratu ahal izateko.

Etxebizitza duina izateko eskubidearen zozketa etxebizitza publikoen parke bat nahikoa ez izateagatik egiten da, eta legez araututako eskubide bat urratzen du. Eskubide hori premiei lehentasuna ematen dien baremo batean oinarrituta eskuratu beharko litzateke, eta ez zozketa bati esker.

Gainera, tokiko gobernuak etxebizitza publiko bat eskatzen duten ehunka barakaldar familiek beren gain hartu ezin dituzten baldintzak ezartzen ditu.

Etxebide Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuan 4.285 familia daude izena emanda alokairu eskatzaile gisa, eta azken urteetan ez zaie inolako erantzunik eman.

Jarrera hori ez da gertaera isolatua. Gobernu-taldeak sistematikoki urratzen du egungo legedia. Legeria horren arabera, etxegabetze bat pairatzen duten edo etxebizitza duin bat lortzeko zailtasunak dituzten familiei bizitegi-alternatiba bat eman behar zaie.


Nota de prensa

Barakaldo, martes 24 de octubre de 2023

Iniciativa en exigencia de que los derechos no se sorteen. «El sorteo de 78 pisos protegidos en el barrio de Rontegi demuestra el desprecio del equipo de gobierno municipal a garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias de la localidad.”

En terrenos públicos se ha decidido sortear el derecho a una vivienda: el Ayuntamiento de Barakaldo es propietario del 66,41% del suelo y la Diputación del 33,59% restante.

Ante el servicio de vivienda del Ayuntamiento de Barakaldo denuncia de la vulneración, por parte del consistorio fabril, del derecho a una vivienda digna: a lo largo de este mes de octubre las familias barakaldesas han de inscribirse en “Eretza, Sociedad de Gestión Urbanística” para poder acceder a una de las 78 viviendas protegidas en propiedad que el equipo de gobierno ha decidido sortear en el Grupo Mendia de Rontegi.

El sorteo del derecho a una vivienda digna “se realiza por la insuficiente dotación de un parque de viviendas públicas y viola un derecho regulado por ley al que se debería acceder en base a un baremo de prioridad por necesidad y no sortearlo impúdicamente.”

Además, el gobierno local impone requisitos de acceso imposibles de asumir para las cientos de familias barakaldesas que demandan una vivienda pública.

El número de familias inscritas en el servicio vasco de vivienda Etxebide como solicitantes de alquiler es de 4.285 unidades familiares, a las cuales se las sigue sin dar ninguna respuesta desde hace años.

Esta actitud no es un hecho aislado. El equipo de gobierno incumple de forma sistemática la actual legislación que exige dotar de una alternativa habitacional a las familias que sufren un desahucio o tengan dificultades para poder garantizar su acceso a una vivienda digna.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail