Pixoihaletan protesta egin dute Eusko Jaurlaritzaren aurrean

Pixoihaletan protesta egin dute Eusko Jaurlaritzaren aurrean, pobreziaren kriminalizazioa eta Mozal Legearen aplikazioa salatzeko. Murrizketa sozialak, gastu militarrean xahutzea eta obra faraonikoak salatzen dituztenak zigortzeko erabilitako legea.
Pertsona horietako batzuk Abiadura Handiko Trenean ehunka milioi euro xahutzea edo euskal arma-fabrikei dirulaguntzak ematea salatzen zuten hainbat ekimenengatik zigortu dituztela adierazi dute.

Protestan en pañales ante el Gobierno Vasco en denuncia de la criminalización de la pobreza y por la aplicación de la Ley Mordaza a quienes denuncian los recortes sociales y el despilfarro en gasto militar y obras faraónicas.
Varias de estas personas han sido sancionadas por diferentes iniciativas en denuncia del despilfarro de cientos de millones de euros en el Tren de Alta Velocidad o subvenciones a las fábricas de armas vascas.

Protesta en pañales frente al Gobierno Vasco – Radio Nervión
Protestan en pañales ante el Gobierno Vasco por la «criminalización de la pobreza»
Ley Mordaza a quienes denuncian los recortes sociales, el gasto militar y el TAV
-https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20231226/en-panales-ante-el-gobierno-de-lakua-para-censurar-la-criminalizacion-de-la-pobreza
-https://twitter.com/RTVEPaisVasco/status/1739677184095080582?s=20
TeleBilbao – Desnudos ante el Gobierno Vasco.


 

Prentsa oharra

Biluzik, Eusko Jaurlaritzaren aurrean, pobreziaren kriminalizazioa eta Mozal Legearen aplikazioa salatzeko. Murrizketa sozialak, gastu militarrean xahutzea eta obra faraonikoak salatzen dituztenak zigortzeko erabilitako legea

-Krisi ekonomikoaren eta bizitza-kostuaren igoera kezkagarriaren testuinguruan, Eusko Jaurlaritzaren proposamena pobreziaren kriminalizazioa bultzatzea da, eta Mozal Legea aplikatzea osasun, hezkuntza, etxebizitza edo gizarte-prestazioetarako aurrekontu-partida nahikorik ez dutela salatzen duten kolektiboei.

-Deialdia egin duten erakundeek azpimarratu dute mobilizatzen jarraituko dutela murrizketa sozialen aurka eta abiadura handiko trenaren (AHT) eta gastu militarraren obretara dirua bideratzearen aurka.

Bilbo, 2022ko abenduaren 26a

Biluzik, pixoihalez soilik estalita, pobrezia salatzen ari diren hainbat ekintzaile, antimilitaristak eta abiadura handiko trenaren aurkakoak bildu dira Eusko Jaurlaritzak Bilbon duen egoitzaren aurrean, pobreziaren kriminalizazioa eta Mozal Legearen aplikazioa salatzeko. Murrizketa sozialak eta gastu militarraren eta obra faraonikoen xahuketa salatzen dutenei aplikatzen zaien legea.

Pertsona horietako batzuk zigortu dituzte Abiadura Handiko Trenean ehunka milioi euro xahutu izana edo euskal arma-fabrikei dirulaguntzak eman izana salatzen zuten hainbat ekimenengatik.

Ekimenak abiadura handiko trenaren (AHT) aurkako pertsonak, antimilitaristak eta eskubide sozialen defendatzaileak batu ditu, inflazio, krisi soziosanitario eta zailtasun ekonomiko larrien testuinguruan Eusko Jaurlaritzaren asmoa familia pobretuak kriminalizatzea dela adierazteko. Halaber, Mozal Legearen aplikazioa bultzatu nahi du osasun, hezkuntza, etxebizitza edo gizarte-prestazioetarako aurrekontu-partida nahikoak ez direla salatzen duten kolektiboen aurka.

Argi dago Eusko Jaurlaritzak pobrezia kriminalizatzeko egin duen apustua. Zehazki, abenduaren 19an 15 pertsona sartu ziren Lanbideko Kontrol Unitatean, eta joan den urriaren 10ean Ertzaintzarekiko lankidetza-hitzarmena berritu zen.

Agindu judizialik eta lege-babesik gabe, Lanbidek eta Ertzaintzak milaka etxebizitzatan sartu nahi dute, gauzak, armairuak, hozkailuak edo bainugelak fiskalizatzeko asmoz. Eusko Jaurlaritzak modu kontzientean estigmatizatzen eta kriminalizatzen ditu Lanbideren familia erabiltzaileak. Milaka etxe pobretu «iruzurrerako» joeratzat jotzen dira. Gainera, inolako oinarririk gabe; izan ere, Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera, iruzur horrek ez du garrantzirik, ez baita %0,5era ere iristen.

Aldi berean, Eusko Jaurlaritzak eraso egiten dio AHTra bideratutako baliabideen dilapidazioa eta gastu militarra salatzen dituen protesta sozialari. Baliabide horiek ez dute gizartearen inolako premiarik konpentsatzen, baina xahutzea dakarte eskola, etxebizitza publiko, gizarte-zerbitzu, ospitale edo familientzako prestazio gehiago behar ditugunean. Krisi eta oinarrizko baliabideen (elikagaiak, energia, alokairuak eta hipotekak) prezioen igoeraren testuinguruan prekarietate eta pobrezia egoera pairatzen duten familiak.

Azpimarratu behar da Eusko Jaurlaritzak onartu duela 100 milioi euroko dirulaguntza ematea euskal armamentu enpresei, eta 61 milioi euro bideratzea Abiadura Handiko Trenaren (AHT) obretara.

Erakunde deitzaileek nabarmendu dute pobreziaren kriminalizazioaren eta murrizketa sozialen aurka mobilizatzen jarraituko dutela abiadura handiko trenaren (AHT) eta gastu militarraren obretarako partidak desagertu arte.


Nota de prensa

Desnudos ante el Gobierno Vasco en denuncia de la criminalización de la pobreza y por la aplicación de la Ley Mordaza a quienes denuncian los recortes sociales y el despilfarro en gasto militar y obras faraónicas

-En un contexto de crisis económica e incrementos alarmantes del coste de la vida la propuesta del Gobierno Vasco es impulsar la criminalización de la pobreza y aplicar la Ley Mordaza a los colectivos que denuncian las insuficientes partidas para sanidad, educación, vivienda o prestaciones sociales

-Las organizaciones convocantes insisten en que seguirán movilizándose contra los recortes sociales mientras se incrementan las partidas destinadas a las obras del tren de alta velocidad (TAV) y el gasto militar

Bilbao, 26 de diciembre de 2022

Desnudas, y tan solo cubiertas con pañales, varias personas activistas en denuncia de la pobreza, antimilitaristas y contra el tren de alta velocidad se manifiestan ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao en protesta por la criminalización de la pobreza y la aplicación de la Ley Mordaza a quienes denuncian los recortes sociales y el despilfarro en gasto militar y obras faraónicas.

Varias de estas personas han sido sancionadas por diferentes iniciativas en denuncia del despilfarro de cientos de millones de euros en el Tren de Alta Velocidad o subvenciones a las fábricas de armas vascas.

La iniciativa ha unido a personas contrarias al tren de alta velocidad (TAV), antimilitaristas y defensoras de los derechos sociales, para manifestar que en un contexto de alarmante inflación, crisis socio-sanitaria y dificultades económicas la intención del Gobierno Vasco es criminalizar a las familias empobrecidas e impulsar la aplicación de la Ley Mordaza a los colectivos que denuncian las insuficientes partidas presupuestarias para sanidad, educación, vivienda o prestaciones sociales.

La apuesta del Gobierno Vasco por criminalizar la pobreza es bien evidente. En concreto, el 19 de diciembre se incorporaron 15 personas a la Unidad de Control de Lanbide y el pasado 10 de octubre se renovó el convenio de colaboración con la Ertzaintza.

Sin orden judicial, ni amparo legal, Lanbide y la Ertzaintza pretenden irrumpir en miles de hogares con ánimo de fiscalizar enseres, armarios, neveras o cuartos de baño. Desde el Gobierno Vasco se estigmatiza y criminaliza de forma consciente a las familias usuarias de Lanbide. Miles de hogares empobrecidos señalados como proclives al “fraude”. Cuando, según datos del propio Gobierno Vasco, este es irrelevante: no llegando ni al 0’5%.

Gobierno Vasco que también persigue la protesta social que pretende evidenciar que la dilapidación de recursos destinados al TAV y el gasto militar no compensan necesidad alguna de la sociedad, pero sí suponen un derroche cuando necesitamos más escuelas, viviendas públicas, servicios sociales, hospitales o más prestaciones para las familias que sufren los actuales procesos de precariedad y pobreza en el contexto de crisis e incremento de los precios de los recursos básicos: alimentos, energía, alquileres e hipotecas.

 

Cabe destacar que el Gobierno Vasco ha aprobado subvencionar con 100 millones a las empresas de armas vascas y destinar 61 millones de euros a las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV).

Las organizaciones convocantes insisten en que seguirán movilizándose contra la criminalización de la pobreza y los recortes sociales mientras se incrementan las partidas destinadas a las obras del tren de alta velocidad (TAV) y el gasto militar.

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail